buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Výběrové řízení - Prodej nemovitosti - Termín prodloužen

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

vyhlašuje dnem zveřejnění

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí – rodinného domu č.p. 1, kravína, stodoly, kopané studny, venkovních úprav a pozemku p.č. 63/16 o výměře 5.030 m2
v k.ú. Královice, obec Praha, okres hlavní město Praha

za minimální cenu 14.000.000 Kč, která je jediným kritériem pro vyhodnocení nabídek.

 

Nabídky zašlou zájemci v uzavřené obálce označené na přední straně „NEOTVÍRAT – Prodej budovy č.p. 1“ do 1. června 2017 do 13 hodin na adresu vyhlašovatele nebo mohou své nabídky podat osobně v sekretariátu vyhlašovatele v pracovních dnech od 800 do 1400 hodin.

Prohlídku předmětu prodeje si mohou účastníci výběrového řízení dojednat s kontaktní osobou: Jana Smolíková, tel. 267009631, 731650842, e-mail:

Josef Soustružník, tel. 267009517, 731650815, e-mail:

Ing. Václav Kudrna, CSc., tel: 267009627, 731650850, email:

v pracovní dny 7,30 až 15 hod.

 

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou k dispozici u kontaktní osoby nebo na webových stránkách www.vuzv.cz.

PŘíILOHY:

toto vyhlášení - termín posunut do 1.6.2017

specifikace VŘ