Menu
Technologie a management chovu přežvýkavců

Technologie a management chovu přežvýkavců

 

 

Vedoucí skupiny:      Ing. Gabriela Malá, Ph.D.

Členové skupiny:       Ilona Bečková, Ing. Pavlína Jiroutová, doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Ing. Josef Knížek,  
                                doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., David Procházka

 

Vedoucí skupiny:      Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Členové skupiny:       Ing. Pavlína Jiroutová, Ing. Josef Knížek, Ilona Bečková, David Procházka

                                    

Pracovní týmy řeší následující problematiku:

 

 • hodnocení a tvorba chovného prostředí z hlediska produkce, welfare a zdraví zvířat v chovech skotu, ovcí a koz;
 • odchov telat ve stádech dojeného skotu;
 • ustájení přežvýkavců při použití různých technologických systémů; 
 • hodnocení úrovně chovu přežvýkavců (specifikování technologických a zootechnických reserv) a stanovení „kritických kontrolních bodů“;
 • hodnocení vlivu různého způsobu dojení na welfare, mikrobiologickou kvalitu a technologické ukazatele mléka;
 • hodnocení zootechnikcých dat ve stádech dojeného skotu (užitkovost, reprodukce, důvody brakování zvířat ze stáda, obrat stáda aj.).

 

RO0714 – Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Optimalizace chovného prostředí
z hlediska úrovně welfare a zdraví telat

Vliv různého způsobu ustájení telat na zdraví, užitkovost a reprodukční ukazatele budoucích dojnic

Malá a kol.

 

 

Ustájení skotu a tvorba vhodného chovného prostředí, při využití různých technologických systémů s cílem zajistit pohodu zvířat (welfare)

Staněk a kol.

 

 

Optimalizace rozměrových parametrů individuálního ustájení telat v období mléčné výživy

Staněk a kol.

 

Hodnocení (audity) úrovně chovů dojeného skotu,  specifikace technologických a zootechnických reserv, stanovení „kritických kontrolních bodů“

Staněk a kol.

 

 

Hodnocení vlivu chovného prostředí 
z hlediska úrovně 
welfare a zdraví ovcí i jehňat

Malá a kol.

     

 

   

Stanovení vzájemných interakcí mezi vybranými morfologickými vlastnostmi mléčné žlázy ovcí a dojivostí i kvalitativními vlastnostmi ovčího mléka

Malá a kol.

 

 

Projekt NAZV QJ1310107

 „Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (ovce, kozy)“ 

Stanovení interakcí mezi mikroklimatickými
a rozměrovými parametry chovného prostředí
a užitkovostí, zdravotním stavem a úrovní welfare

Malá a kol.

 

Projekt NAZV QJ1310184 

 „Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu“

Zjištění vlivu chovného prostředí a ostatních vybraných faktorů na přežitelnost jehňat

Malá

 

 

 

 

DALŠÍ ČINNOSTI

Spolupráce se soukromým sektorem

Naše pracovní skupiny aktivně spolupracují se soukromými subjekty v těchto oblastech:

 

               

 

Spolupráce s chovatelskou praxí

Naše pracovní skupiny zajišťují tranfer výsledků výzkumu do chovatelské praxe. Jde o osobní konzultace na farmách, dále pak poskytujeme konzultace telefonické a prostřednictvím emailu. 

K oblastem našeho poradenství patří:

 • management odchovu telat - mlezivová výživa, mléčná výživa, ustájení telat a jeho hygiena aj.;
 • konzultace projektů ustájení jalovic, krav, dojnic a býků ve výkrmu;
 • ustájení ovcí a koz;
 • odchov jehňat;
 • chov dojených ovcí;
 • biosecurita chovů hospodářských zvířat aj.

Velké poděkování patří spolupracujícím podnikům: Kozí farma Pěnčín; Horský statek Abertamy, s.r.o.; Monika Menšíková - Šonov; ZEAS Lysice, a.s.; AGRO Jesenice, a.s.; ZD Trstěnice; ZD Vendolí, Agro Vysočina Bystré, a.s. aj.

 

 

Vzdělávací činnost 

V rámci odborné vzdělávací činnosti zajišťujeme přednášky (na vyžádání) a semináře pro studenty a chovatelskou praxi: 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 • Chov skotu - technologie a management (Staněk),
 • Chov skotu, koz a ovcí v ekologickém zemědělství z pohledu welfare a ustájení (Staněk).

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  České zemědělské univerzity v Praze 

 • Zoohygiena stájí pro vysokoprodukční dojnice (Staněk).
 • Technologie v chovu skotu - ekologické zemědělství (Staněk).
 • Technologie v chovu koz a ovcí - ekologické zemědělství (Staněk).
     

Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně

 • Welfare, ustájení a technologie ve stádech dojeného skotu (Staněk).

 

 Vybrané publikace

STANĚK, S., ZINK, V., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L. Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herds. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, č. 6, s. 3973-3981.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., ZINK, V., STÁDNÍK, L. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science,  2014, č. 2, 7 str. (online)

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 61-62.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 29-31.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Zásady mlezivové výživy telat ve stádech dojeného skotu. , 2014, roč. 74, č. 6, s. 70-72.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 68-71.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Kvalita a uchování mleziva ve stádech dojeného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 23-24.

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Úroveň managementu mlezivové výživy telat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 18-20.

MALÁ, G., NOVÁK, P., KNÍŽEK, J., JIROUTOVÁ, P. & PROCHÁZKA, D. Chovný komfort a pohoda telat versus růst a zdraví. Veterinářství, 2014, 10, 777-782.

NOVÁK, P., MALÁ, G. & TITTL, K. Zásady sanitace napájecích systémů v chovech hospodářských zvířat. Veterinářství, 2014, 10, 783-791.

NOVÁK, P., MALÁ, G., TITTL, K. & JEŘÁBEK, M. Má dezinfekce vody v chovech zvířat význam? . In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, 2014, s. 78-87.

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.

NOVÁK, P., MALÁ, G. & TITTL, K. Má dodržování biosekurity pro farmáře význam? Náš chov, 2013, roč. 73, č. 4, s. 72-74.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam? Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 66-68.

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Vliv mikroklimatu na pohodu ve stájích pro zimní ustájení ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 68-70.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam? Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s.66-68.

MALÁ, G., NOVÁK, P. & ŠVEJCAROVÁ, M. Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka? Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 7, s. 423-426.

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Příčiny ztrát telat do čtyř týdnů věku. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 8, s. 52-55.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 18-20.


 

Certifikované metodiky

MALÁ, G. & NOVÁK, P. Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat. 2014, Metodika. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.. ISBN 978-80-7403-117-5.

NOVÁK, P. & MALÁ, G. Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2012.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby. v.v.i., 2012.

MALÁ, G., NOVÁK, P., MILERSKI, M., ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, I. & KUNC, P. Chov dojných ovcí - zásady správné chovatelské praxe. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012.

 

Právně chráněné výsledky

KORDÍK, J., VOKÁČ, I., ČERNÁ, D., DOLEŽAL, O., ZINK, V. & STANĚK, S. Kruhová stáj. 2013. Užitný vzor, CZ 25822 U1, Agromont Vimperk, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem a pasterizací. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Velkoobjemové napajedlo pro skot s temperací a spádovaným dnem. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.

STANĚK, S. & KORDÍK, J. Napajedlo pro skot s centrálním ohřevem vody. : Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Agromont Vimperk, spol. s r.o., 2011. Prototyp.