Menu
Archív aktualit

Ocenění Ing. Janě Rychtářové, Ph.D.

Blahořejeme  Ing. Janě Rychtářové, Ph.D. za získlání ocenění za prezentaci příspěvků formou posterového sdělení na mezinárodní konferenci 4rd NUTRICON 2017, která se konala ve dnech 5. až 7. října 2017 v Makedonii, ve městě Skopje.

 

  více...

Zveme Vás na mezinárodní workshop do Vrbice

Zveme Vás na mezinárodní workshop "Výzkum v chovu prasat – Research in pig breeding", který se koná 17. října 2017 od 9:00 v penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí .

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

  více...

Seminář pro chovatele prasat

Zveme Vás do Větrného Jeníkova na seminář "Optimalizace českého národního programu pro šlechtění prasat".

Seminář se koná ve čtvrtek 19.10.2017 od 10:00 v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

  více...

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

Dne 6.10.2017 se uskutečnila  v Národním zemědělském muzeu na Letné Noc vědců. Tématem letošního ročníku byla „Mobilita“.

V rámci interaktivních prezentací se představil i Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. s prezentací „Vidím neviditelné aneb  před termokamerou neutečeš“.

TV Zemědělec

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017

Konference, „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017“, kterou pořádal Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné výroby společně s Ministerstvem zemědělství se konala 5. října 2017 a zúčastnilo se jí více než 60 osob z řad vysokých škol, ÚKZÚZ, vědeckých ústavů, MZe a odborné zemědělské veřejnosti.

  více...

Podzimní ZEMĚDĚLEC v Lysé nad Labem

Zveme Vás do Lysé nad Labem na výstavu "podzimní ZEMĚDĚLEC", která se uskuteční ve dnech 5. – 8. října 2017. Souběžně se uskuteční již 22. ročník výstavy NÁŠ CHOV.

Expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. najdete v hale H1 s prezentací "Genetické zdroje známé neznámé".

  více...

NOC VĚDCŮ - Národní zemědělské muzeum, s.p.o. v Praze

Zveme Vás 6. října 2017 na noc vědců do Národního zemědělského muzea, s.p.o. v Praze.

Tématem ročníku 2017 je Mobilita – Svět je v pohybu. Interaktivní prezentaci VÚŽV "Vidím neviditelné aneb před termokamerou neutečeš" najdete v přízemí muzea.

  více...

Bonitace přeštického prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 13. září 2017 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete.

  více...

TV reportáž z úspěšného Agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Agrosalón ZEMĚ ŽIVITELKA patří již desítky let k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů.
Domovským stánkem Výzkumného ústavu živočišné výroby byl společný stánek veřejných výzkumných ústavů v pavilonu T1 a stánek Národního centra pro genetické zdroje zvířat v pavilonu D3.

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat

Zveme Vás dne 5. října 2017 do Uhříněvsi na konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2017".

 

  více...

Welfare v chovu drůbeže

Ve čtvrtek 14.9.2017 se koná ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. odborný seminář " Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost a kvalitu produkce".

 

  více...

Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?

V rámci doprovodného programu agrosalonu Země Živitelka připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., garant Národního centra pro genetické zdroje zvířat, soutěž "Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?".

  více...

Ocenění Zlatý klas

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích prezentoval návrhy do soutěže Zlatý klas – a byli jsme úspěšní.!

  1. Předmětem ocenění byla doplňková krmná směs pro spárkatou zvěř.
  více...

Uspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pavilonu T1 navštívily desítky účastníků agrosalonu Země Živitelka, a to ve společném prezentačním stánku sedmi výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství.

Agrosalon Země Živitelka se uskutečnil ve dnech 24.8 až 29.8.2017.

  více...

Chov ovcí v Karpatech

Zveme Vás dne 1. září 2017 do Nýdku v okrese Frýdek - Místek na seminář "Chov ovcí v Karpatech", s podtitulem OVCE A VLCI".

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

 

  více...

Ing. Jan Syrůček na tiskové konferenci

Co mají zemědělci z rostoucí ceny másla? Je cena mléka stále podnákladová?

Na tyto otázky odpovídali na tiskové konferenci dne 8. srpna 2017, Ing. Martin Pýcha (ZS),  Ing. Jan Syrůček (VÚŽV),  Ing. Jaroslav Švec (ZEA Světice) a Zdeněk Houška (ZD Skalka).

  více...

Zveme Vás do Českých Budějovic

Zveme Vás na 44. ročník mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA, s podtitulem "Cesta zemědělstvím".

Poznáte národní plemena hospodářských zvířat? Přijďte se podívat a zapojit se do programu, který pro Vás připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

  více...

Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR

V rámci každoročního monitoringu produkčních a ekonomických ukazatelů výroby mléka prováděné Výzkumným ústavem živočišné výroby v. v. i. byly za rok 2016 získány a zpracovány údaje od 103 zemědělských podniků s chovem dojnic v ČR.

  více...

TV reportáž z NVHZ v Brně

VÚŽV se úspěšně prezentoval 11. až 14. května 2017 na  Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Expozice Národního centra pro genetické zdroje zvířat byla v pavilonu P.

TV reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a předání ocenění Zlaté medaile.

  více...

Napsali o nás...

O úspěšném 7. ročníku naučné stezky "Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN" se také dočtete v odborném časopise pro živočišnou výrobu "Náš chov" - Jak vlastně vznikají potraviny?

http://naschov.cz/jak-vlastne-vznikaji-potraviny/

  více...

Zástupci FAO ve VÚŽV

Dne 20. června navštívila VÚŽV mise zástupců FAO, která přijela do ČR  s cílem prozkoumat a posílit spolupráci FAO se státními i nestátními institucemi.

  více...

Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

Dne 20.6.2017 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu".

Workshop byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

  více...

úspěšný PŘÍBĚH POTRAVIN

Dne 9. a 10. června 2017 se konal již 7. ročník popularizační naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN, za vysokého zájmu nejen žáků základních škol, resp. učitelů, ale i veřejnosti.

  více...

Výstava Genetika v zemědělství

Národní zemědělské muzeum připravilo na zámku Kačina výstavu "Genetika v zemědělství".
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., v Praze Uhříněvsi se podílel na přípravě této výstavy. Prostřednictvím fotografií můžete vidět plemena hospodářských zvířat, která jsou součástí národního biologického dědictví, jako je český červenostrakatý skot, přeštické prase či slepice česká zlatá kropenka.

  více...

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v TV Zemědělec

Na semináři, který 16. května uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, se diskutovalo o tom, co domácím chovatelům prasat přinese zákaz chirurgické kastrace, s níž by se podle znění Bruselské deklarace podepsané v roce 2010 mělo v Evropě přestat od roku 2018.

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a  MVDr. Niels Wuyts na toto téma v diskusi TV Zemědělec. http://tvzemedelec.cz/zakaz-kastrace-kanecku/

  více...

PŘÍBĚH POTRAVIN

Zveme Vás 10. června 2017 do Netluk.

Pořádáme již 7. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN!

 

  více...

Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu

Zveme Vás na "Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména siláží s řezankou Shredlage", který se koná 21.6.2017   od 10:00 v BONAGRO Blažovice.

 

 

  více...

Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

Zveme Vás na workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu" do Uhříněvsi.

Workshop pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. dne 20.6.2017 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

  více...

Odměny pro výherce obrázkové soutěže

Dne 25. května jsme navštívili výherce obrázkové soutěže, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Navštívili jsme tři základní školy v Praze, kde Soňa Jelínková a Ilona Bečková předaly čtyři ceny za umístění v této obrázkové soutěži.

  více...

Plemenné hodnoty v chovu ovcí

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskutečnil ve VÚŽV seminář na téma „Plemenné hodnoty v chovu ovcí“.

Seminář se konal za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

  více...

Ocenění - BRONZOVÁ MEDAILE ČZAV Ing. Radko Loučkovi, CSc.

Dne 16. května 2017 ve velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze byla předána Ing. Radko Loučkovi, CSc.  Bronzová medaile ČAZV.

Medaile je zaslouženým oceněním za dosavadní pracovní výsledky na úseku zemědělské vědy.

  více...

Aktuální trendy v chovu prasat

Seminář Aktuální trendy v chovu prasat - bude kastrace selat problém?

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 16. května 2017, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, seminář pro chovatele prasat.

  více...

Ocenění v soutěži „ZLATÁ MEDAILE ANIMAL TECH 2017“

Do soutěže jsme přihlásili čtyři funkční vzorky a prototypy  - výstupy aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  „Transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“, jejichž praktické uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití  je podporovaná projektem TAČR GAMA.

Exponát „KOTEC PRO USTÁJENÍ JALOVÝCH A BŘEZÍCH PRASNIC“ získal „Cenu časopisu Zemědělec“.

  více...

Úspěšná prezentace na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

Ve dnech 11. až 14. května 2017 jsme v pavilonu P připravili expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Informovali jsme návštěvníky o všech národních plemenech hospodářských zvířat.

  více...

Výsledky obrázkové soutěže

Obrázková soutěž, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, zná své vítěze.

Tématem obrázkové soutěže bylo „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“. Děti malovaly obrázky ve dvou soutěžních kategoriích – první stupeň a druhý stupeň. O vítězích rozhodlo internetové hlasování, v němž se sešlo téměř 2500 hlasů!

  více...

Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat

Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh ANIMALTECH do Brna.

Ve dnech 11. až 14. května 2017 nás najdete v pavilonu P, ve stánku Národního centra pro genetické zdroje zvířat, Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

  více...

Aktuální trendy v konvenčním chovu prasat

Zveme Vás do Kostelce nad Orlicí na seminář pro chovatele prasat AKTUÁLNÍ TRENDY V KONVENČNÍM CHOVU PRASAT, který se koná 16. května 2017 v aule Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Seminář Plemenné hodnoty v chovu ovcí

Zveme Vás na seminář "Plemenné hodnoty v chovu ovcí" dne 25. května 2017 do Uhříněvsi.

 

 

  více...

Výsledky soutěže mléčná farma roku 2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se konala ve Větrném Jeníkově odborná konference spojená s vyhlašováním výsledků soutěže Mléčná farma roku 2017, za podpory Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

 

  více...

Obrázková soutěž NÁRODNÍ PLEMENA SKOTU, PRASAT, OVCÍ A KOZ

HLASUJTE pro tři nejlepší NAKRESLENÉ OBRÁZKY v každé kategorii.

Do výtvarné soutěže, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, přišlo 350 obrázků z 34 základních škol!

1. kategorie – http://www.zscr.cz/Obrazkovasoutez
2. kategorie – http://www.zscr.cz/Obrazkovasoutez2

  více...

prof. Louwrenc Hoffman ve VÚŽV

Dne 5. dubna 2017 navštívil VÚŽV prof. Louwrenc Hoffman spolu s Elisabet Uys a Johan Laubser z Department of Animal Science, University of Stellenbosch v Jihoafrické republice.

  více...

Publikace v Scientific Reports

Článek "A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs" autorů Luďka Bartoše, Jitky Bartošové, Heleny Chaloupkové, Adama Duška, Lenky Hradecké a Ivony Svobodové byl publikován v Scientific Reports, vydávaném v Nature Publishing Group jako open access článek.

Scientific Reports byl s 9951 návštěvami oceněn mezi stovkou nejnavštěvovanějších článků z 20tisíc za rok 2016.

  více...

Úspěch vědeckých pracovníků z VÚŽV

Ve dnech 19. – 23. března 2017 se v Mazatlanu v Mexiku uskutečnil již XVIII. mezinárodní zoohygienický kongres organizovaný Mezinárodní společností pro zoohygienu (ISAH).

Při hodnocení aktivní účasti vědeckých pracovníků z České republiky na tomto kongresu získal 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou ve formě posteru "„Comfortable housing of dairy cows – basis for health, welfare and biosecurity“ doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a kolektiv.

  více...

Zvířata okem termokamery

V kavárně hotelu ILF proběhla dne 17. března 2017 vernisáž výstavy „Zvířata okem termokamery“.

Za přítomnosti ředitele VÚŽV doc. Ing. Petra Homolky, CSc., Ph.D. a mnoha dalších hostů výstavu zahájili autoři doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. a doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. Celou vernisáž doprovodilo hudebně poetické uskupení HAZUKA. Výstava je otevřena pro veřejnost do 12. dubna 2017.

  více...

Mléčná farma roku 2017 vyhodnocení

Zveme Vás do Větrného Jeníkova na konferenci a vyhodnocení soutěže "Mléčná farma roku 2017".

Konference se koná ve čtvrtek 20. dubna 2017 v kulturním domě ve Větrném Jeníkově. Více na www.mlecnafarma.cz.

  více...

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe, připravil pro žáky základních škol další ročník VÝTVARNÉ SOUTĚŽE se zemědělskou tématikou.

  více...

Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Máte zájem zapojit se do výzkumu?

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav.

Aktuálně probíhá sběr a zpracování údajů za rok 2016.

  více...

