buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Zveme Vás na farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI do Velké Chyšky.

Farmářský den se koná 22. listopadu 2016 v kulturním době v obci Velká Chyška.

celý text

V pondělí 24. listopadu 2016 byla v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zahájena výstava "Zvířata okem termokamery".

 

celý text

Zveme Vás do Uhříněvsi na seminář pro chovatele dojených plemen koz a ovcí.

Seminář se koná dne 31. října 2016 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

celý text

Zveme Vás do Pohořelic na odborné setkání, které se bude konat dne 23. listopadu 2016 v Hotelu Le Cafe.

Odborné stekání pořádá NutriVet, s.r.o. Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  Praha Uhřiněves, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  Praha Ruzyně, Výzkumná stanice Jevíčko.

celý text

Třináctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 11. října 2016 ve Vrbici.

Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

celý text

Dne 23. září byla Ministerstvem zemědělství ČR uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ), jejímž členem je i VÚŽV.

 

celý text

Dne 23. listopadu pořádá Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi 31. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí "AKTUÁLNÍ OTÁZKY BIOKLIMATOLOGIE ZVÍŘAT 2016".

celý text

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

celý text

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality