Active scratching equipment

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Active scratching equipment. Authors: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David and SYRŮČEK, Jan.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32488 U1. 2019-01-30.
Year2019
CathegoryUtility patent, prototype, legal regulation, tecchnolgy
Internal link19018.pdf
Abstract

The technical solution relates to an active return-vibrating engine designed especially for cattle