Jak vypadá škola přímo na farmě?

ŠKOLA NA FARMĚ, vzdělávací aktivita Ministerstva zemědělství, seznamuje populární formou děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat.

Více v odborném týdeníku Zemědělec, č. 10/2017.

  více...

Zveme Vás do Pohořelic na odborné setkání

Zveme Vás do Pohoředlic na odborné setkání, které se bude konat dne 23. března 2017 v Hotelu Le Cafe.

  více...

Výzkum a následné komerční využití

V rámci první veřejné soutěže projektu GAMA uspěl se svým projektem "ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE- transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru" Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi - Zemědělec č. 47/2016.

  více...

ŠKOLA NA FARMĚ

Časopis "ZEMĚDĚLSKÁ A PODOHOSPODÁRSKA ŠKOLA"
v čísle 6. informuje o pilotním projektu Ministerstva zemědělství ŠKOLA NA FARMĚ, realizovaném na farmě VÚŽV v Netlukách.

  více...

Seminář - využití termografie k měření emocí u hospodářských zvířat

Dne 13. února 2017 se ve velké zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi uskutečnil seminář „MEASURING ANIMAL EMOTIONS WITH INFRARED THERMOGRAPHY“.

  více...

Seminář - využití termografie k měření emocí u hospodářských zvířat

Oddělení etologie VÚŽV si Vás dovoluje pozvat na seminář "Measuring animal emotions with infrared thermography" který se uskuteční v pondělí 13. února od 14,00 ve velké zasedací místnosti VÚŽV, Přátelství 815, Praha Uhříněves.

  více...

Oponentní projednání projektů ve VÚŽV

Ve dnech 17. až 19. ledna 2017 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace, za přítomnosti řešitelů, oponentů, zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.

  více...

Soutěž MLÉČNÁ FARMA ROKU 2017

Byl vyhlášen 9. ročník soutěže „MLÉČNÁ FARMA ROKU“.

Soutěž je určena chovatelům dojeného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav základního stáda nad 100 ks. Přihlášené farmy mohou soutěžit ve 2 kategoriích, dle chovaných plemen (CESTR a HOLŠTÝN). Cílem soutěže je ocenit chovatele, kteří dosahují vysokou produkci kvalitního mléka od zdravých dojnic.

  více...

Události VÚŽV v roce 2016

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v roce 2016 organizoval a zajišťoval odborné a mezinárodní konference, semináře a workshopy pro praxi. Návštěvy dětí z mateřských, základních a středních škol na účelovém hospodářství VÚŽV byly často první zkušeností ze setkání se živými hospodářskými zvířaty v životě. Studentům z gymnázií a středních škol byl určeny odborné prohlídky laboratoří s možností vyzkoušet si některé moderní postupy a techniky.

  více...

ŠKOLA NA FARMĚ

Pilotní projekt „Škola na farmě“ byl realizován na farmě v Netlukách, účelovém hospodářství VÚŽV, v říjnu a listopadu 2016 v rámci „Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství na školách - popularizace rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži“.

  více...

Alternativní chov prasat

Dne 6. prosince 2016 uspořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí odborný seminář  "Alternativní chov prasat".

  více...

pf 2017


DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI

A V NOVÉM ROCE PŘEJEME

HODNĚ OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

  více...

Doktorandské studium ve VÚŽV

Dne 30. listopadu 2016 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.

Doktorandi na semináři prezentovali průběh a výsledky svých projektů za uplynulý rok.

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 22. listopadu 2016 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

 

  více...

Studenti z Dánska, Švédska a Velké Británie na farmě v Netlukách

Dne 15. listopadu 2016 navštívili farmu v Netlukách studenti z partnerských škol Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově.

Studenty z Dánska, Švédska a Velké Británie, kteří byli v České republice na projektovém setkání v rámci projektu "Erasmus+", provázel po farmě VÚŽV Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

  více...

Zveme Vás do Velké Chyšky

Zveme Vás na farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI do Velké Chyšky.

Farmářský den se koná 22. listopadu 2016 v kulturním době v obci Velká Chyška.

  více...

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016

Dne 23. listopadu pořádá Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi 31. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí "AKTUÁLNÍ OTÁZKY BIOKLIMATOLOGIE ZVÍŘAT 2016".

  více...

PRIMA RECEPTÁŘ - Michaela Englmaierová a Oldřich Mach

30. října 2016

Hostem nedělního pořadu – PRIMA RECEPTÁŘ - magazínu pro pěstitele, chovatele, chalupáře a kutily byla Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D. a Oldřich Mach.

  více...

Seminář pro chovatele dojených plemen koz a ovcí

Odborný seminář pro chovatele dojených plemen koz a ovcí se konal 31. října 2016 ve VÚŽV v Uhříněvsi.

 

  více...

Zvířata okem termokamery

V pondělí 24. listopadu 2016 byla v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zahájena výstava "Zvířata okem termokamery".

 

  více...

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

Třináctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 11. října 2016 ve Vrbici.

Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

  více...

RESEARCH IN PIG BREEDING

Zveme Vás do Kostelce nad Orlicí.

Ve dnech 11. a 12. října 2016 pořádá pracoviště chovu prasat mezinárodní workshop "RESEARCH IN PIG BREEDING".

  více...

VÚŽV členem České technologické platformy pro zemědělství

Dne 23. září byla Ministerstvem zemědělství ČR uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ), jejímž členem je i VÚŽV.

 

  více...

Zveme Vás do Lysé nad Labem

Zveme Vás na podzimní výstavu ZEMĚDĚLEC 2016 do Lysé nad Labem.

 

 

 

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Dne 22. září 2016 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů".

  více...

Seminář Genetika a šlechtění koní

Dne 15. září 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi první odborný seminář z cyklu seminářů GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ KONÍ - "Základní genetické pojmy".

  více...

Genetika a šlechtění koní

Zveme Vás na cyklus seminářů "Genetika a šlechtění koní".

První seminář se koná ve čtvrtek 15. září 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Zveme Vás na konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů".

Konferenci pořádáme dne 22. září 2016 ve VÚŽV ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV.

  více...

Cena ministra pro Ing. Barboru Valníčkovou

Ing. Barbora Valníčková získala prestižní ocenení - 3. místo v soutěži Cena ministra pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016 za práci s názvem „The effect of age at separation from the dam and presence of social companions on play behavior and weight gain in dairy calves".

 

  více...

Prezentace na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích

Ve dnech 25. až 31. srpna 2016 jsme prezentovali výsledky výzkumné práce na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.

  více...

Delegace zastupující zemědělský výzkum v Senegalu na setkání s VÚŽV v Českých Budějovicích

V pátek 26. srpna 2016 se na výstavě Země živitelka setkali zástupci některých zemědělských výzkumných ústavů ČR s delegací zastupující zemědělský výzkum v Senegalu, kterou vedl Dr. El Hadji Traore, zástupce ředitele ISRA (Institut Senegalais De Recherches Agricoles).

Za VÚŽV se jednání zúčastnili náměstek pro výzkum Ing. L. Bartoň a Ing. D. Bureš.

  více...

Úspěšný mezinárodní seminář chovatelů ovcí

Dne 19. srpna 2016 se v Nýdku uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný problematice parazitóz u ovcí a koz, na jehož organizaci se podílely VÚŽV v Uhříněvsi, Přírodovědecká univerzita v Lublinu (Polsko), firma Guyokrma a svazy chovatelů.

  více...

Zveme Vás do Českých Budějovic

Zveme Vás na 43. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA do Českých Budějovic, který se koná ve dnech 25.8. - 30.8.2016.

Najdete nás ve společném stánku s ostatními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství v pavilonu T1.

  více...

Ing. Marian Jurečka ve VÚŽV

Dne 26.7.2016 přijal pozvání do VÚŽV v Uhříněvsi ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Společně s Ing. Simonou Prečanovou, šéfporadkyní ministra, Ing. Pavlínou Adam, Ph.D., ředitelkou odboru vědy a výzkumu a Ing. Josefem Čechem, vedoucím oddělení analýz a strategie MZE,  navštívili také farmu v Netlukách.

  více...

Parazitární onemocnění u ovcí

Zveme Vás na Mezinárodní seminář chovatelů ovcí "Parazitární onemocnění u ovcí - diagnostlika, odčervování, profilaktika".

Seminář se koná 19. srpna 2016 v Nýdku č.p. 129 - Dom PZKO.

  více...

Úspěšný druhý den PŘÍBĚHU POTRAVIN

6. ročník vzdělávací a popularizační akce – naučné stezky - DEN DRUHÝ

V sobotu, 11. června 2016, byl program naučné stezky v Uhříněvsi Netlukách připraven pro širokou veřejnost.

  více...

Úspěšný první den PŘÍBĚHU POTRAVIN

6. ročník vzdělávací a popularizační akce – naučné stezky - DEN PRVNÍ

Pátek 10. června 2016 byl program naučné stezky v Uhříněvsi Netlukách připraven pro žáky I. stupně základních škol.  
O průvodcovanou naučnou stezku byl velký zájem jak ze strany učitelů, tak ředitelů základních škol.

  více...

Záchrana neužitečné krávy

Dne 29. května 2016 vysílala Česká televize dokument "Záchrana neužitečné krávy" o mizení plemen zvířat.

 

  více...

Chovné prostředí pro skot a klimatické změny, nové prvky, postupy, řešení

Dne 14. června 2016 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil odborný seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny, nové prvky, postupy, řešení".

  více...

Chovné prostředí pro skot a klimatické změny

Zvemě Vás do Uhříněvsi na odborný seminář.
Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat pořádá dne 14. června 2016 seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny - nové prvky, postupy, řešení".

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. z technické fakulty Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře bude přednášet nejen o tepelnotechnických parametrech boxového lože, ale i o vybraných parametrech střešních stájových kontrukcí.

  více...

Úspěchy mladých vědců v oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce

Úspěchy mladých vědců v oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce.

První místo Bc. Kláry Laloučkové v "Soutěži o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia" na FAPPZ ČZU v Praze, úspěšné obhajoby doktorských prací Ing. Tomáše Taubnera a Ing. Jany Vlčkové.

  více...

PŘÍBĚH POTRAVIN

Zveme Vás na 6. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.

Projděte si s vašimi dětmi 11. června 2016 naučnou stezku, přijďte si užít báječný sobotní den. Setkáte se s domácími zvířaty, dozvíte se něco o jejich chovu, naučnou formou zjistíte vše zajímavé o pěstování obilovin a jejich dalším zpracování a mnoho dalšího. Zahrejete si hry a vyzkoušíte nové dovednosti.
https://www.facebook.com/Pribehpotravin

  více...

Jaká je hodnota dojnice?

Dne 20. května 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi seminář „Jaká je hodnota dojnice?“.

Seminář se zabýval ekonomickými souvislostmi v chovu dojeného skotu.

  více...

Regenerace plemene původního českého strakatého skotu

Dne 12.května 2016 v odchovně plemených býků CRV Czech Republic,spol. s.r.o.Osík u Litomyšle prošel Základním výběrem býk českého strakatého skotu linie – BROK, narozený 5.11.2014 ve VUŽV v Uhřiněvsi  v rámci projektu Regenerace plemene původního českého strakatého skotu.

  více...

Cyklus seminářů Genetika a šlechtění psů

Zveme Vás na čtvrtý seminář "Šlechtění psů", pořádaný v rámci cyklu seminářů  "Genetika a šlechtění psů", konaný dne 16. června 2016 v Uhříněvsi.

  více...

Aktuální problémy v technologii chovu prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,  pracoviště v Kostelci nad Orlicí, spolu se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd uspořádali 5. května 2016 seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".

  více...

VÝZVA - zapojení ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ do výzkumu

V letošním roce jsme zahájili další ročník nákladového šetření výroby mléka v ČR za rok 2015.

Na základě vyplněných dotazníků zpracujeme výrobní a ekonomické ukazatele výroby mléka.

  více...

Seminář: JAKÁ JE HODNOTA DOJNICE?

Zveme Vás na seminář "JAKÁ JE HODNOTA DOJNICE?", který pořádáme dne 20. května 2016 v Praze Uhříněvsi.

Seminář se bude zabývat ekonomickými souvislostmi v chovu dojeného skotu. Dr. Victor Cabrera (University od Wisconsin-Madison) představí program pro výpočet ekonomické hodnoty dojnice, který bude následně dostupný v české verzi.

  více...

Šlechtění dojeného skotu

Dne 28. dubna 2016 pořádalo oddělení genetiky a šlechtění skotu seminář "Šlechtění dojeného skotu".

Účastníci byli seznámeni s důvody a možnostmi šlechtění na odolnost vůči klinické mastitidě a případně na odolnost vůči dalším onemocněním dojeného skotu.

  více...

Přednáška Dr. D. Sorgové (Universitat Halle)

Zveme Vás na krátkou přednášku Dr. D. Sorgové (Universitat Halle) na téma "Variability in the immunocompetence of historic and modern cattle and pig breeds".

