Menu
Aktuality

Aktuality

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 29. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. XIV. celostátní seminář s mezinárodní účastí "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků".

 

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 23. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

  více...

Výstava Zemědělec v Lysé nad Labem

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se velmi úspěšně prezentoval na výstavě "podzimní ZEMĚDĚLEC", která se uskutečnila ve dnech 5. – 8. října 2017 v Lysé nad Labem. Souběžně s podzimní výstavou ZEMĚDĚLEC 2017 se uskutečnil již 22. ročník výstavy NÁŠ CHOV.
Expozice Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se nacházela v hale H1 s prezentací "Genetické zdroje známé neznámé".

  více...

Základy výživy a krmení brojlerových králíků

Nová odborná publikace Ing. Zdeňka Volka, Ph.D.  "Základy výživy a krmení brojlerových králíků" pro chovatele brojlerových králíků.

Cílem odborné publikace je popsat hlavní faktory výživy a strategie krmení intenzivně chovaných brojlerových králíků.

  více...

Realizace projektů TAČR v roce 2015

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

  více...

Archív aktualit