Menu
Aktuality

Výběrové řízení - Prodej nemovitosti - Termín prodloužen

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

vyhlašuje dnem zveřejnění

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí – rodinného domu č.p. 1, kravína, stodoly, kopané studny, venkovních úprav a pozemku p.č. 63/16 o výměře 5.030 m2
v k.ú. Královice, obec Praha, okres hlavní město Praha

za minimální cenu 14.000.000 Kč, která je jediným kritériem pro vyhodnocení nabídek.

 

Nabídky zašlou zájemci v uzavřené obálce označené na přední straně „NEOTVÍRAT – Prodej budovy č.p. 1“ do 1. června 2017 do 13 hodin na adresu vyhlašovatele nebo mohou své nabídky podat osobně v sekretariátu vyhlašovatele v pracovních dnech od 800 do 1400 hodin.

Prohlídku předmětu prodeje si mohou účastníci výběrového řízení dojednat s kontaktní osobou: Jana Smolíková, tel. 267009631, 731650842, e-mail:

Josef Soustružník, tel. 267009517, 731650815, e-mail:

Ing. Václav Kudrna, CSc., tel: 267009627, 731650850, email:

v pracovní dny 7,30 až 15 hod.

 

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou k dispozici u kontaktní osoby nebo na webových stránkách www.vuzv.cz.

PŘíILOHY:

toto vyhlášení - termín posunut do 1.6.2017

specifikace VŘ