Přednáška se bude konat 6. května 2016 v 10.00 v zasedací místnosti hlavní budovy Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. V Uhříněvsi.

  více...

Zasedání Koordinačního výboru oblasti UDRŽITELNÁ PRODUKCE POTRAVIN

Dne 19. dubna 2016 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. konalo zasedání Koordinačního výboru klíčové oblasti "Udržitelná produkce potravin" (KV-UPP).

  více...

Mléčná farma roku 2016

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uskutečnilo ve Větrném Jeníkově slavnostní předávání ocenění v soutěži Mléčná farma roku 2016.

Soutěž probíhala pod záštitou Ministerstva zemědělství, data byla sbírána a zpracována ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

  více...

Seminář v Kostelci nad Orlicí

Zveme Vás do Kostelce nad Orlicí.

Dne 5. května 2016 pořádá pracoviště v Kostelci nad Orlicí v aule SŠZE a SOU CHKT (střední zemědělská škola) seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".

  více...

Šlechtění dojeného skotu

Zveme Vás do Uhříněvsi na seminář "Šlechtění dojeného skotu na odolnost vůči mastitidám, postupy a předpoklady, ekonomický význam", který se koná dne 28. dubna 2016 v zasedací místnosti VÚŽV.

  více...

VÚŽV na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO

Ve dnech 3. až 7. dubna 2016 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. prezentoval na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TechAgro v Brně.

  více...

Seminář ŠLECHTĚNÍ PRASAT v Uhříněvsi

Dne 13. března 2016 uspořádalo oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat seminář na téma „Šlechtění prasat“. Seminář navštívilo více než 30 účastníků z řad akademické a vědecké obce, studentů vysokých škol a praxe.

  více...

Plán aktivit v roce 2016

V roce 2016 pro vás připravujeme semináře, konference, školení a kurzy.

  více...

Studenti z VOSEŠ a SPŠPT ve VÚŽV

Dne 14. dubna 2016 navštívili Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi studenti z Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií z Prahy.

  více...

Gentika a šlechtění psů

Zveme Vás na již třetí seminář "Molekulární genetika", pořádaný v rámci cyklu seminářů "Genetika a šlechtění psů".

Seminář se koná 12. května 2016 od 14.00 v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi.

  více...

Zveme Vás na TECHAGRO do Brna

Zveme Vás na Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se koná ve dnech 3. až 7. dubna 2016 v Brně.

Najdete nás v pavilonu C ve stánku společně s ostatními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství.

 

  více...

Šlechtění prasat

Dne 13. dubna 2016 pořádáme ve VÚŽV seminář "Šlechtění prasat".

 

  více...

2. seminář GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ PSŮ

V rámci cyklu seminářů "Genetika a šlechtění psů" Vás zveme na seminář č. 2: "Genetika populací", který se koná 14. dubna 2016 od 14.00 v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi.

  více...

Workshop Advanced micromanipulation approaches in the mouse

Ve dnech 24. až 25. března 2016 pořádalo odděleni Biologie Reprodukce workshop „Advanced micromanipulation approaches in the mouse“. Workshopu se účastnili vědci z Nového Zélandu, Anglie a Itálie.

  více...

Mléčná farma roku 2016

Zveme Vás na vyhodnocení soutěže "Mléčná farma roku 2016".

Již 8. ročník této soutěže se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 ve Větrném Jeníkově. VÚŽV tuto soutěž podporuje.

  více...

Helena Fulková v Hyde Parku Civilizace

V sobotu 26. března 2016 ve 20:05 na ČT24

Helena Fulková - jako první z českých vědců naklonovala myš, dokonce několik. Odborníků, kteří to dokázali, je ve světě jen málo. V současné době působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a v Oddělení biologie reprodukce Výzkumného ústavu živočišné výroby.
 

  více...

Ing. Jiří Šír ve VÚŽV

Dne 24. 3. 2016 navštívil VÚŽV Ing. Jiří Šír, náměstek MZe pro komodity, výzkum a poradenství spolu s ředitelkou odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlínou, Adam, Ph.D.

  více...

Mezinárodní konference VÝŽIVA JELENOVITÝCH

VÚŽV, v.v.i. spolu s VVS Verměřovice a IDUBA (Mezinárodní asociace chovatelů jelenovitých a divokých kopytníků) pořádá 30.března 2016 v Jablonném nad Orlicí mezinárodní konferenci s názvem “Výživa jelenovitých“.

  více...

Zahraniční studenti programu Erasmus FAPPZ ČZU v Uhříněvsi

Dne 8.3.2016 navštívilo VÚŽV, v.v.i. čtrnáct zahraničních účastníků studijního programu Erasmus FAPPZ ČZU v Praze.

Přednáška Ing. Luďka Bartoně, Ph.D. "Beef production systems and beef carcass quality evaluation“ v rámci předmětu Animal production and environment, byla doplněna exkurzí a výkladem na farmě masného skotu v Královicích a na experimentálních jatkách VÚŽV, v.v.i.

  více...

Monitoring médií 2016 aneb Kde se o nás píše

Monitoring médií aneb "Kde, co a jak se o nás píše"...

  více...

Certifikované metodiky

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i. vydává od roku 2008 edici CERTIFIKOVANÝCH METODIK. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se Metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.

  více...

Článek o sociobiologických příčinách selhání březosti u fen v prestižním impaktovaném časopise

Luděk Bartoš, Jitka Bartošová a Adam Dušek z oddělení etologie spolu s kolegy z ČZU publikovali článek o sociobiologických příčinách selhání březosti u fen v prestižním impaktovaném časopise  Scientific Reports ze skupiny Nature Publishing.

 

  více...

Šlechtění ovcí a koz

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Šlechtění ovcí a koz", který se koná ve středu 24. 2. 2016 od 12:30 hod. v knihovně na zámečku VÚŽV Praha Uhříněves.

  více...

Seminář GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ PSŮ

Zveme Vás na cyklus seminářů "Genetika a šlechtění psů".

První seminář se koná v pátek 18. března 2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Ing. Jiří Bakalík ve VÚŽV

Dne 27. ledna 2016 zavítal do VÚŽV státní tajemník Ing. Jiří Bakalík z Ministerstva zemědělství.

Seznámil se s činností  ústavu a zajímal se zejména o aktuálně řešená témata aplikovaného výzkumu. Navštívil také pokusné stáje pro chov králíků a slepic a farmu v Netlukách.

  více...

Seminář SILÁŽE 2016

Zveme Vás na seminář SILÁŽE 2016 "Kvalitní objemná krmiva nedostatkové zboží?", který se koná ve dnech 15. až 19. února.

Ing. Radko Loučka, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. z Uhříněvsi Vás seznámí se zkušenostmi z hodnocení kvality objemu.

  více...

Online poradna pro chovatele

Byla spuštěna Online poradna pro chovatele hospodářských zvířat

  více...

Objev českého biologa Josefa Fulky

Dne 25. ledna 2016 jsme se mohli dočíst v Hospodářských novinách o objevu českého biologa Josefa Fulky.

Ing. Josef Fulka, DrSc. je v Česku jednou z největších kapacit na reprodukční biologii.

http://domaci.ihned.cz

  více...

Oponentní projednání výzkumných projektů

Ve dnech 19. až 21. ledna 2016 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace za přítomnosti nejen řešitelů, oponentů, ale i zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.

 

 

  více...

Regenerace plemene původní české červinky

Dne 14. ledna 2016 prošel Základním výběrem býk české červinky linie URAL.

Česká červinka - původní plemeno skotu, jejíchž  žijících jedinců bylo k 31.12.2015  v naší republice registrováno 208 kusů, je zařazena do Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů, financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky.

  více...

Seminář ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

Zveme Vás do Uhříněvsi na seminář "Slechtění masného skotu".

Seminář se koná ve středu 27.1.2016 od 13:00 hod. v knihovně na zámečku VÚŽV,v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Monitoring médií

Monitoring médií aneb "kde a jak se o nás psalo..."

  více...

Školení pro terénní inspektory regionálních odborů SZIF

Dne 12. ledna 2016 uspořádal VÚŽV, v.v.i. školení pro 26 terénních inspektorů regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zaměřené na zásady klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat.

  více...

Oponentní projednání výzkumných projektů

Zveme Vás na oponentní projednávání zpráv o řešení projektů NAZV a rozvoje organizace za rok 2015, které se koná ve dnech 19.–21. ledna 2016, ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves, Přátelství 815.

  více...

8. ročník soutěže Mléčná farma roku

Mléčná farma roku 2016.

Společnost ZOETIS vyhlašuje již 8. ročník soutěže Mléčná farma roku. Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice.

Údaje z kontroly užitkovosti bude zpracovávat a vyhodnocovat Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

  více...

pf 2016

  více...

Zemřel doc. Ing. Josef Bouška, CSc.

  více...

Doktorandský seminář ve VÚŽV, v.v.i.

Dne 1. prosince 2015 se ve VÚŽV, v.v.i. uskutečnil doktorandský seminář.

Doktorandi prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

  více...

Seminář ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY CHOVU PRASAT

Zveme Vás na seminář do Uhříněvsi!

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí Vás zve na seminář "Alternativní systémy chovu prasat", který se koná 8.prosince 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 25. listopadu jsme pořádali ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Semináře se zúčastnilo 91 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby chovatelům.

  více...

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží – to byla hlavní témata odborného semináře, který proběhl v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna v  úterý 24.11.2015.

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Zveme Vás do Velké Chyšky!

Dne 25. listopadu pořádáme již tradiční Farmářský den "VÝZKUM PRO PRAXI" ve Velké Chyšce u Pacova.

 

  více...

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

Dne 24. listopadu 2015 pořádáme v Rajhradě u Brna odborný seminář "Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží".

Pořadateli semináře je NutriVet s.r.o. Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko u Brna a generální sponzor Limagrain Central Europe S.E., org. složka.

  více...

Josef Fulka jr. publikoval zásadní zjištění týkající se výzkumu jadérka v Trends in Molecular Medicine

Ing. Josef Fulka jr., DrSc.,  odborník na biologii reprodukce a největší český specialista v oboru přenosu jader, společně se svým týmem v aktuálním výzkumu financovaném Grantovou agenturou ČR zvrátil dosavadní poznatky v oblasti vývojové biologie. Prokázal totiž, že jadérko uložené ve vajíčku není úložištěm důležitého materiálu, ze kterého se po oplození tvoří další jadérka, ale že jeho přítomnost je po oplození nezbytná jen ve velmi krátkém časovém intervalu.

  více...

Studenti ČZU na jatkách VÚŽV

Dne 3.11.2015 navštívili studenti CŽU, fakulty Potravinových a přírodních zdrojů, experimentální jatka VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi.

V rámci předmětu Hodnocení jakosti živočišných produktů byli studenti seznámeni s principy klasifikace jatečně upravených těl hospodářských zvířat.

  více...

Strudenti ČZU na farmě v Netlukách

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhlo na farmě v Netlukách cvičení studentů České zemědělské univerzity v Praze.

Na farmě seznámil studenty s novými poznatky v pohledu na zoohygienu stájí pro vysokoprodukční dojnice lektor Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. a v klimatizované stáji Ing. Josef Knížek prakticky předvedl měření mikroklimatických parametrů ve stájích s novými měřícími přístroji.

  více...

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 11. listopadu 2015 proběhl v aule České zemědělské univerzity již 13. mezinárodní seminář „ NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ“ pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

  více...

11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience

Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster.

  více...

30.ročník vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat

Dne 4.listopadu 2015 proběhl v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu již 30. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015, pořádaný sekcí bioklimatologie zvířat České bioklimatologické společnosti ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i., Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.

  více...

Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu

Dne 3.11.2015 uspořádala společnost Plemko, s.r.o. Pardubice ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rosice u Chrasti, Agrodružstvem ve Lhotě pod Libčany a VÚŽV, v.v.i. pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu v ZD Rosice u Chrasti.

  více...

O šlechtění holštýnského skotu v ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na oponentní projednání zprávy funkčního úkolu  MZe 2015 o šlechtění holštýnského skotu v ČR „Modernizace systému odhadu plemenných hodnot zpracovávaných na základě plemenářského zákona, v návaznosti na zhodnocení účinnosti národních dotací na šlechtění hospodářských zvířat".

Oponentní projednání se koná v pátek 13.11.2015 od 9:00 hod. v zasedací místnosti hlavní budovy VÚŽV Praha Uhříněves.

  více...

Králičí seminář

Zveme Vás na KRÁLIČÍ SEMINÁŘ "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků" dne 11. listopadu 2015 do auly České zemědělské univerzity v Praze.

  více...

Seminář pro chovatele ovcí v Uhříněvsi

Dne 29. října 2015 pořádal VÚŽV ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou odborný seminář pro chovatele ovcí "PARAZITÓZY U OVCÍ".

 

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Konference "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů" se konala dne ne 22. října 2015 ve VÚŽV.

