Menu
Aktuality

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  "Advances in Pig Welfare". Autorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

celý text

Zveme všechny chovatele skotu do Velké Chyšky.

Již tradiční FARMÁŘSKÝ DEN pořádáme ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v kulturním zařízení obce Velká Chyška.

celý text

Zveme Vás na workshop "Významné změny ve výživě zvířat a silážování za posledních 65 let. A co dál?", který pořádáme ve dnech 30.11 až 1.12. 2017 v penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici.

 

celý text

Dne 11.11.2017 pořádalo Národní zemědělské muzeum v Praze akci "Letenská husa a košt svatomartinského vína".

Národní centrum pro genetické zdroje zvířat poskytlo NZM veškeré údaje a zajímavosti o chovu české husy, české husy chocholaté a novohradské. Veřejnost tak byla informována o plemenech hus zařazených do programu podporovaného Ministerstvem zemědělství.

celý text

Zveme Vás na XIV. celostátní seminář s mezinárodní účastí "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků".

 

celý text

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.

 

celý text

Dne 14. října 2017 se v hotelu na zámku Valeč  konaly VII. Králičí hody.

V rámci přednášek na setkání chovatelů vystoupil Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. s prezentací na téma „Využití lupiny bílé v krmných směsích pro králíky“.

 

celý text

Již čtrnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 17. října 2017.

Workshop uspořádalo, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, oddělení chovu prasat VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí.

celý text

Nová odborná publikace Ing. Zdeňka Volka, Ph.D.  "Základy výživy a krmení brojlerových králíků" pro chovatele brojlerových králíků.

Cílem odborné publikace je popsat hlavní faktory výživy a strategie krmení intenzivně chovaných brojlerových králíků.

celý text

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.

Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.

celý text