Menu
Skupina 'Drůbež'

DRŮBEŽ – FYZIOLOGIE VÝŽIVY, VÝŽIVA A JAKOST PRODUKCE

Činnost týmu je zaměřena na problematiku výživy drůbeže, na kvalitu vajec a drůbežího masa. Současný výzkum týmu zahrnuje zejména problematiku antioxidantů, vitaminů, karotenoidů, minerálních látek a mastných kyselin. Cílem je zvýšit obsah živin v drůbežím mase a ve vejcích, zvýšit oxidační stabilitu (skladovatelnost) produktů chovu při zachování dobrého zdravotního stavu a pohody zvířat. Alespoň částečně eliminovat negativní dopady chovu drůbeže na životní prostředí. V posledních třech letech se zájem skupiny rozšířil o sledování a možnosti zlepšení kvality masa z pastevního chovu kuřat a kvality vajec z výběhového systému ustájení slepic.

 

VEDOUCÍ SKUPINY

Prof. Ing. Miloš Skřivan , DrSc.

ČLENOVÉ SKUPINY

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.
Ing. Markéta Bendová
Oldřich Mach

 

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Projekt NAZV QJ1310002: Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů.

 • Především problematika fosforu a  karotenoidů ve výživě slepic a bezpečnost produkce konzumních vajec

Projekt NAZV QJ1510192: Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií.

Projekt: Rozvoj organizace: Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství.

 • Vliv výživy na kvalitu a bezpečnost drůbežího masa a vajec

SOUČASNÁ SPOLUPRÁCE PŘI VÝZKUMU

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mendelova univerzita v Brně
 • firma Vejce CZ s.r.o. -zemědělská prvovýroba se zaměřením na produkci konzumních vajec
 • firma Key Industry Engineering Group, s.r.o. -
  • produkce suspenze řasy Parachlorella nurekis 1904 a vývoj dávkovacího zařízení
  • s VÚŽV realizace pokusů s cílem zjistit vliv podávání suspenze této řasy u drůbeže na zdravotní stav zvířat, užitkovost a ukazatele kvality masa a vajec
  • www.key-group.cz

VYBAVENÍ  PRACOVIŠTĚ

Součástí oddělení jsou dvě akreditované stáje pro pokusy s drůbeží

 • Pokusná stáj pro drůbež
 • oddělení pro nosnice
  • obohacené klece
 • oddělení výkrmu kuřat
  • boxy s podestýlkou
  • možnost adaptace pro krůty nebo jinou drůbež
 • oddělení pro bilanční pokusy nebo pokusy s řízeným mikroklimatem
  • 48 individuálních klecí
 • komplex zahrnuje sklad krmiv, sklad materiálu, kancelář a sociální zázemí
 • Výběhový chov slepic
  • Přístup drůbeže do výběhu s lučním porostem nebo do venkovního pevného výběhu

 

DALŠÍ AKTIVITY TÝMU

 • Oponování rukopisů vědeckých prací, zejména pro zahraniční redakce, ale i domácí časopisy. Průměrně 3 posudky měsíčně.
 • Oponentury projektů pro grantové agentury apod.
 • Stanoviska, odborné rozbory a návrhy na řešení problémů drůbežnické praxe.
 • Vedení studentů doktorského, magisterského a bakalářského studijního programu.

 

 