Konference se účastnilo více než 70 posluchačů z řad chovatelů, vědeckých a výzkumných pracovníků, ale i studentů a chovatelských svazů.

  více...

12.ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

Dne 12 října 2015 se uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding. Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

V příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici jsme přivítali účastníky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí, z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a Srbska.

  více...

Seminář pro chovatele ovcí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na odborný seminář "Parazitózy u ovcí", který se bude konat dne 29. října 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

  více...

Prioritní vzdělávací akce pro privátní poradce MZE

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne  15. října 2015 ve VÚŽV, v.v.i. prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce uvedené v Registru poradců akreditovaných MZe.

Lektoři z VÚŽV  seznámili poradce s aktuálními informacemi v oblasti živočišné výroby.

  více...

RESEARCH IN PIG BREEDING

Dne 21. a 22. října 2015 pořádá VÚŽV, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, mezinárodní workchop "RESEARCH IN PIG BREEDING".

  více...

Konference v Uhříněvsi

Dne 22. října 2015 pořádáme ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves konferenci "AKTUÁLNÍ POZNATKY VE VÝŽIVĚ A ZDRAVÍ ZVÍŘAT A BEZPEČNOSTI PRODUKTŮ".

  více...

Ruminální bolusy – prevence metabolických poruch i pomocník ve výzkumu

V časopise Agrární obzor si můžete přečíst o tématu řešeném na workshopu, který se konal 18. srpna 2015 ve VÚŽV, v.v.i. v Uhříněvsi na téma "Ruminální bolusy – prevence metabolických poruch i pomocník ve výzkumu"

  více...

Drůbežářský seminář ve VÚŽV

Dne 7. října 2015 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu".

O seminář byl velký zájem, semináře se účastnilo více než 60 zájemců z řad chovatelů, producentů i výzkumných pracovníků.

  více...

Drůbežářský seminář

Zveme Vás na DRŮBEŽÁŘSKÝ SEMINÁŘ "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu" dne 7. října 2015 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

  více...

Mezinárodní konference v polském městě Ciechocinek

Ve dnech 17. - 19. září 2015 se konala v polském městě Ciechocinek mezinárodní konference "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development“.

Konferenci pořádala již pošesté University of Science and Technology (UTP) Bydgoszcz ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., pracovištěm v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Speciální seminář pro šlechtitelské chovy

Zveme Vás na speciální seminář pro šlechtitelské chovy Plemenné knihy.

Seminář se koná ve středu 30. září 2015 v kavárně kulturního domu ve Větrném Jeníkově, pořádateli jsou Svaz chovatelů prasat, z.s. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

  více...

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015

Zveme Vás na vědeckou konferenci  s mezinárodní účastí "Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015". Konference se koná 4. listopadu 2015 od 9.30 hodin v místnostech brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

  více...

Praktická příručka pro chovatele prasat

Byla vydána praktická příručka pro chovatele prasat v ekologickém systému hospodaření „ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT“.

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

Příručku je možné získat v elektronické podobě nebo objednat.

  více...

Slavnostní setkání bývalých i současných zaměstnanců

Dne 10. září 2015 se uskutečnilo v zasedací místnosti a na nádvoří Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců.

  více...

Výstava v Uhříněvsi VIDÍM NEVIDITELNÉ

Zveme Vás do Uhříněvsi na výstavu „VIDÍM NEVIDITELNÉ aneb ZVÍŘATA OČIMA TERMOKAMERY“.

Dne 12. září 2015 byla v Uhříněveském muzeu zahájena výstava „VIDÍM NEVIDITELNÉ aneb ZVÍŘATA OČIMA TERMOKAMERY“. Snímky Ivany Knížkové a Petra Kunce - zvířata očima termokamery - si můžete prohlédnout do 4. října 2015.

  více...

Mezinárodní věděcké sympozium v Polsku

Ve dnech 17. až 19. září 2015 se koná v Polském "Bydgoszcz - Ciechocinek" mezinárodní vědecké sympozium v oblasti zemědělství pro doktorandy, studenty a mladé vědce „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště v Kostelci nad Orlicí je spolupořadatelem tohoto mezinárodního vědeckého sympozia.

  více...

Na statku Oblík

V rámci připravovaných reprortáží a poradenské činnosti VÚŽV navštívil Stanislav Staněk, Jana Rychtářová, Zuzana Krupová a Barbora Fričová společně se šéfredaktorkou časopisu Farmář Janou Velechovskou statek Oblík, nedaleko Rané u Loun.

  více...

Odborný seminář 22. září 2015

Zveme Vás na tradiční odborný seminář, který se bude konat 22.září 2015 v hotelu Skalský dvůr.

Na semináři, který pořádá Český svaz chovatelů masného skotu, budou přednášet Ing. Michaela Brzáková, Ing. Petr Pešek a Ing. Alena Svitáková z Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. z Uhříněvsi.

  více...

Země Živitelka 2015

Úspěšná prezentace na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.

  více...

Den otevřených dveří v Havlíčkově Borové 10. září 2015

Dne 10. září 2015 se konal v rámci soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu Den otevřených dveří v Havlíčkově Borové zemědělské a.s.

Po prohlídce farmy a odborném výkladu průvodců Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. z VÚŽV,v.v.i. prezentoval výsledky z řešení projektu a seznámil posluchače s možnostmi zlepšení mlezivové výživy u telat.

  více...

Den otevřených dveří Havlíčková Borová zemědělská a.s.

Dne 10. září 2015 se koná v rámci soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu Den otevřených dveří v Havlíčkově Borové zemědělské a.s.

Ing.Stanislav Staněk, Ph.D. z VÚŽV,v.v.i. bude na tomto dni otevřených dveří přednášet na téma "Možnost zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi".

  více...

Vítězka soutěže v rámci programu „Young Researcher“

Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. vyhrála  bezplatnou účast na 2. vědecké konferenci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která se uskuteční v Miláně u příležitosti Světové výstavy EXPO 2015 ve dnech 14. - 16. 10. 2015 za poster s názvem „Reduction of Campylobacter jejuni in broiler chickens: role of caprylic acid“.

  více...

Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi

VÚŽV, v.v.i. a Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU uspořádaly 27.8.2015 seminář s názvem  „Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi se zaměřením na ovce a skot“.

  více...

Zveme Vás na semináře, konference, workshopy, polní den i vernisáž

Připravujeme pro Vás sérii seminářů, konferencí, worshopůpolní den na kukuřici a také vernisáž v Uhříněvsi "Vidím neviditelné aneb zvířata očima termokamery".

  více...

Ruminální bolusy – prevence metabolických poruch i pomocník ve výzkumu

Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi byl uspořádán 18. srpna 2015 workshop  s názvem „Využití bachorových bolusů“. Workshop byl zaměřen na diskuzi k používání bolusů a drenčů v praxi.

  více...

Odborný seminář

Dne 27. srpna 2015 pořádáme odborný seminář "Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi se zaměřením na ovce a skot". Přednášet budou výzkumní pracovníci z Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay.

Seminář se koná (oproti původnímu plánu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i.) ve velké zasedací místnosti  České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty Agrobiologie.

  více...

ZEMĚ ŽIVITELKA, 42. ročník

Zveme Vás na 42. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA do Českých Budějovic.

  více...

Workshop

Srdečně Vás zveme na workshop “Využití bachorových bolusů”, který se bude konat v úterý 18. srpna 2015 od 13,00 hodin v malé zasedačce VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Ing. Jindřich Šnejdrla a Ing. Pavlína Adam, Ph.D. ve VÚŽV

Dne 11. srpna 2015 se uskutečnila ve VÚŽV pracovní schůzka se zástupci Ministerstva zemědělství.

Se současnou činností, zaměřením a výsledky výzkumu byla ředitelem ústavu a vedoucími jednotlivých útvarů výzkumu seznámena nově jmenovaná ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

  více...

Zachraňte poslední české prase!

Na detašovaném pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se starají o zachování genofondu přeštických prasat.

Na portálu http://zpravy.idnes.cz se v LETNÍ JÍZDĚ můžete dočíst "Zachraňte poslední české prase! Snězte ho!"

  více...

Chov dojeného skotu – technologie, technika, management

Dne 26. června 2015 proběhl v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně křest nové knihy Oldřicha Doležala a Stanislava Staňka "Chov dojeného skotu – technologie, technika, management".

  více...

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Ve dnech 25. až 28. 6. 2015 se VÚŽV, v.v.i. prezentoval na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Brněnském výstavišti. Výstavní stánek se nacházel v pavilónu P.

  více...

Monitoring medií

Monitoring médií (tisku, rozhlasu, televize a internetu) - červen 2015

  více...

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Ve dnech 25. až 28. 6. 2015 se VÚŽV, v.v.i. bude prezentovat na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Brněnském výstavišti. Výstavní stánek se bude nacházet v pavilónu P. V rámci výstavy budou prezentovány aktivity VÚŽV směřující do zemědělské praxe.

Zveme všechny k návštěvě a těšíme se na Vaši účast!

  více...

VÚŽV Fest

V rámci VÚŽV FESTu pro Vás připravujeme sérii seminářů a školení.

  více...

5. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN - den druhý

Úspěšný 5. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN - den druhý.

  více...

5. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN - den první

Úspěšný 5. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN - den první.

  více...

Věda na polích a ve stájích

Dne 6. června 2015 opět naučná stezka v Netlukách!!

5. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN se koná již tradičně v Netlukách. Zveme všechny na tento jubilejní ročník, máme připraveno 6 stanovišt, na každém stanovišti budou průvodci zodpovidat všechny Vaše dotazy. Za správně vyplněný test - křížovku bude odměna. VSTUP ZDARMA.

  více...

Přednáška prof. Daniel Gianoly

Dne 15.června 2015 se koná ve VÚŽV, v.v.i. Uhříněves přednáška prof. Daniela Gianoly z Wisconsin Univerzity v USA „Evaluation of complex traits and genome-wide associations“.

Program bude upřesněn, bližší informace u prof. J. Přibyla.

  více...

Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce

Zveme Vás na odborný seminář "Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce", který pořádáme dne 22. května 2015 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Mléčná farma roku 2015

 V úterý 28. dubna 2015 se uskutečnilo ve Větrném Jeníkově vyhlášení výsledků soutěže Mléčná farma roku 2015, za účasti náměstka ministra Ing. J. Šnejdrly, známého odborníka prof. Volkera Krömkera a dalších hostů. VÚŽV, v.v.i. tento projekt podporoval, Ing. Jan Syrůček se podílel na zpracování dat.
Blahopřejeme nejenom vítězům, ale všem přihlášeným chovatelům!

  více...

Předpoklady úspěšného chovu faremního brojlerového králíka

V odborném týdeníku ZEMĚDĚLEC právě vychází příspěvek o výsledcích výzkumu faremního chovu brojlerového králíka "Inseminace ruku v ruce s kondicí". 

S akreditovaným pracovištěm pro experimentální chov brojlerových králíků ve VÚŽV v Uhříněvsi již dlouhodbě spolupracuje chovatel Pavel Drba, propagátor inseminace brojlerových králíků.

  více...

Seminář KVALITA MLÉKA MÁ SVOU CENU

Dovolujeme si  Vás pozvat na odborný seminář při příležitosti vyhlášení vítězů soutěže Mléčná farma roku 2015.

Seminář "KVALITA MLÉKA MÁ SVOU CENU" se koná dne 28.dubna 2015 v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.

  více...

VÚŽV je členem evropské platformy Animal Task Force

VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves reprezentoval Českou republiku na plenárním zasedání organizace Animal Task Force 21. dubna 2015 v Bruselu. V rámci společného konsorcia jsme byli přijati jako noví členové Animal Task Force.

  více...

Pracovní seminář pro MZE

Dne 15. dubna 2015 se uskutečnil ve VÚŽV, v.v.i. pracovní seminář pro Ministerstvo zemědělství. Naše pozvání přijal náměstek ministra Ing. Jindřich Šnejdrla, ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., a Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit.

  více...

Seminář v Uhříněvsi

Zveme Vás do Uhříněvsi na odborný seminář pro chovatelskou veřejnost "Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce". Seminář se uskuteční dne 22. května 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti VÚŽV,v.v.i.

  více...

Studenti ve VÚŽV

Dne 26. března 2015 nás navštívili studenti Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči a 30. března 2015 k nám zavítali studenti Střední zemědělské školy v Rakovníku.

  více...

Seminář Kvalita a hodnocení krmiv v návaznosti na zdraví chovaných dojnic

V úterý 31.3.2015 proběhl na velmi netradičním místě, přímo v Rajhradských klášterních vinných sklepech, seminář „Kvalita a hodnocení krmiv v návaznosti na zdraví chovaných dojnic“. Hlavním organizátorem byla firma NutriVet s.r.o. Pohořelice spolu s VÚŽV, v.v.i. Praha-Uhříněves a VFU Brno.

  více...

Metodika o výkrmu přeštického prasete

V prosinci 2014 byla vydána publikace - metodika pro praxi - „Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete“. Metodika shrnuje výsledky pětiletého výzkumu projektu NAZV QI101A164 i praktická doporučení pro chovatelskou praxi, orientovanou na alternativní chovatelské přístupy.

