buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Zveme Vás na 43. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA do Českých Budějovic, který se koná ve dnech 25.8. - 30.8.2016.

Najdete nás ve společném stánku s ostatními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství v pavilonu T1.

celý text

Zveme Vás na cyklus seminářů "Genetika a šlechtění koní".

První seminář se koná ve čtvrtek 15. září 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

celý text

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka bylo Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v roce 2015 osloveno přes 200 chovatelů dojeného skotu v ČR.

Bylo získáno a zpracováno 88 dotazníků ze zemědělských podniků z různých oblastí ČR.

celý text

Dne 26.7.2016 přijal pozvání do VÚŽV v Uhříněvsi ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Společně s Ing. Simonou Prečanovou, šéfporadkyní ministra, Ing. Pavlínou Adam, Ph.D., ředitelkou odboru vědy a výzkumu a Ing. Josefem Čechem, vedoucím oddělení analýz a strategie MZE,  navštívili také farmu v Netlukách.

celý text

V roce 2016 pro vás připravujeme semináře, konference, školení a kurzy.

celý text

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i. vydává od roku 2008 edici CERTIFIKOVANÝCH METODIK. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se Metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.

celý text

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality