Menu
Doktorandi

Ing. Petra Hovorková - doktorandka  - vedoucí doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Název práce: Využití látek s antibakteriálními účinky u hospodářských zvířat

  • redukce vybraných patogenních mikroorganismů s použitím mastných kyselin v podmínkách in vitro a při experimentálních infekcích 
  • aplikace mastných kyselin na povrch drůbežího masa za účelem redukce bakteriální kontaminace
  • studium alternativních zdrojů mastných kyselin se střední délkou uhlíkového řetězce

Ing. Linda Uhlířová - doktorandka - vedoucí ing. Zdeněk Volek, Ph.D.

Název práce: Vliv zdroje dusíkatých látek a neškrobových polysacharidů na produkci a složení mléka samic králíků, užitkovost a životaschopnost jejich potomstva   

  • redukce poruch trávení u rostoucích králíků
  • výzkum alternativních zdrojů dusíkatých látek
  • úloha rozpustné vlákniny ve vztahu ke zdraví trávicího traktu

Ing. Klára Laloučkvá - doktorandka od 3.10. 2016 - vedoucí doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.