buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Realizace projektů TAČR v roce 2015

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny a byly předloženy k projednání Radou pro komercializaci.

Dílčí projekty:

  • Technologie ustájení jalových a březích prasnic
  • Ředidlo ve formě koncentrátu pro krátkodobou případně střednědobou konzervaci kančího spermatu
  • Zájmové chovy zvířat z pohledu kvantitativní genetiky - možnosti genetického hodnocení
  • Podlážky pro venkovní individuální boxy
  • Drbadlo s pružinou
  • Použití různých kombinací biologických a chemických konzervantů k silážování píce.
  • Validace a komercionalizace genetických markerů infekční odolnosti skotu
  • Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní
  • Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků