Menu
Aktuality

Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?

V rámci doprovodného programu agrosalonu Země Živitelka připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., garant Národního centra pro genetické zdroje zvířat, soutěž "Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?".

Děti s rodiči, prarodiči, sourozenci, navštívili v expozicích se zvířaty 7 stanovišť naučné stezky. Na každém stanovišti byl připraven prezentační stojan s číslem stanoviště, informací o národním plemeni a testovou otázkou. Odpovědi děti doplnily do připravené křížovky a v cíli stezky v pavilonu D3 na ně čekala malá odměna!  

1. stanoviště "česká slepice zlatá kropenatá" 2. stanoviště "chov králíků"

děkujeme Českému svazu chovatelů, z.s. v Táboře

 
3. stanoviště "chov ryb" 4. stannoviště "přeštické černostrakaté prase"

děkujeme Českému rybářskému svazu, z. s.,
Praha 10 - Vinohrady

děkujeme Sdružení jihočeských chovatelů hospodářských zvířat v Českých Budějovicích

   
5. stanoviště "chov ovcí a koz" 6. stanoviště "český strakatý skot"
děkujeme Českému svazu ovcí a koz, z.s.
Brno
děkujeme Sdružení jihočeských chovatelů hospodářských zvířat v Českých Budějovicích
   
7. stanoviště "chov koní" cíl naučné stezky
děkujeme Střední škole chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem pro účastníky byla připravena malá odměna

Expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat navštívilo více než tisíc dětských účastníků naučné stezky. Forma a způsob prezentace zvířat zařazených do národního programu se všem moc líbila.