 

  více...

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

Zveme Vás na odborný seminář na téma: "Kvalita a hodnocení krmiv v návaznosti na zdraví chovaných dojnic", který se bude konat v úterý 31.3.2015 v 15,00  hod. v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna.

 

 

  více...

Odborný kurz

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci s Chovservisem a.s. Hradec Králové pořádá odborný kurz pro odbornou činnosti se specializací "INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT" ve dnech 30.3.-1.4.2015 v areálu VÚŽV v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Seminář v Kostelci nad Orlicí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, pracoviště v Kostelci nad Orlicí, Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Česká akademie zemědělských věd Vás zvou na seminář " Má chov prasat v České republice perspektivu?".

Seminář se koná v rámci VÚŽV FESTu  24. března 2015 v aule SŠZE a SOU CHKT (střední zemědělská škola) v Kosteleci nad Orlicí.

  více...

Pracovní seminář s osiváři

Dne 6. března 2015 se uskutečnil v Troubsku pracovní seminář s osiváři s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení". Na jeho organizaci se podílel VÚŽV, v.v.i.

  více...

Mezinárodní sympozium

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves byl dne 26.2.2015 v Pohořelicích spolupořadatelem sympózia "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka". Zúčastnilo se ho bezmála 100 odborníků z několika zemí Evropy.

  více...

MONITORING MÉDIÍ

  Monitoring médií  5.2.2015  ke stažení

  více...

Pracovní seminář

Zveme Vás na pracovní seminář "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení", který spolupořádáme se společností Zemědělský výzkum, spol. s. r.o. Troubsko, NutriVet, s r.o. Pohořelice, Svazem chovatelů českého strakatého skotu  dne 6. března 2015 do zasedací místnosti společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r.o.v Troubsku.

  více...

Nové nástroje k intenzifikaci produkce biomasy pro vysokoprodukční dojnice a výrobu energie

Dne 29. ledna 2015 uspořádala společnost NutriVet, s. r. o. spolu s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a firmami Agritechnika Velký Meder a PRP Technologies v Pohořelicích odborný seminář "Nové nástroje k intenzifikaci produkce biomasy pro vysokoprodukční dojnice a výrobu energie".

  více...

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže KUS

Národní agentura pro zemědělský výzkum vyhlásila výsledky veřejné soutěže v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ .

Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. v této soutěži získali 13 projektů, a to jak v roli řešitele, tak spoluřešitele projektu.

  více...

Přeštické černostrakaté plemeno prasat z dnešního pohledu

V lednu 2015 byla v rámci ukončení projektu NAZV vydána publikace - Metodika pro chovatele přeštického prasete - "Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete".

 

  více...

Česká vědkyně naklonovala v Japonsku myši

Několik myší se podařilo naklonovat české vědkyni Heleně Fulkové z Výzkumného ústavu živočišné výroby ve spolupráci se specialisty z Tokijské univerzity.
Helena Fulková vyprodukovala klony myší jako vůbec první český vědec. Japonsko, kde své laboratorní pokusy prováděla, je v současnosti považováno za velmoc v této vědní disciplíně. Na celém světě je pak méně než deset zemí, kde se klonovat myši podařilo.

  více...

Oponentní projednání výzkumných projektů a grantů

Ve dnech 20., 21. a 22. ledna probíhá ve VÚŽV, v.v.i. oponentní projednávání výzkumných projektů, grantů a výzkumného záměru.

  více...

Čeští vědci zmrazili DNA racka i slepice

Česko začalo pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budovat síť genetických bank živočichů. Čeští vědci budou stejně jako jejich evropští kolegové uchovávat v mrazicích boxech vzorky ohrožených druhů i národních plemen.
Mezi ohrožené druhy, které vědci pozorují a snaží se je zachránit, patří například původní české plemeno slepic – Česká zlatá kropenka.

  více...

7. ročník soutěže Mléčná farma roku 2015

Za dobrou kvalitou produkovaného mléka se vždy skrývá dobrá práce na farmě a velké úsilí. Soutěž o nejlepší mléčnou farmu pořádá v České republice společnost Zoetis. Cílem projektu je ocenit ty dobré a motivovat ostatní producenty mléka k zavádění opatření ke zvyšování kvality, tedy konkurenceschopnosti.

Tento projekt podporuje Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Odborný seminář - intenzifikace produkce biomasy

Zveme Vás na odborný seminář "Nové nástroje k intenzifikaci produkce biomasy pro vysokoprodukční dojnice a výrobu energie", který se bude konat 29. ledna 2015 v 9,00 hod. na městském úřadě v Pohořelicích.
 

  více...

Mezinárodní sympozium

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní sympozium "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka", které se uskuteční 26. února 2015 v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích.

  více...

Seminář Perspektivy přeštického černostrakatého plemene prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

uspořádal na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

velmi úspěšný seminář

        PERSPEKTIVY PŘEŠTICKÉHO ČERNOSTRAKATÉHO PLEMENE PRASAT
 V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉHO TRHU

  více...

VÚŽV FEST 2015

  více...

VUZV FEST

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

pořádá na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

  více...

Seminář a exkurze v zemědělském podniku Hrotovice

Dne 20.listopadu 2014 se uskutečnil v Zemědělském družstvu Hrotovice odborný seminář spojený s exkurzí "Cesta za poznáním zemědělských a zpracovatelských provozů".

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 29. října 2014 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i., u příležitosti 30. výročí spolupráce se Zemědělským družstvem Velká Chyška, FARMÁŘSKÝ DEN - výzkum pro praxi.

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělské družstvo Velká Chyška pořádli příležitosti 30. výročí spolupráce Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - dne 29. října 2014 ve Velké Chyšce.

  více...

11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

Dne 16. říjjna 2014 uspořádalo pracoviště v Kostelci nad Orlicí již 11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding. Již potřetí se workshop konal v penzionu Pod rozhlednou v malé obci Vrbice blízko Kostelce nad Orlicí. Workshop slouží zejména odborné a vědecké veřejnosti ke společnému setkání, předání pracovních zkušeností a navázání kontaktů a spolupráce mezi pracovníky výzkumných ústavů a univerzit z České republiky i ze zahraničí.

  více...

Inovace v chovu koní

Společnost mladých agrárníků a Program rozvoje venkova pořádá vzdělávací semináře s koňskou tématikou. Dne 29. listopadu 2014 v prostorách Menedlovy univerzity v Brně chovatele velmi zajímavým tématem "Etologie v chovatelské praxi: Biologické základy chování a chovu koní"provedla  Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.

  více...

Prioritní vzdělávací akce pro poradce zapsané v Registru poradců MZe

Ing. Radko Loučka, CSc. a Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. lektorsky zajišťovali  prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce dne 17. října 2014 v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze.

  více...

Genetické zdroje drobných zvířat

Dne 9. října 2014  pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i. seminář "Genetické zdroje drobných zvířat".  Byly prezentovány výsledky výzkumného projektu NAZV QI101A164 "Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu"

  více...

Česká televize o genetice a hospodářských zvířatech

Ve VÚŽV, v.v.i. natáčela Česká televize o genetice a hospodářských zvířatech. Vysílalo se bude v pátek 10. října 2014  v rámci dětského pořadu "WIFINA"  na ČT/ D .

  více...

Návštěva profesorů z university Sun Yat-Sen a z Akademie sociálních věd Guang Dong

Asociace pro ekonomickou a kulturní výměnu s Čínou zprostředkovala dne 26. září 2014 návštěvu profesorů z university Sun Yat-Sen a z Akademie sociálních věd Guang Dong ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

  více...

Exkurze Krajské agentury pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina

V rámci dvoudenní akce "Cesta za poznáním zemědělských a zpracovatelských provozů", kterou pořádala ve dnech 23. a 24.září  Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina, navštívili Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. studenti, učitelé, ale i chovatelé a zástupci Ministerstva zemědělství.

  více...

PŘÍBĚH POTRAVIN na České televizi

Dne 20. září 2014 odvysílala česká televize ČT/D naučnou stezku PŘÍBĚH POTRAVIN.

  více...

Úspěch na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

Ve dnech 28.8. až 2.9.2014 jsme se účastnili národní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích, a to ve dvou expozicích. V pavilonu D5 byla expozice plemen zahrnutých do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat. V pavilonu T1 v expozici Výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství jsme prezentovali aplikované výsledky výzkumu.

  více...

11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí pořádalo ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd 16.10.2014 v penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding.

  více...

Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost

Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost, konaný v návaznosti na vědeckou konferenci Genetické dny, se konal v Praze 5. září 2014  v 9.00 hod. na České zemědělské univerzitě.

  více...

Pracovní seminář

Řešitelé projektu QJ1210128, podporovaného MZe s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení", se sešli dne 19. 8. 2014 na pracovním semináři.

  více...

ZEMĚ ŽIVITELKA

Zveme Vás na výstaviště do Českých Budějovic dne 28.8. až 2.9.2014 do pavilonu D5, kde bude připravena expozice zvířat zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat.

  více...

Odborný seminář

Odborný seminář na téma: "Vliv přípravku RUMENFIBE na fermentační proces v bachoru dojnic", ý se  konal ve čtvrtek 21.srpna 2014 v 12,00 hod. v restauraci  CENTRUM  Suchdol nad Odrou.
 

  více...

Česká televize na PŘÍBĚHU POTRAVIN

Česká televize při natáčení Příběhu potravin

Naše pozvání na naučnou stezku přijala Česká televize ČT/D. Natáčelo se na stanovištích do magazínu "Náš zvěřinec" , vysílat bude 20. září 2014.

  více...

Mezinárodní vědecká konference

Dne 3. - 4. 9. 2014 pořádal VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci s ČZU Mezinárodní vědeckou konferenci "XXVI. GENETICKÉ DNY". 

Konference má 50letou historii a koná se pravidelně v dvouletých obdobích střídavě v České republice, Polsku a na Slovensku.

  více...

Pracovní seminář

Řešitelé projektu QJ1210128, podporovaného MZe, s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení" Vás zvou na pracovní seminář, který se bude konat 19. srpna 2014 ve VÚŽV,v.v.i. Praha Uhříněves.

  více...

Smlouva o spolupráci při vývoji technologií se společností Agromont Vimperk, s.r.o.

Dne 25.6.2014 byla podepsána smlouva o spolupráci při vývoji a praktické implementaci nových zemědělských zařízení a technologií mezi společností Agromont Vimperk, s r.o., zastoupené ředitelem Ing. Josefem Kordíkem a ředitelem VÚŽV,v.v.i. doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D. 

  více...

16. mezinárodní vědecké sympózium ke konzervaci objemných krmiv

Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.  Praha Uhříněves byl spolupořadatelem 16. mezinárodního vědeckého sympózia ke konzervaci objemných krmiv.

Konalo se ve dnech 3. až 6. června v Brně na Mendelově univerzitě (MU) za účasti vědců z mnoha států Evropy, USA a Japonska, ale samozřejmě i z ČR. 

  více...

Poděkování partnerům PŘÍBĚHU POTRAVIN

Partneři PŘÍBĚHU POTRAVIN

Děkujeme všem spolupracujícím firmám, společnostem, nadacím, Úřadu městské části Uhříněves a v neposlední řadě Ministerstvu zemědělství za sponzorskou podporu 4. ročníku naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, která se konala ve dnech 6. a 7. června 2014 v Uhříněvsi - Netlukách.

  více...

Pasení ovcí na PŘÍBĚHU POTRAVIN

Ukázka pasení ovcí ovčáckým psem

Dne 7. června 2014 přijal naše pozvání na PŘÍBĚH POTRAVIN Ing. Radko Loučka, CSc., který se svými psy sklidil  mnoho úspěchů na chovatelském i sportovním poli. 

 

  více...

Úspěšný PŘÍBĚH POTRAVIN

Sobota 7. června 2014 - DEN DRUHÝ

Druhého dne naučné stezky, který vždy připravujeme a otevíráme pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 1116 školních a předškolních dětí v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, navštívily nás i maminky s kočárky, tedy více než 2300 účastníků.

V letošním roce jsme stezku rozšířili o další nová stanoviště, děti i dospělí byli velmi mile překvapeni rozsahem, pestrostí a kvalitou připraveného programu. Kladné ohlasy účastníků nás přesvědčily o smysluplnosti akce, a proto se budeme snažit, aby příští ročník byl ještě lepší a zajímavější.

  více...

Úspěšný PŘÍBĚH POTRAVIN

Pátek 6. června 2014 - DEN PRVNÍ

Již tradiční naučná stezka PŘÍBĚH POTRAVIN, kterou jsme pořádali se společností Selgen a ČZU v Netlukách, byla úspěšně zakončena. Farmu Netluky navštívilo 511 dětí z 24 tříd prvního stupně 12 základních škol z okolí.

