Menu
Výživa vysokoužitkových dojnic

 žlabProblematika výživy dojnic a skotu ve výkrmu je ve VÚŽV, v.v.i. řešena dlouhodobě. U vysokoužitkových dojnic byla ověřována např. technika zkrmování komplexních směsných krmných dávek a frekvence krmení během dne. Stálým zaměřením je řešení výživy vysokoužitkových dojnic v průběhu mezidobí, zejména v tranzitním období. Řada výsledků byla dosažena v oblasti kvality mléka a to především při zlepšování profilu mastných kyselin a aminokyselin v mléce. Experimentálně bylo ověřeno působení chráněného methioninu. V současné době probíhá výzkum vlivu přídavku sušených kukuřičných výpalků a chráněného lysinu na mléčnou užitkovost. Metodicky se připravují experimenty zabývající se problematikou délky stání na sucho a techniky krmení během něj.

U skotu ve výkrmu byl ověřován vliv semen olejnin a dalších krmiv na zastoupení mastných kyselin v mase a na intenzitu jejich růstu.

 

Vědecké publikace s IF: 

 • ČERMÁKOVÁ, J., KUDRNA, V., ŠIMEČKOVÁ, M., VÝBORNÁ, A., DOLEŽAL, P. & ILLEK, J. Comparison of shortened and conventional dry period management strategies. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, s. 5623-5636.
 • ČERMÁKOVÁ, J., KUDRNA, V., ILLEK, J., BLAŽKOVÁ, K. & HAMAN, J. (2012): Effects of a rumen-protected form of methionine and a methionine analogue on the lactation performance of dairy cows. Czech Journal of Animal Science, roč. 57, s. 410-419.
 • ZAHRÁDKOVÁ, R., BARTOŇ, L., BUREŠ, D., TESLÍK, V. & KUDRNA, V. (2010): Comparison of growth performance and slaughter characteristics of Limousin and Charolais heifers. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, roč. 53, s. 520-528.
 • POLÁKOVÁ, K., KUDRNA, V., KODEŠ, A., HUČKO, B. & MUDŘÍK, Z. Non-structural carbohydrates in the nutrition of high-yielding dairy cows during a transition period. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, s. 468-478.
 • BARTOŇ, L., BUREŠ, D. & KUDRNA, V. Meat quality and fatty acid profile of the musculus longissimus lumborum in Czech Fleckvieh, Charolais and Charolais × Czech Fleckvieh bulls fed different types of silages. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, s. 479-487.
 • Kudrna V., Illek J., Marounek M., Nguyen Ngoc A. (2009): Feeding ruminally protected methionine to pre- and postpartum dairy cows: effect on milk performance, milk composition and blood parameters, Czech J. of Anim. Sci., 54 (9): 395 – 402
 • Kudrna V., Marounek M.(2008): Influence of feeding whole rapeseed and extruded linseed on production of dairy cows, rumen and plasma constituents, and fatty acids composition of milk. Archives of Animal Nutrition, 62 (1), s. 60-69
 • Bartoň L., Marounek M., Kudrna V., Bureš D. Zahrádková R. (2008): Growth, carcass traits, chemical composition and fatty acids profiles in beef from Charolais and Simmental bulls fed different types of dietetary lipids. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88, s. 2262-2630
 • Bartoň L., Marounek M., Kudrna V., Bureš D., Zahrádková R. (2007): Growth performance and fatty acids profile sof intramuscular and subcutaneous fat from Limousin and Charolais heifers fed extruded linseed. Meat Science, 76 (3), s. 517-523
 • Lukáš F., Koppová I., Kudrna V., Kopečný J. (2007): Postnatal Developments of Bacterial Population in the Gastrointestinal Tract of Calves, Folia Microbiol., 52 (1), 99-104
 • Bartoň L., Kudrna V., Bureš D., Zahrádková R., Teslík V. (2007): Performance and carcass quality of Czech Fleckvieh, Charolais and Charolais x Czech Fleckvieh bulls fed diets based on different types of silages. Czech Journal of Animal Science, 52 (9), s. 269-276
 • Kudrna V., Marounek M. (2006): The influence of feeding rapeseed cake and extruded soyabean on the performance of lactating cows and fatty acid pattern of milk, Journal of Animal and Feed Science, 15, 361 – 370
 • Klein P., Kudrna V., Skřivanová V. (2006): Assessment of anticryptosporidial activity of halofunginone-lactate in spontaneously infected calves: a centralized, randomized, double-blind, placebo-controlled. In. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 29 (Suppl. 1), Turin, Italy, 17. – 22. September, 61 – 88/B24

Metodiky 

 

 • KUDRNA, V., ČERMÁKOVÁ, J. & BLAŽKOVÁ, K. Uplatnění sušených kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě dojnic. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012.
 • Kudrna, V. (2010): Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny. Certifikovaná metodika, Praha Uhříněves, VÚŽV, v.v.i., 16 s. ISBN 978-80-7403-053-6
 • Kudrna V. (2009): Zásady přípravy a zkrmování kompletních směsných krmných dávek (SDK). Certifikovaná metodika, Praha Uhříněves, VÚŽV, v.v.i., 16 s. ISBN 978-80-7403-028-4 (1G 46086)
 • Kudrna V., Homolka P., Burdych J. (2008): Metody ovlivňování množství a kvality mléčného tuku výživou dojnic. Metodika, Praha Uhříněves, VÚŽV, v.v.i., 18 s. ISBN 978-80-7403-007-9

 Užitný vzor

 • KOUCKÝ, M. & KUDRNA, V. Krmná obilná směs pro fázový výkrm prasat. 2013. Užitný vzor, CZ 25298 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..