buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Genetické testy barevných lokusů koní

 

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.

Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.

Genotypování  barev v laboratoři molekulární genetiky

Naše laboratoř nabízí chovatelům a majitelům koní přímé genetické testování alel na lokusech Grey (lokus G), základního zbarvení Extension (lokus E) a Aguti (lokus A), ředících zbarvení  Cream (lokus C) a Champagne (lokus Ch), strakatých zbarvení Tobiano (lokus To), Overo (lokus O) a Sabino (lokus SB). Ještě v roce 2017 bude dokončen optimalizovaný postup genotypování, který byl vyvinut  díky podpoře TA ČR.

Tato metodika umožní současnou genotypizaci vybraných barev a tím výrazně sníží provozní náklady analýzy. K testu je zapotřebí zaslání vzorku žíní s názvem chovu, jménem majitele a adresou a identifikačními údaji koně. Izolace genomové DNA z chlupových váčků je stabilní a je možné jí dlouhodobě uchovávat v mrazícím boxe pro případné další molekulární analýzy genů.

Předpokládáme, že cena za jednotlivé stanovení bude natolik příznivá, aby se na jedné straně přiblížila možnostem velkých chovů a na druhé straně i hobby chovatelům z mnoha zájmových chovů koní v celé ČR. Rámcová cena za analýzu jednoho barevného lokusu jedince se bude pohybovat v rozsahu 800-1000 Kč, za dva lokusy  1200-1400 Kč a za tři a více lokusů 1600-1800 Kč. V případě dostatečného zájmu ze strany chovatelů je laboratoř připravena k rozšíření dosavadní metodiky o další barevné lokusy. 

Řešitelský tým:

Dr. Ing. Jitka Kyselová
RNDr. Vladimíra Czerneková, PhD.
Ing. Mgr. Martina Svatoňová-Jochová
Ing. Kateřina Ječmínková