buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Obhajoby disertačních prací

 • Ing. Tomáš Taubner: Datum konání obhajoby: 20.4.2016

Název disertační práce: Příprava derivátů polysacharidů s aplikačním významem

Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, Ph.D.

              


 • Ing. Jana Vlčková: Datum obhajoby: 2. 5. 2016

Název disertační práce: Vliv systému ustájení na vlastnosti skořápky a vnitřní kvalitu vajec

Školitel: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

  


Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

 • Bc. Klára Laloučková se umístila na prvním místě v sekci zootechnika a biotechnologie.

Datum konání soutěže: 10.5. 2016

Název práce: Studium antibakteriálních účinků rostlinných olejů.
Školitel: doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

 • Datum obhajoby diplomové práce: 16.5.2016

Název diplomové práce: Antibakteriální účinky rostlinných olejů s obsahem mastných kyselin o střední délce řetězce:

Školitel: doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Ing. Klára Laloučkové bylo předáno pochvalné uznání děkana a cena rektora za vynikající diplomovou práci.


 • Dne 1.12. 2015 se uskutečnil ve VÚŽV, v.v.i. Doktorandský seminář.  

Doktorandi prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika. 

 „CENA POROTY" byla udělena Ing. Lindě Uhlířové za prezentaci projektu

  „Vliv zdroje dusíkatých látek a neškrobových polysacharidů na produkci a složení mléka samic králíků, užitkovost a životaschopnost jejich potomstva"

 


 • Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. vyhrála  bezplatnou účast na 2. vědecké konferenci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která se uskutečnila v Miláně u příležitosti Světové výstavy EXPO 2015 ve dnech 14. - 16. 10. 2015 za poster s názvem „Reduction of Campylobacter jejuni in broiler chickens: role of caprylic acid“. 

       Soutěž v rámci programu „Young Researcher“ konference EFSA „Shaping the Future of Food Safety,   Together“ byla otevřená mladým vědcům z celého světa, především pak ze států EU.

 


 • Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster. Plný text příspěvku Ing. Tomáše Taubnera byl vydán ve sborníku příspěvků.

 

 • Prof. Jana Čopíková, CSc. a Ing. Tomáš Taubner   

 • Skupina fyziologie výživy drůbeže uspořádala dne 7. října 2015 seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu" s následujícím programem:

  • Přírodní a syntetické antioxidanty - prof. Ing. Milan Marounek , DrSc.(foto 1).
  • Možnosti ovlivnění kvality vajec pastvou slepic - prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. (foto 2).
  • Endoparazitární infekce u kuřat a slepic při volném chovu - Ing. Ivan Pavlásek, DrSc. (foto 5).
  • Možnosti ovlivnění kvality masa pastvou kuřat - Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D. (foto 4).
  • Jako host semináře byl Ing. František Šonka (foto 3).

   


 • Skupina fyziologie výživy a experimentálního chovu králíků pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve středu 11.11. 2015 již XIII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.

Jednání semináře probíhalo v několika sekcích, které se týkaly praxe a perspektiv faremního chovu brojlerových králíků, reprodukce a výživy králíků, kvality masa a zájmových chovů.

             

Úvodní sekci svým vystoupení zahájil generální ředitel společnosti Rabbit, a.s., Trhový Štěpánov Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.(foto 2). Následovaly přednášky pracovníků VÚŽV a různých univerzit či zástupců chovatelů tradičních plemen.

Zahraniční příspěvky přednesli kolegové ze Slovenska a Francie. Semináře se zúčastnili významní chovatelé brojlerových králíků, chovatelé ze zájmových chovů, výrobci krmných směsí, zástupci zahraničních firem, které do ČR dodávají chovná zvířata, pedagogové a studenti.    

Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou prezentovány ve sborníku XIII. celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.