buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Technologie a management chovu přežvýkavců

Technologie a management chovu přežvýkavců

 

 

Vedoucí skupiny:      Ing. Gabriela Malá, Ph.D.

Členové skupiny:       Ilona Bečková, Ing. Pavlína Jiroutová, doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Ing. Josef Knížek,  
                                doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., David Procházka

 

Vedoucí skupiny:      Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Členové skupiny:       Ing. Pavlína Jiroutová, Ing. Josef Knížek, Ilona Bečková, David Procházka

                                    

Pracovní týmy řeší následující problematiku:

 

 • hodnocení a tvorba chovného prostředí z hlediska produkce, welfare a zdraví zvířat v chovech skotu, ovcí a koz;
 • odchov telat ve stádech dojeného skotu;
 • ustájení přežvýkavců při použití různých technologických systémů; 
 • hodnocení úrovně chovu přežvýkavců (specifikování technologických a zootechnických reserv) a stanovení „kritických kontrolních bodů“;
 • hodnocení vlivu různého způsobu dojení na welfare, mikrobiologickou kvalitu a technologické ukazatele mléka;
 • hodnocení zootechnikcých dat ve stádech dojeného skotu (užitkovost, reprodukce, důvody brakování zvířat ze stáda, obrat stáda aj.).

 

RO0714 – Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Optimalizace chovného prostředí
z hlediska úrovně welfare a zdraví telat

Vliv různého způsobu ustájení telat na zdraví, užitkovost a reprodukční ukazatele budoucích dojnic

Malá a kol.

 

 

Ustájení skotu a tvorba vhodného chovného prostředí, při využití různých technologických systémů s cílem zajistit pohodu zvířat (welfare)

Staněk a kol.

 

 

Optimalizace rozměrových parametrů individuálního ustájení telat v období mléčné výživy

Staněk a kol.

 

Hodnocení (audity) úrovně chovů dojeného skotu,  specifikace technologických a zootechnických reserv, stanovení „kritických kontrolních bodů“

Staněk a kol.

 

 

Hodnocení vlivu chovného prostředí 
z hlediska úrovně 
welfare a zdraví ovcí i jehňat

Malá a kol.

     

 

   

Stanovení vzájemných interakcí mezi vybranými morfologickými vlastnostmi mléčné žlázy ovcí a dojivostí i kvalitativními vlastnostmi ovčího mléka

Malá a kol.

 

 

Projekt NAZV QJ1310107

 „Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (ovce, kozy)“ 

Stanovení interakcí mezi mikroklimatickými
a rozměrovými parametry chovného prostředí
a užitkovostí, zdravotním stavem a úrovní welfare

Malá a kol.

 

Projekt NAZV QJ1310184 

 „Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu“

Zjištění vlivu chovného prostředí a ostatních vybraných faktorů na přežitelnost jehňat

Malá

 

 

 

 

DALŠÍ ČINNOSTI

Spolupráce se soukromým sektorem

Naše pracovní skupiny aktivně spolupracují se soukromými subjekty v těchto oblastech:

 

               

 

Spolupráce s chovatelskou praxí

Naše pracovní skupiny zajišťují tranfer výsledků výzkumu do chovatelské praxe. Jde o osobní konzultace na farmách, dále pak poskytujeme konzultace telefonické a prostřednictvím emailu. 

K oblastem našeho poradenství patří:

 • management odchovu telat - mlezivová výživa, mléčná výživa, ustájení telat a jeho hygiena aj.;
 • konzultace projektů ustájení jalovic, krav, dojnic a býků ve výkrmu;
 • ustájení ovcí a koz;
 • odchov jehňat;
 • chov dojených ovcí;
 • biosecurita chovů hospodářských zvířat aj.

Velké poděkování patří spolupracujícím podnikům: Kozí farma Pěnčín; Horský statek Abertamy, s.r.o.; Monika Menšíková - Šonov; ZEAS Lysice, a.s.; AGRO Jesenice, a.s.; ZD Trstěnice; ZD Vendolí, Agro Vysočina Bystré, a.s. aj.

 

 

Vzdělávací činnost 

V rámci odborné vzdělávací činnosti zajišťujeme přednášky (na vyžádání) a semináře pro studenty a chovatelskou praxi: 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 • Chov skotu - technologie a management (Staněk),
 • Chov skotu, koz a ovcí v ekologickém zemědělství z pohledu welfare a ustájení (Staněk).

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  České zemědělské univerzity v Praze 

 • Zoohygiena stájí pro vysokoprodukční dojnice (Staněk).
 • Technologie v chovu skotu - ekologické zemědělství (Staněk).
 • Technologie v chovu koz a ovcí - ekologické zemědělství (Staněk).
     

Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně

 • Welfare, ustájení a technologie ve stádech dojeného skotu (Staněk).

 

 Vybrané publikace

STANĚK, S., ZINK, V., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L. Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herds. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, č. 6, s. 3973-3981.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., ZINK, V., STÁDNÍK, L. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science,  2014, č. 2, 7 str. (online)

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 61-62.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 29-31.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Zásady mlezivové výživy telat ve stádech dojeného skotu. , 2014, roč. 74, č. 6, s. 70-72.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 68-71.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Kvalita a uchování mleziva ve stádech dojeného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 23-24.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Úroveň managementu mlezivové výživy telat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 18-20.

MALÁ, G., NOVÁK, P., KNÍŽEK, J., JIROUTOVÁ, P. & PROCHÁZKA, D. Chovný komfort a pohoda telat versus růst a zdraví. Veterinářství, 2014, 10, 777-782.

NOVÁK, P., MALÁ, G. & TITTL, K. Zásady sanitace napájecích systémů v chovech hospodářských zvířat. Veterinářství, 2014, 10, 783-791.

NOVÁK, P., MALÁ, G., TITTL, K. & JEŘÁBEK, M. Má dezinfekce vody v chovech zvířat význam? . In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, 2014, s. 78-87.

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.

NOVÁK, P., MALÁ, G. & TITTL, K. Má dodržování biosekurity pro farmáře význam? Náš chov, 2013, roč. 73, č. 4, s. 72-74.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam? Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 66-68.

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Vliv mikroklimatu na pohodu ve stájích pro zimní ustájení ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 68-70.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam? Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s.66-68.

MALÁ, G., NOVÁK, P. & ŠVEJCAROVÁ, M. Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka? Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 7, s. 423-426.

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Příčiny ztrát telat do čtyř týdnů věku. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 8, s. 52-55.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 18-20.


 

Certifikované metodiky

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat. 2014, Metodika. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.. ISBN 978-80-7403-117-5.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2012.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby. v.v.i., 2012.

MALÁ, G., NOVÁK, P., MILERSKI, M., ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, I. & KUNC, P. Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012.

 

Právně chráněné výsledky

KORDÍK, J., VOKÁČ, I., ČERNÁ, D., DOLEŽAL, O., ZINK, V. & STANĚK, S. Kruhová stáj. 2013. Užitný vzor, CZ 25822 U1, Agromont Vimperk, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem a pasterizací. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Velkoobjemové napajedlo pro skot s temperací a spádovaným dnem. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Napajedlo pro skot s centrálním ohřevem vody. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.