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Dne 16. května 2014 se konala  ve VÚŽV, v.v.i   v Uhříněvsi konference "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů". Spolupořadatelé byli Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV.  Konference se zúčastnilo 52 osob z široké odborné veřejnosti.

  více...

PŘÍBĚH POTRAVIN

Projděte si s vašimi dětmi naučnou stezku „Příběh potravin“

V sobotu 7. června pořádáme v Uhříněvsi - Netlukách  ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí SELGEN, a.s. a Českou zemědělskou univerzitou  4. ročník úspěšné naučné stezky „Věda na polích a ve stájích -  PŘÍBĚH POTRAVIN“.

  více...

Naše původní česká straka stále žije

Býk CESAR odchovaný v rámci projektu REVITALIZACE (Národní program genetických zdrojů) z konzervačního nukleu chovu VÚŽV Netluky byl hodnocen mezi nejlepšími při Základním výběru v odchovně plemenných býků v Osíku 22.5.2014.

  více...

Zkoušky pasení Česká Rybná

Zveme Vás na zkoušky psů k pasení ovcí (ZVOP, HWT) dne 31.května a 1. června 2014 do České Rybné u Žamberka.

Spolek pasení CZ a KJ ČR Brno, ve spolupráci s VÚŽV, v.v.i. Uhříněves,  bude dne 7.června na PŘÍBĚHU POTRAVIN navazovat ukázky pasení v Netlukách.

 

  více...

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s dalšími organizace pořádal dne 16. května 2014 konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů".

 

  více...

Odborný seminář pro chovatele prasat

Dne 10. dubna 2014 uspořádal VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd, odborný seminář pro chovatele prasat. 

  více...

Dny otevřených dveří ve Vodňanech

Dne 17. května od 8 do 14 hodin pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod "Dny otevřených dveří" ve Vodňanech,  a to v rámci Vodňanských rybářských dnů.

  více...

Mezinárodní veletrh TECHAGRO

Ve dnech 30.3. až 3.4. 2014 se VÚŽV, v.v.i. prezentoval na Mezinárodním zemědělském veletrhu TechAgro v Brně.

  více...

TECHAGRO

Zveme vás na Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně  TECHAGRO 30.3. – 3.4.2014.

Najdete nás v pavilonu A1 přízemí, stánek 010 "Ústavy Ministerstva zemědělství".

  více...

Ztráty selat a ekonomika chovu

Dne 10. dubna 2014 pořádalo pracoviště Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd v ŠZE a SOU CHKT (střední zemědělská škola) v Kostelci nad Orlicí. seminář "ZTRÁTY SELAT A EKONOMIKA CHOVU".

 

  více...

Exkurze studentů z Třebíče

V úterý 4. března nás navštívili studenti z Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči.

  více...

XX. letní škola biometriky

Zveme Vás na XX. letní školu biometriky, která se letos koná 18. - 21. srpna 2014 ve Slavonicích a je věnována životnímu výročí významného slovenského biometrika a našeho kolegy Ing. Pavla Fľaka, DrSc.

  více...

16th International Symposium Forage Conservation

On June 3 - 6, 2014, the 16th International Symposium on Forage Conservation will be held in Brno (Czech Republic).

The symposium is particularly important for the Czech Republic, in relation to increasing agriculture production and its contribution to the national economics and enviromental quality.

  více...

Stravitelnost vlákniny a její stanovení na NIRs středem zájmu osivářů a krmivářů

Úkolem semináře, na jehož pořádání se podílel i VÚŽV, v.v.i. Uhříněves, bylo seznámit zemědělskou praxi s dalšími výsledky projektu NAZV „Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení“.

  více...

2. ročník semináře pro pracovníky inseminačních stanic kanců

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí a Hema Malšice s.r.o. uspořádal 2. ročník semináře pro pracovníky inseminačních stanic kanců ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SPERMATU KANCŮ A VÝROBĚ INSEMINAČNÍCH DÁVEK.
dne 27.3.2014 v 9.00 hod ve školícím středisku Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Konference Genetické společnosti Gregora Mendela, Průhonice 24.-26.9.2014

Konference Genetické společnosti Gregora Mendela, Průhonice 24.-26.9.2014

  více...

Pracovní seminář v Troubsku

Řešitelé projektu QJ1210128 podporovaného MZE s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení" uspořádali pracovní seminář,  dne 13. března 2014 v Zemědělském výzkumu, spol. s r.o. v Troubsku.

  více...

Rentabilita výroby mléka 2013

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá zjišťováním a vyhodnocováním nákladovosti výroby mléka v ČR, která vychází z metodiky pana profesora Ing. Z. Poděbradského, CSc. a Ing. J. Kvapilíka, DrSc.
Aktuálně probíhá šetření rentability za rok 2013, a proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění a zaslání Vašich údajů za rok 2013.

  více...

Odborný kurz

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové pořádal ve dnech 17. – 19. února 2014 Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací: INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT.

  více...

Jmenování emeritním pracovníkem

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.

 

  více...

Akce 2014


Aktuálně ... 

Ředitel Výzkumného ústavu živočišné výrobvy, v.v.i. jmenoval na návrh Rady instituce doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. emeritním pracovníkem za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru chov prasat.
Připravujeme ...

TECHAGRO BRNO

30.3. – 3.4.2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně

PŘÍBĚH POTRAVIN

6.6.-7.6.2014

4. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“
v Uhříněvsi - Netlukách.


ZEMĚ ŽIVITELKA

28.8.-2.9.2014

41. ročník zemědělské výstavy v Českých Budějovicích

 

 

  více...

pf 2014

 

Úspěšný a šťastný nový rok

 

 

  více...

Alternativní systémy chovu prasat

Dne 26. listopadu 2013 uspořádalo pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí seminář "Alternativní systémy chovu prasat". Semináře se zúčastnilo 60 posluchačů z řad chovatelské a odborné veřejnosti.

  více...

Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu mléka a elektřiny

Již pátým rokem prezentujeme pro zemědělskou praxi výsledky grantu NAZV QI91A240 na podzimním semináři, na jehož organizaci se VÚŽV, v.v.i. podílí.

Letos se seminář s názvem „Kukuřičná siláž jako biomasa pro výrobu  mléka a elektřiny“ uskutečnil v Pohořelicích 12.listopadu 2013.

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

V rámci doprovodných akcí k 60.výročí založení VÚŽV Uhříněves byl dne 7. listopadu 2013 uspořádán v Zemědělském družstvu Velká Chyška Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - odborný seminář pro chovatele.
Při zahájení  semináře byla Ing. M. Kouckým zmíněna i 30letá historie spolupráce mezi VÚŽV a ZD Velká Chyška, především na úseku transferu poznatků výzkumu v oblasti výživy skotu.

  více...

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, útvar fyziologie výživy a jakosti produkce, spolupořádal ve středu 6.listopadu 2013 již XII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.
Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší, čemuž nasvědčuje letošní počet cca 100 účastníků. 

  více...

Desátý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo ve čtvrtek 10. října 2013 již desátý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding.

  více...

Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds

Přednáška Dr. Hanse Slabbekoorna (Univerzita Leiden, Nizozemí): Songs of the city: the acoustic phenotype of urban songbirds (causes and consequences of noise-dependent song variation) dne 14. září 2013 ve VÚŽV,v.v.i.

  více...

Další úspěch našich mladých vědeckých pracovníků


Blahopřejeme Ing. Marii Koukolové k úspěchu na konferenci doktorandů.

Doktorandka oddělení výživy a krmení hospodářských zvířat Ing. Marie Koukolová (školitel Doc. Homolka, Ph.D.) získala třetí místo na mezinárodní konferenci doktorandů „NutriNET 2013“ s prací „Evaluation of nitrogen fractions in ruminant nutrition“ (autoři Koukolová, M. – Koukolová, V. – Homolka, P.).
  více...

Tradiční mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo ve čtvrtek 10. října 2013 již desátý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding.

  více...

Alternativní systémy chovu prasat

Dne 26. listopadu 2013 pořádal VÚŽV, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí a Klub chovatelů přeštických prasat seminář "ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY CHOVU PRASAT".

  více...

Ocenění kolektivu autorů

Zlatou medaili za exponát knihy „Hodnocení krmiv pro dojnice (a bioplynové stanice)“ získal kolektiv autorů a spoluautorů...

  více...

Ocenění pracovníků ústavu

Ocenění pracovníků ústavu na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně.

  více...

Ocenění našich pracovníků

predavani cen Blahopřejeme našim mladým vědeckým pracovníkům k ocenění jejich vynikajících výsledků v soutěži vyhlašované každoročně ministrem zemědělství.

  více...

Od 1.ledna došlo ke změně právní formy a názvu VÚŽV

Od 1.ledna došlo ke změně právní formy a názvu Výzkumného ústavu živočišné výroby.

  více...

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 6. listopadu 2013 od 9,00 hod. se v aule České zemědělské univerzity v Praze konal XII. Celostátní seminář "NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ"

  více...

FARMÁŘSKÝ DEN ve Velké Chyšce

Dne 7. listopadu 2013 pořádal VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci se ZD Velká Chyška Farmářský den VÝZKUM PRAXI.

 

  více...

XII. Celostátní seminář NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ

XII. Celostátní seminář
"NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ"

  více...

10th INTERNATIONAL WORKSHOP RESEARCH IN PIG BREEDING

10th INTERNATIONAL WORKSHOP  "RESEARCH IN PIG BREEDING"

10th OCTOBER 2013

  více...

INOVAČNÍ VOUCHERY

INOVAČNÍ VOUCHERY – finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelů a vědeckovýzkumných institucí

  více...

3. ročník naučné stezky - PŘÍBĚH POTRAVIN

3. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" - PŘÍBĚH POTRAVIN dne 7. a 8. června v Uhříněvsi v Netlukách - DEN PRVNÍ

  více...

3. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN

3. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" - PŘÍBĚH POTRAVIN dne 7. a 8. června v Uhříněvsi v Netlukách - DEN DRUHÝ

  více...

Aktuální dění v oblasti bezpečnosti krmiv a zdraví zvířat

VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci s Vědeckým výborem výživy zvířat, Ministerstvem zemědělství ČR a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádal dne 24. 5. 2013 konferenci "Aktuální dění v oblasti bezpečnosti krmiv a zdraví zvířat".

  více...

Aktuální dění v oblasti bezpečnosti krmiv a zdraví zvířat

VÚŽV, v.v.i. vás zve na konferenci "Aktuální dění v oblasti bezpečnosti krmiva a zdraví zvířat", která se koná 24. května 2013 v Uhříněvsi.

  více...

Věda na polích a ve stájích

Ve dnech 7. a 8. června 2013 pořádá VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí SELGEN a ČZU v Praze naučnou stezku "PŘÍBĚH POTRAVIN".

  více...

Nové trendy v chovu prasat

Dne 7. března 2013 se uskutečnil v prostorách Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí seminář "Nové trendy v chovu prasat".

  více...

Seminář pro mladé zemědělské manažery

Dne 7. března se konal ve VÚŽV,v.v.i. seminář pro mladé zemědělské manažery.

  více...

NOVÉ TRENDY V CHOVU PRASAT

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat Vás zve na seminář "NOVÉ TRENDY V CHOVU PRASAT", který se koná 7. března 2013 v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Česko – bavorská konference u příležitosti 60. výročí založení VÚŽV, v.v.i.

Ve spolupráci s Bavorským zemským ústavem pro zemědělství - Institutem pro rozvoj venkova, podnikovou ekonomiku
a agrární informatiku v Mnichově pořádá VÚŽV,v.v.i.  u příležitosti 60. výročí svého založení česko – bavorskou konferenci "SOUČASNOST A BUDOUCNOST CHOVU SKOTU V PODMÍNKÁCH EU"
9. března 2011 ve Větrném Jeníkově.

  více...

Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves a NutriVet, s.r.o. Pohořelice si Vás uspořádali mezinárodní seminář "VÝROBA KUKUŘIČNÉ SILÁŽE A STANOVENÍ JEJÍ VÝŽIVNÉ HODNOTY"
15. února 2011 od 9.00 hod. v Pohořelicích
16. února 2011 od 9.00 hod. v Praze Uhříněvsi
 
  více...

Projednání průběžných a závěrečných zpráv za řešení výzkumných úkolů VÚŽV,v.v.i. Praha Uhříněves.

Ve dnech 16., 17. a 24. ledna 2013 probíhá ve VÚŽV,v.v.i. oponentní projednání průběžných a záverečných zpráv za řešení výzkumných úkolů.

  více...

Semináře 2009 - Objemná krmiva

Ve spolupráci s VÚŽV,v.v.i., oddělením výživy a krmení hospodářských zvířat pořádalo VVS Verměřovice od 4.2.2009 do 10.2.2009 cyklus seminářů zaměřených na tématiku kvalitních objemných krmiv a výživy dojnic.

  více...

Projednání průběžných a závěrečných zpráv

Projednání průběžných a závěrečných zpráv za řešení výzkumných úkolů VÚŽV,v.v.i. Uhříněves.

  více...

