Menu
Aktuality

Autorský kolektiv Staněk,S.-Šlosárková,S.-Nejedlá, E.-Faldyna,M.-Šárová, R.-Krejčí,J.-Fleischer, P. získal na 68th Annual Meeting of the European Association for Animal Science in Tallin ocenění za posterovou prezentaci. Blahopřejeme.

celý text

V rámci mezinárodní spolupráce s oddělením Výživy a krmení hospodářských zvířat VÚŽV nás 29. listopadu 2017 navštívili kolegové ze Slovenska z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře.

celý text

Dne 29. Listopadu 2017 navštívil VÚŽV prof. Luciano Pinotti, Ph.D. z University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA.

celý text

Dne 29. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. XIV. celostátní seminář s mezinárodní účastí "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků".

 

celý text

Dne 23. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

celý text

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v pořadu TV Zemědělec.

Tématem odborné diskuse byla "Ekonomika chovu prasat".

 

 

celý text

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  "Advances in Pig Welfare". Editorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

celý text

Dne 11.11.2017 pořádalo Národní zemědělské muzeum v Praze akci "Letenská husa a košt svatomartinského vína".

Národní centrum pro genetické zdroje zvířat poskytlo NZM veškeré údaje a zajímavosti o chovu české husy, české husy chocholaté a novohradské. Veřejnost tak byla informována o plemenech hus zařazených do programu podporovaného Ministerstvem zemědělství.

celý text

Nová odborná publikace Ing. Zdeňka Volka, Ph.D.  "Základy výživy a krmení brojlerových králíků" pro chovatele brojlerových králíků.

Cílem odborné publikace je popsat hlavní faktory výživy a strategie krmení intenzivně chovaných brojlerových králíků.

celý text

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.

Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality