buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

Dne 20.6.2017 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu".

Workshop byl zaměřen na sdílení a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem v oblasti Inovace metodiky výroby siláží na základě nových poznatků o faktorech ovlivňujících fermentační proces. Farmářům bude podkladem pro správné rozhodnutí jak siláže založit, jaký hybrid či konzervant zvolit a jak se silážovaným krmivem manipulovat, aby ztráty sušiny a organické hmoty byly co nejnižší a ekonomický profit co nejvyšší.

Příspěvky:

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV) "Výsledky pokusů s použitím silážních přípravků při silážování vojtěšky s různou délkou a strukturou řezanky a mláta"

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet) "Nové technologie sklizně a jejich vliv na kvalitu, objemovou hmotnost a stabilitu kukuřičných siláží"

Ing. Filip Jančík, Ph.D. (VÚŽV) "Stravitelnost kukuřičných siláží vyrobených klasickou a Shredlage technologií vyrobených v a.s. Agrosumak Suchdol n/O"

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV) "Aktuální problémy v chovu skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou pod 10 mm"

Ing. Miroslav Duchoň (CRV CZ) "Monitoring příjmu potravy a přežvykování OVALERT"

 

Diskuze k jednotlivým příspěvkům probíhala ihned po jejich přednesení. Cílem prezentace bylo hlavně představit nové technologie tzv. precizního krmení a také výsledky pokusů získaných v rámci řešení projektu MZe NAZV QJ1510391 „Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí“. Největší zájem přítomných odborníků se týkal definování vhodné struktury krmiv, efektivní vlákniny a technologie sklizně a silážování metodou Shredlage, včetně jejího využití ve výživě skotu.


Workshop byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.