Menu
Aktuality

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017

Konference, „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017“, kterou pořádal Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné výroby společně s Ministerstvem zemědělství, se již stala tradicí.

Jak již název akce napovídá, všechna témata byla zaměřena na nebezpečí, která mohou ovlivnit kvalitu krmiv, následně pak zdraví zvířat a tím pádem celý potravní řetězec.

Konference se konala 5. října 2017 a zúčastnilo se jí více než 60 osob z řad vysokých škol, ÚKZÚZ, vědeckých ústavů, MZe a odborné zemědělské veřejnosti.