Některé druhy zvířat vyhynou. Ale čeští vědci je zase oživí.

mf dnes 18.12.2008
Některé druhy zvířat vyhynou. Ale čeští vědci je zase oživí.
Centrální genobanka původních českých plemen skotu, drůbeže, ryb i dalších živočichů, která včera zahájila svou činnost jako jedna z mála svého druhu v Evropě,  umožní zachovat unikátní genetickou informaci i po zániku jejího nositele neomezeně dlouho - a v budoucnu, v případě potřeby, opět oživit. Rozmrazené spermie lze použít k oplodnění, rozmrazená embrya vložit do dělohy náhradní matky, z rozmrazených buněk naklonovat kopie původních majitelů. Právě tento způsob představili v Hradištku odborníci z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
"Biotechnologická revoluce a molekulární genetika nám otevřela zcela nové postupy konzervace zvířat," připomněla ředitelka ústavu Věra Skřivanová. Genetik Josef Fulka podotkl: "Žádný genetický materiál není ztracen. Jednou naklonujeme i vyhynulého mamuta."

  více...

Výzva k podání nabídek

14.12.2009
Výzva k podání nabídek -  zadávací dokumentace  "Výstavba Centra živočišných biotechnologií"

 

  více...

Čeští vědci umějí nahrazovat kmenové buňky

Vědci z Ústavu experimentální medicíny, který řídí profesorka Eva Syková, a Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, jejichž šéfem je Tibor Moško, kteří jsou aktivní v rámci Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, se jako první v České republice připojili k několika světovým laboratořím zvládajícím technologii přípravy speciálních buněk, které svými vlastnostmi odpovídají zárodečným kmenovým buňkám 

  více...

Šlechtění koní a jejich plemenné hodnoty

Šlechtění koní a jejich plemenné hodnoty

  více...

Expozice plemen národních genetických zdrojů zvířat

Při příležitosti Celostátní výstavy drobného zvířectva, 21.-23.listopadu 2008 ve veletržním areálu Praha – Letňany byla vystavena i kolekce plemen národních genetických zdrojů. Velké pozornosti návštěvníků se těšila zejména skupina telat české červinky z chovu VÚŽV. Vystaveny byly také valašské a šumavské ovce, bílé a hnědé kozy, české zlaté kropenaté slepice a české husy.

  více...

FARMÁŘSKÝ DEN

Dne 18. listopadu 2010
se v Zemědělském družstvu Velká Chyška
uskutečnil tradiční FARMÁŘSKÝ DEN.

  více...

přehled ukončených podlimitních veřejných zakázek v roce 2011

přehled za rok 2011

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 5.listopadu se v ZD Velká Chyška
u Pacova uskutečnil tradiční Farmářský den v pořadí už desátý.

  více...

Česká rozvojová agentura hledá nezávislé odborné konzultanty

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 
hledá nezávislé odborné konzultanty
pro projekty zahraniční rozvojové spolupráce v sektoru zemědělství.

  více...

Workshop k přípravě vydání monografie

K přípravě vydání monografie „PŘÍRODNÍ LÁTKY A JEJICH BIOLOGICKÁ AKTIVITA. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat“ se koná dne 20. listopadu 2009 od 9 hod. v zasedací místnosti hlavní budovy VÚŽV, v.v.i. workshop.
  více...

FARMÁŘSKÝ DEN ve Velké Chyšce

Dne 31. října 2012 pořádal VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se ZD Velká Chyška farmářský den "VÝZKUM PRAXI"

  více...

Odborný seminář Kukuřice a jiné plodiny pro produkci mléka a výrobu bioplynu

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves a NutriVet s.r.o., Pohořelice Vás zve na odborný seminář na aktuální téma "Kukuřice a jiné plodiny pro produkci mléka a výrobu bioplynu".

  více...

Zemědělský poradce ve stáji - II. telata

V rámci dotačního titulu MZE 9.F.g. byla vydána metodika
"ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE VE STÁJI
- II. telata"
.

  více...

Výkrm kanečků v podmínkách ekologického zemědělství

V rámci dotačního titulu MZE 9.F.g. byla vytvořena metodika
"VÝKRM KANEČKŮ V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ".

  více...

Farmářský den ve Velké Chyšce

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. pořádá dne 5. listopadu 2009 ve spolupráci se ZD Velká Chyška 10. DEN FARMÁŘE.

  více...

Pozvánka na X. celostátní seminář

Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce si Vás dovolují pozvat na X. celostátní seminář "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků".

  více...

Pozvánka na XI. celostátní seminář

Pozvánka na XI. celostátní seminář "NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ"

  více...

Slavnostní zasedání Rady instituce, Dozorčí rady a pozvaných hostí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 60 let od svého založení.
K tomuto jubileu pořádal dne 13.10.2011 Den otevřených dveří.

  více...

Výstava Zemědělec a Náš chov v Lysé nad Labem

Účast na výstavě Zemědělec a Náš chov v Lysé nad Labem - téma roku:
Chov přeštického prasete.

  více...

Workshop KONZERVOVANÁ KRMIVA

Dne 29. listopadu 2012 pořádá pracoviště v Kostelci nad orlicí workshop "KONZERVOVANÁ KRMIVA - základ ekonomiky výroby mléka a masa – téma pro diskuzi".

  více...

Zemřel Ing. Jiří Kosař, CSc.

Zemřel Ing. Jiří KOSAŘ, CSc.

  více...

Úspěšná spolupráce VÚŽV,v.v.i., ČZU a Kafr El-Sheik University (Egypt)

Úspěšná spolupráce VÚŽV,v.v.i.,  ČZU a Kafr El-Sheik University (Egypt)

  více...

Doktorandka Ing. Katka Blažková vyhrála „13. Mezinárodní kolo SVOČ soutěže pro Ph.D. studenty“

Doktorandka oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat
Ing. Katka Blažková vyhrála
„13. Mezinárodní kolo SVOČ soutěže
pro Ph.D. studenty“.

  více...

Vědecká práce Ing. Pavla Kleina, Ph.D. publikovaná ve Veterinary Journal byla oceněna jako jedna z nejlepších klinických studií za rok 2008

Vědecká práce Ing. Pavla Kleina, Ph.D. publikovaná ve Veterinary Journal byla oceněna Americkou asociací veterinárních internistů jako jedna z nejlepších klinických studií za rok 2008.
  více...

Mezinárodní seminář v Pohořelicích a ve VÚŽV,v.v.i.

VÚŽV,v.v.i. je spolupořadatelem mezinárodního semináře ke konzervaci kukuřice, který se bude konat
11. listopadu 2009 v Pohořelicích
a 12. listopadu 2009 ve VÚŽV Uhříněves.

  více...

Devátý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding v Kostelci nad Orlicí

Dne 10. října 2012 se uskutečnil v Kostelci nad Orlicí devátý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

  více...

SPRÁVNÁ CHOVATELSKÁ PRAXE v chovu skotu

Středním zemědělským odborným školám jsou určeny učební podpůrné texty autorů
O. Doležal a I. Bečková
"SPRÁVNÁ CHOVATELSKÁ PRAXE
v chovu skotu".

  více...

Návštěva studentů z Francie na pracovišti VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí

Dne 6. října 2009 navštívili
VÚŽV,v.v.i. - pracoviště chovu prasat
v Kostelci nad Orlicí studenti z Francie.
  více...

Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí

VÚŽV,v.v.i. vyhlašuje dnem zveřejnění výběrové řízení o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí.

  více...

Výstava Náš chov 2010

Úspěch na 15. ročníku národní výstavy
"NÁŠ CHOV 2010" v Lysé nad Labem
při prezentaci genetických zdrojů hospodářských zvířat.

  více...

125 let od narození profesora Františka Bílka

125 let  
od narození profesora Františka Bílka,
zakladatele moderní zootechniky v Čechách,odhalení pamětní desky 
na rodném domě.

  více...

Podzimní Zemědělec 2012 v Lysé nad Labem

Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. na výstavě Náš chov

  více...

1. ročník semináře na téma: „Volné ustájení prasnic, vliv mateřského chování, ustájení a managementu na mortalitu selat“

Dne 15. září 2009 proběhl 1. ročník semináře na téma: „Volné ustájení prasnic, vliv mateřského chování, ustájení a managementu na mortalitu selat“.
  více...

Ocenění nejlepšího příspěvku

Jménem presidenta Dr. Jima Flanagana 
a rady EAAP bylo uděleno 
Ing. F. Jančíkovi  
"OCENĚNÍ NEJLEPŠÍHO PŘÍSPĚVKU" prezentovaného během 59.EAAP konference konané ve Vilniusu v Litvě.

  více...

FARMÁŘSKÝ DEN ve Velké Chyšce

Dne 31. října 2012 pořádá VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se ZD Velká Chyška farmářský den "VÝZKUM PRAXI"

  více...

Návštěva profesora Takashi Miyano z Kobe University

Dne 2.10.2009 navštívil VÚŽV profesor Takashi Miyano z Kobe University, Kobe, Japonsko.

  více...

DEN FARMÁŘE

VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci se ZD Velká Chyška pořádá dne 23. října 2008
DEN FARMÁŘE
.

  více...

Unikátní objev českých vědců může zachránit ohrožená zvířata i nemocné

Čeští a italští vědci přišli s převratným objevem – umějí zakonzervovat buňky a pak je kdykoli oživit. 
Vědci z Prahy - ing. Josef Fulka, DrSc.
z VÚŽV. v.v.i. a Sardinie jsou první na světě, kterým se to podařilo s tělními buňkami ovcí.

  více...

Odborný seminář

Odborný seminář 
"ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE VE STÁJI
- II. telata
" ve VÚŽV, v.v.i.
dne 14. října 2008 spojený s tréninkem poradců a chovatelů.

  více...

Přehlídka a prodej jalovic masného plemene GASCONNE

Přehlídka a prodej jalovic masného plemene GASCONNE z chovu VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves dne 30. září 2008

  více...

Mezinárodní workshop v Kostelci nad Orlicí

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo ve dnech 8. a 9. září 2009 mezinárodní workshop
VÝZKUM V CHOVU PRASAT.

  více...

Mezinárodní konference „From Gametes to Stem Cells“

U příležitosti šedesátého výročí založení VÚŽV,v.v.i. se ústav podílel na pořádání mezinárodní konference
„From Gametes to Stem Cells“.

 

  více...

RESEARCH IN PIG BREEDING

Dne 10. až 11. října 2012 pořádá pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí mezinárodní workshop
"RESEARCH IN PIG BREEDING".

  více...

Návštěva dětí ze základní školy v Říčanech ve VÚŽV

Dne 11.9.2009 proběhla v rámci zájmového dne návštěva dětí z I. základní školy v Říčanech.

Hlavním tématem byla záchrana ohrožených druhů.

  více...

Den otevřených dveří

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 60 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádal v průběhu roku řadu akcí - seminářů, konferencí a prezentací - jejichž cyklus bude završen dne 13. října 2011 Dnem otevřených dveří.

  více...

Životní jubileum prof.Ing. Václava Karáska, DrSc.

Dne 12.9.2011 se dožívá 85let bývalý pracovník našeho ústavu,
vedoucí oddělení typologie skotu,
prof.Ing. Václav Karásek, DrSc.
 

  více...

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky

Helena Fulková - vítězství v soutěži o cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky.

  více...

Významný úspěch vědeckých pracovníků VÚŽV v.v.i. v soutěži o Cenu ministra zemědělství 2010

Významný úspěch vědeckých pracovníků VÚŽV v.v.i. v soutěži
o Cenu ministra zemědělství 2010

  více...

Research in Pig Breeding

RESEARCH IN PIG BREEDING
8th International Workshop
Kostelec nad Orlicí
13-14th September 2011

  více...

zadání VZ 025-2012 Opravy rozvodů vytápění bytů

Zadání VZ025-2012 Opravy rozvodů vytápění bytů

  více...

VZ025-2012 Opravy rozvodů topení bytů

zadání VZ025-2012 0pravy rozvodů vytápění bytů

  více...

11.6.2009 - Vyhlášení výběrového řízení (ukončené)

11.6.2009 - Vyhlášení výběrového řízení (ukončené)

VÚŽV, v.v.i. připravuje Projekt do OP VaVpI, prioritní osy 2 – Regionální centra výzkumu
a vývoje.

Cílem Projektu je vybudování „Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“. V rámci přípravy tohoto Projektu se VÚŽV, v.v.i. rozhodl o realizaci výběrového řízení na firmu, která se na tuto problematiku zaměřuje.
  více...

Setkání s čínskou delegací z Ministerstva zemědělství a přidružených výzkumných institutů

Dne 16. července 2012 se ve VÚŽV,v.v.i. konalo setkání vědeckých pracovníků ústavu s čínskou delegací z Ministerstva zemědělství a přidružených výzkumných institutů.

  více...

Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe

 

ÚZEI a VÚŽV,v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář "Transfer výsledků výzkumu v oblasti živočišné výroby do praxe",
který se koná dne 24. září 2009 v Brně.

