Menu
Aktuality

Aktuality

Ocenění Ing. Janě Rychtářové, Ph.D.

Blahořejeme  Ing. Janě Rychtářové, Ph.D. za získlání ocenění za prezentaci příspěvků formou posterového sdělení na mezinárodní konferenci 4rd NUTRICON 2017, která se konala ve dnech 5. až 7. října 2017 v Makedonii, ve městě Skopje.

 

  více...

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

Dne 6.10.2017 se uskutečnila  v Národním zemědělském muzeu na Letné Noc vědců. Tématem letošního ročníku byla „Mobilita“.

V rámci interaktivních prezentací se představil i Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. s prezentací „Vidím neviditelné aneb  před termokamerou neutečeš“.

TV Zemědělec

  více...

Bonitace přeštického prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 13. září 2017 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete.

  více...

TV reportáž z úspěšného Agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Agrosalón ZEMĚ ŽIVITELKA patří již desítky let k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů.
Domovským stánkem Výzkumného ústavu živočišné výroby byl společný stánek veřejných výzkumných ústavů v pavilonu T1 a stánek Národního centra pro genetické zdroje zvířat v pavilonu D3.

  více...

TV reportáž z NVHZ v Brně

VÚŽV se úspěšně prezentoval 11. až 14. května 2017 na  Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Expozice Národního centra pro genetické zdroje zvířat byla v pavilonu P.

TV reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a předání ocenění Zlaté medaile.

  více...

Realizace projektů TAČR v roce 2015

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

  více...

Archív aktualit