buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR

 

Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR za rok 2016

V rámci každoročního monitoringu produkčních a ekonomických ukazatelů výroby mléka prováděné Výzkumným ústavem živočišné výroby v. v. i. byly za rok 2016 získány a zpracovány údaje od 103 zemědělských podniků s chovem dojnic v ČR.

V souboru podniků se dojivost pohybovala mezi 5 280 a 11 750 litry na krávu a rok při průměru 8 508 litrů mléka.

Celkové náklady výroby mléka dosáhly za rok 2016 úrovně 8,88 Kč na litr prodaného mléka, 202 Kč na krmný den a 73,6 tis. Kč na jednu chovanou dojnici. „Vedlejší“ výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady o 5,3 % a po jejich odečtení byly náklady 8,41 Kč na litr mléka, 191 Kč na krmný den a 69,7 tis. Kč na krávu a rok.

Vlivem nepříznivé situace na trhu s mlékem, projevující se nízkými nákupními cenami mléka, bylo v souboru podniků při ceně za litr mléka 6,80 Kč a značné variabilitě vykazované mezi podniky dosaženo v průměru ztráty 1,61 Kč na litr mléka.

Ekonomickou situaci výroby mléka zlepšily u souboru podniků přijaté dotace. Při jejich započítání se ztráta snížila o 0,97 Kč na litr na úroveň 0,64 Kč na litr prodaného mléka.