 

  více...

Příprava odhadu genomické plemenné hodnoty dojeného skotu

VÚŽV, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Příprava odhadu genomické plemenné hodnoty dojeného skotu",
který se koná ve středu 12.8.2009
v zasedací místnosti hlavní budovy
VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi.

  více...

Významná publikace

   

   Významný výsledek
   výzkumného týmu
   Fyziologie výživy
   a jakosti produkce

 

  více...

Workshop „Research in pig breeding“

Dne 7. - 8. září 2010 se bude konat
v Kostelci nad Orlicí
workshop „Research in pig breeding“.

  více...

zadání VZ30-2012 Fotoaparát

Zadání VZ30-Fotoaparát

  více...

zadání VZ023-2012 Oprava omítek obytných domů Netluky

Zadání Z023-2012 Oprava omítek obytných domů Netluky

  více...

Ocenění kance plemene PC Mason

Na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně byl předveden a oceněn i kanec plemene PC Mason (st. reg. MSP22) z chovu VÚŽV v.v.i.  v Kostelci nad Orlicí.

  více...

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

VÚŽV,v.v.i. Vás zve na
Národní výstavu hospodářských zvířat
a zemědělské techniky do Brna

ve dnech 25. – 28. června 2009, do expozice Ministerstva zemědělství ČR, pavilon V, stánek č. 047.

  více...

Věda na polích a ve stájích

Ve dnech 14.-16. června se na farmě v Netlukách konal druhý ročník akce „Věda na polích a ve stájích“, kterou pořádal VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí Selgen a.s. Stupice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

  více...

Seminář

VÚŽV,v.v.i. pořádá dne 9.7.2009 seminář "The Polish Cattle Genomic Breeding Value Estimation Project" (Projekt genomické plemenné hodnoty skotu v Polsku).

  více...

Volné Ph.D. místo v oboru etologie

Volné Ph.D. místo v oboru etologie

  více...

Mezinárodní workshop

VÚŽV, v.v.i., pracoviště Kostelec nad Orlicí, pořádá dne 9. září 2008
Mezinárodní workshop
"Research in Pig Breeding".

  více...

Termosvět zvířat

VÚŽV, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ateliérem sochařství VŠUP Praha pořádají výstavu z tvorby doc. Ing. Ivany Knížkové,CSc. a doc. Ing. Petra Kunce,Ph.D. s názvem TERMOSVĚT ZVÍŘAT.

  více...

1. ročník semináře pro chovatele prasat

1. ROČNÍK SEMINÁŘE PRO CHOVATELE PRASAT pořádá dne 15. září 2009 oddělení etologie ve VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi. 

  více...

Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů

Dne 20. května 2011 byla ve spolupráci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Ministerstva zemědělství ČR – CZ EFSA Point a Vědeckého výboru výživy zvířat uspořádána konference „Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů“.

  více...

Věda na polích a ve stájích

Ve dnech 15. a 16. června 2012 pořádá VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí SELGEN a ČZU v Praze naučnou stezku "VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH".

  více...

Termosvět zvířat a cyklené fotomžiky

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Ministerstvo zemědělství si Vás dovolují pozvat na výstavu "TERMOSVĚT ZVÍŘAT A CYKLENÉ FOTOMŽIKY" dne 5. června 2012 na Ministerstvo zemědělství.

  více...

Výběr do plemenitby CASCONNE

Dne 19. května 2008
se uskutečnil ve VÚŽV,v.v.i. základní výběr
do plemenitby býků plemene GASCONNE
pocházejících z našeho chovu.  
Byli posuzováni tři býci narození na farmě Královice a odchováni ve fyziologické stáji. Všichni 3 býci byli vybráni do přirozené plemenitby.

  více...

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka
"Rekonstrukce hnojného plata"

  více...

Konference

Dne 27. května 2010 se koná ve VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi konference 
"Přírodní látky a jejich biologická aktivita".

  více...

Regionální mítink ISAE (International Society for Applied Ethology)

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádá ve dnech
1. – 4. června 2011 v Kosteci nad Černými Lesy „Regionální mítink ISAE (International Society for Applied Ethology)“.

  více...

Gastonomický jarmark

V rámci propagace
Národních genetických zdrojů spolupořádal VÚŽV,v.v.i. s Výzkumnou vinařskou stanicí
v Karlštejně dne 26. dubna 2008 GASTRONOMICKÝ JARMARK na nádvoří hradu Karlštejn.

  více...

Školení pro akreditované poradce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne 15. května 2012 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. školení pro akreditované poradce - obor živočišná výroba. Lektoři z VÚŽV,v.v.i. seznámili poradce s novými vědeckými poznatky z oboru welfare a výživy zvířat.

  více...

Současné poznatky ve výživě zvířat ve vztahu k bezpečnosti produktů a k životnímu prostředí

Dne 18. 5. 2012 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Vědeckým výborem výživy zvířat konferenci "Současné poznatky ve výživě zvířat ve vztahu k bezpečnosti produktů a k životnímu prostředí".

  více...

TECHAGRO 2010

TECHAGRO 2010

  více...

Konference Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů

U příležitosti 60. výročí založení VÚŽV
je pořádána konference "Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu
a bezpečnost živočišných produktů".

  více...

Seminář Transfer výsledků výzkumu

Dne 5.5.2009 se uskutečnil seminář "Transfer výsledků výzkum v oblasti živočišné produkce do praxe" pořádaný VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci s ÚZEI pro zemědělské poradce a profesory středních odborných škol v prostorách velkého sálu ÚZEI v Praze.

  více...

Mezinárodní konference dne 4. června 2009

MZLU v Brně a VÚŽV,v.v.i. pracoviště Kostelec nad Orlicí si Vás dovolují pozvat
na mezinárodní konferenci
"Aktuální poznatky v chovu a šlechtění prasat", která se bude konat dne
4. června 2009 na MZLU v Brně.

  více...

Biopotravina roku 2010

Vítězem soutěže "Biopotravina roku 2010"
se stal "kančí biolovečák" z biofarmy Sasov. Tento oceněný výrobek je jedním z finálních výstupů řešeného výzkumného záměru.

  více...

Příklad aplikace výsledků výzkumu do zemědělské praxe

Úspěšný příklad aplikace výsledků výzkumu do zemědělské praxe - otevření moderní stáje pro 300 dojnic
ve Stranném u Neveklova.

  více...

Gastronomický jarmark

V rámci propagace
Národních genetických zdrojů
spolupořádá VÚŽV,v.v.i.
s Výzkumnou vinařskou stanicí v Karlštejně
dne 26. dubna 2008
GASTRONOMICKÝ JARMARK
na nádvoří hradu Karlštejn.

  více...

Konference - Výživa zvířat, bezpečnost produktů a životní prostředí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství ČR a Vědecký výbor výživy zvířat pořádají dne 18. května 2012 konferenci "Současné poznatky ve výživě zvířat ve vztahu k bezpečnosti produktů a k životnímu prostředí".

  více...

Lektorský den

Dne 15. května 2012 se koná ve VÚŽV, v.v.i. "Lektorský den" pořádaný ÚZEI.

  více...

Seminář Transfer výsledků výzkumu do praxe

Dne 5. května 2009 pořádáme seminář "TRANSFER VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
V OBLASTI ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY DO PRAXE".

  více...

Seminář na Hrádku

Dne 30. dubna 2009 pořádá
KIS Pardubického kraje profesní školení
s odbornou tématikou zaměřenou na chov prasat.

  více...

9.4.2009 – Zveřejnění výsledků Výběrového řízení

9.4.2009 – Zveřejnění výsledků Výběrového řízení „Služby související se zpracováním žádosti o dotaci na vybudovíní Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“.

  více...

Nejnovější publikace výsledků výzkumu týmu dr. Bartoše

Významná světová media komentují nejnovější publikaci výsledků výzkumu týmu dr.Bartoše, které nabízejí unikátní vysvětlení možné příčiny relativně vysoké míry abortů zjišťované u klisen.

  více...

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o udělení akreditace

Dne 6.4.2011 nabylo právní moci
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR
o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení.

  více...

Návštěva prezidenta ve VÚŽV, v.v.i 26.2.2007

Návštěva prezidenta ve VÚŽV, v.v.i 26.2.2007

  více...

Genomika v chovu zvířat

OŽV ČAZV a VÚŽV, v.v.i. Uhříněves si Vás dovoluje pozvat na seminář "Genomika v chovu zvířat".

  více...

Výstava ZEMĚDĚLEC 2009

VÚŽV,v.v.i. se úspěšně prezentoval na výstavě ZEMĚDĚLEC 2009 "Jaro s Koňmi"
ve dnech 18. až 22. března 2009
v Lysé nad Labem.

  více...

Seminář k 15. výročí chovu plemene gasconne v ČR

Dne 15. dubna 2009
pořádá VÚŽV,v.v.i. seminář
k 15. výročí chovu plemene gasconne v ČR.

  více...

Zasedání OECD v Praze

Dne 5.-8. dubna 2009
se uskuteční zasedání OECD v Praze.

  více...

Ukončení doktorského studia

V roce 2011 ukončilo doktorské stuium
pět vědeckých pracovníků.
MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. byla jmenována docentkou.

  více...

Nejlepší realizované výsledky výzkumu a vývoje v zemědělství

Nejlepší realizované výsledky výzkumu a vývoje v zemědělství v roce 2011

  více...

Česko - bavorská konference

Dne 9. března 2011 uspořádal
Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.
česko-bavorskou konferenci
k 60. výročí založení VÚŽV.

  více...

Nabídka k pronájmu

Nabízíme haly a objekty
k pronájmu

  více...

Udělení certifikátu

VÚŽV,v.v.i. se stal certifikovaným pracovištěm v oboru
"Technik diagnostik termografie".

  více...

VÚŽV, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ekonoma

VÚŽV, v.v.i.
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ekonoma

  více...

VÚŽV,v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na pozice vedoucích oddělení

VÚŽV,v.v.i.
vyhlašuje výběrové řízení na pozice vedoucích oddělení.

  více...

Spuštění nových webových stránek

Spuštění nových webových stránek VÚŽV, v.v.i. na adrese www.cittadella.cz/vuzv

 

 

  více...

XXIV. Dny živočišné fyzilogie

Ve dnech 20.-22. října 2010
se konají na zámku v Liblicích
"XXIV. Dny živočišné fyziologie".

  více...

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
Slovník obsahuje více než 24 000 výkladových hesel, zejména z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví
a vodního hospodářství.

  více...

Seminář Aktuální problémy chovu prasat

Dne 21. února 2012 se v Kostelci nad Orlicí uskutečnil seminář pro odbornou a chovatelskou veřejnost „Aktuální problémy chovu prasat“.

  více...

11.2.2009 - Vyhlášení výběrového řízení

11.2.2009 - Vyhlášení výběrového řízení

VÚŽV, v.v.i. připravuje Projekt do OP VaVpI, prioritní osy 2 – Regionální centra výzkumu a vývoje. Cílem tohoto Projektu je vybudování „Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“.

  více...

Seminář Aktuální problémy chovu prasat

Při příležitosti 80. narozenin doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. pořádá dne 21.2.2012 VÚŽV,v.v.i. pracoviště Kostelec nad Orlicí seminář "Aktuální problémy chovu prasat"

  více...

Ocenění

Ocenění dojnice 107251/205
za „Celoživotní užitkovost nad 60000Kg mléka“ na účelovém hospodářství VÚŽV, v.v.i. v Netlukách.

  více...

Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení

Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení
Zakázka „Výstavba Centra živočišných biotechnologií, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti“.
  více...

Oponentní projednání průběžných a závěrečných zpráv

Ve dnech 18. až 24. ledna 2011 se konalo ve VÚŽV, v.v.i. oponentní projednání průběžných a závěrečných zpráv za řešení výzkumných úkolů.

  více...

Transfer vědomostí z resortního výzkumu do praxe

Problematika transferu vědomostí z resortního výzkumu do praxe byla hlavním tématem semináře, který se uskutečnil 15. prosince 2011 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,v.v.i.

  více...

Program Erasmus - pracovní stáž - mezinárodní spolupráce

V polovině roku 2008 přivítal VÚŽV,v.v.i.
dva stážisty ze zemědělské fakulty univerzity Ondokuz Mayis v tureckém městě Samsun.

  více...

Česko-italský tým oživuje mrtvé tělní buňky

06.12.2008 České radio – Kaleidoskop - Věda a technika: Téma měsíce
Převratný objev učinili čeští a italští vědci. Jako první na světě našli metodu, jak prakticky neomezeně dlouho uchovávat buňky a pak je kdykoliv znovu oživit. Otevírají se tak nové možnosti zachování genetického materiálu různých organismů, kterým hrozí vyhynutí.

  více...

Věda na polích a ve stájích

První ročník turisticko-naučné stezky
"Věda na polích a ve stájích".

  více...

Zobrazit aktuální