buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Plemenné hodnoty v chovu ovcí

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskutečnil ve VÚŽV seminář na téma „Plemenné hodnoty v chovu ovcí“.

Seminář zahájil pan profesor Jakubec, přední odborník na šlechtění a hybridizaci nejen ovcí v České republice. Základy genetiky a šlechtění si účastníci zopakovali pod vedením Ing. Petra Peška. Ing. Michal Milerski, Ph.D. začal krátce přehledem historie šlechtění ovcí a následně představil současný stav. Ing. Jitka Schmidová hovořila o nových možnostech zlepšování plodnosti a Ing. Alena Svitáková o spolehlivosti odhadů plemenných hodnot. Ing. Milerski ještě poukázal na výši odhadů dědivosti v závislosti na kvalitě poskytnutých dat. Ing. Michaela Brzáková prezentovala možnosti, jakým by se mohlo ubírat šlechtění v blízké budoucnosti.

Seminář se konal za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Poděkování patří i celému týmu zajišťující zdárný průběh akce.