Menu
Archív aktualit

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017

Konference, „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017“, kterou pořádal Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné výroby společně s Ministerstvem zemědělství se konala 5. října 2017 a zúčastnilo se jí více než 60 osob z řad vysokých škol, ÚKZÚZ, vědeckých ústavů, MZe a odborné zemědělské veřejnosti.

  více...

Bonitace přeštického prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 13. září 2017 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete.

  více...

TV reportáž z úspěšného Agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Agrosalón ZEMĚ ŽIVITELKA patří již desítky let k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů.
Domovským stánkem Výzkumného ústavu živočišné výroby byl společný stánek veřejných výzkumných ústavů v pavilonu T1 a stánek Národního centra pro genetické zdroje zvířat v pavilonu D3.

  více...

Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR

V rámci každoročního monitoringu produkčních a ekonomických ukazatelů výroby mléka prováděné Výzkumným ústavem živočišné výroby v. v. i. byly za rok 2016 získány a zpracovány údaje od 103 zemědělských podniků s chovem dojnic v ČR.

  více...

TV reportáž z NVHZ v Brně

VÚŽV se úspěšně prezentoval 11. až 14. května 2017 na  Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Expozice Národního centra pro genetické zdroje zvířat byla v pavilonu P.

TV reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a předání ocenění Zlaté medaile.

  více...

Výstava Genetika v zemědělství

Národní zemědělské muzeum připravilo na zámku Kačina výstavu "Genetika v zemědělství".
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., v Praze Uhříněvsi se podílel na přípravě této výstavy. Prostřednictvím fotografií můžete vidět plemena hospodářských zvířat, která jsou součástí národního biologického dědictví, jako je český červenostrakatý skot, přeštické prase či slepice česká zlatá kropenka.

  více...

Realizace projektů TAČR v roce 2015

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

  více...

Archív aktualit