Menu
Dojený skot

V současnosti se v rámci PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTŮ pracuje na:

 • postupu pro odhad plemenné hodnoty na odolnost vůči mastitidám

 • odhadu genomické plemenné hodnoty pro znaky produkce

 • odhadu genomické plemenné hodnoty pro znaky lineárního popisu

 • odhadu plemenné hodnoty pro exteriér skotu víceznakovým modelem

 

Pro plemena dojeného skotu byly vypracovány a zavedeny do RUTINNÍHO POUŽÍVÁNÍ:

 • metody odhadu plemenné hodnoty pro produkci, kde byl především použit nový typ modelu

 • nově byla využita pro odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost nelineární metoda

 

BYLY NAVRŽENY UPLATNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ POSTUPY:

 • Odhad plemenné hodnoty test-day modelem

  • pro produkci mléka, tuku a bílkovin

  • pro skóre somatických buněk (ukazatel zdraví mléčné žlázy)

 • Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost při použití metody přežitelnosti

 • Byl vypracován a používá se selekční index pro holštýnský skot

 • Byly odhadnuty genetické parametry pro exteriér holštýnského skotu

 • Byly odhadnuty vztahy mezi zevnějškem skotu a dlouhověkostí

 • Byl vyvinut a je pravidelně používán postup hodnocení růstu býků