VYBRANÉ PUBLIKACE

PUBLIKACE  Jimp

 • SKŘIVAN, M., MAROUNEK, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Effect of increasing doses of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, colour and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, s. 58-64.
 • SKŘIVAN, M., Pickinpaugh, S.H., PAVLŮ, V., SKŘIVANOVÁ, E. & ENGLMAIEROVÁ, M. A mobile system for rearing meat chickens on pasture. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 52-59.
 • SALES, J., SKŘIVAN, M. & ENGLMAIEROVÁ, M. Influence of animal age on body concentrations of minerals in Japanese quail (Coturnix japonica). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2014, roč. 98, s. 1054-1059.
 • ENGLMAIEROVÁ, M., SKŘIVANOVÁ, V. & SKŘIVAN, M. The effect of non-phytate phosphorus and phytase levels on performance, egg and tibia quality, and pH of the digestive tract in hens fed higher-calcium-content diet. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 107-115.
 • SKŘIVAN, M. & ENGLMAIEROVÁ, M. The deposition of carotenoids and alpha-tocopherol in hen eggs produced under a combination of sequential feeding and grazing. Animal Feed Science and Technology, 2014, roč. 190, s. 79-86.
 • ENGLMAIEROVÁ, M., TŮMOVÁ, E., CHARVÁTOVÁ, V. & SKŘIVAN, M. Effects of laying hens housing system on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 345-352.
 • KOTRBÁČEK, V., SKŘIVAN, M., KOPECKÝ, J., PĚNKAVA, O., HUDEČKOVÁ, P., UHRÍKOVÁ, I. & DOUBEK, J. Retention of carotenoids in egg yolks of laying hens supplemented with heterotrophic Chlorella . Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, s. 193-200.
 • SKŘIVAN, M.MAROUNEK, M.ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, V. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the performance of laying hens and quality of eggs. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, s. 91-97.
 • ENGLMAIEROVÁ, M.DLOUHÁ, G.MAROUNEK, M. & SKŘIVAN, M. Efficacy of contrast levels of non-phytate phosphorus and Aspergillus niger phytase in hens fed wheat-maize-based diets. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, s. 499-505.
 • SKŘIVAN, M.ENGLMAIEROVÁ, M.BUBANCOVÁ, I. & DLOUHÁ, G. The stability of vitamin C and other vitamins in the diets of breeding hens. Animal Feed Science and Technology, 2012, roč. 177, s. 253-258.
 • SKŘIVAN, M.MAROUNEK, M.ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the composition and oxidative stability of meat of broilers. Food Chemistry, 2012, roč. 130, s. 660-664.
 • LEDVINKA, Z., TŮMOVÁ, E., ENGLMAIEROVÁ, M. & PODSEDNÍČEK, M. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on litter. Archiv für geflügelkunde, 2012, roč. 76, s. 38-43.
 • ENGLMAIEROVÁ, M.BUBANCOVÁ, I.VÍT, T. & SKŘIVAN, M. The effect of lycopene and vitamin E on the growth performance, quality and oxidative stability of chicken leg meat . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, s. 536-543.
 • MAROUNEK, M.BUBANCOVÁ, I., PODSEDNÍČEK, M., LUKEŠOVÁ, D. & RAMADAN, M.A. Activity of phytate dephosphorylation in cereals, legumes and oilseeds determined by colourimetric and isotachophoretic method. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, roč. 20, s. 472-479.
 • TŮMOVÁ, E., ENGLMAIEROVÁ, M., LEDVINKA, Z. & CHARVÁTOVÁ, V. Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, s. 490-498.
 • SKŘIVAN, M.ENGLMAIEROVÁ, M.DLOUHÁ, G.BUBANCOVÁ, I. & SKŘIVANOVÁ, V. High dietary concentrations of methionine reduce the selenium content, glutathione peroxidase activity and oxidative stability of chicken meat. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, s. 398-405.

PUBLIKACE Jrec

 • SKŘIVAN, M. Nově k aminokyselinové výživě slepic masného typu. Krmivářství, 2014, roč. 18, č. 4, s. 15-17.
 • ENGLMAIEROVÁ, M. Kombinace selenu s vitamíny E a C u drůbeže. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 305-307.

Fuzit

 • SKŘIVANOVÁ, V., SKŘIVAN, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & KUDRNOVÁ, E. Mobilní box pro venkovní chov kuřat. 2015. Užitný vzor, CZ 29006 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..
 • SKŘIVAN, M. Krmný doplněk pro slepice na základě vápence. 2011. Užitný vzor, CZ 22724 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

Nmet

 • SKŘIVAN, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, V. Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2016.
 • SKŘIVAN, M.VÍT, T.ENGLMAIEROVÁ, M.DLOUHÁ, G. & BUBANCOVÁ, I. Stabilita vitaminu C a dalších vybraných vitaminů v krmných směsích pro drůbež. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2012.
 • SKŘIVAN, M. & MAROUNEK, M. Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2011

O (ostatní)

 • SKŘIVAN, M. Pro chovatele slepic masného typu a výrobce krmných směsí. Drůbežář hydinár, 2014, roč. 8, č. 1, s. 4-8.
 • ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Karotenoidy ve výživě slepic . In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2014, s. 176-178.
 • SVOBODOVÁ, J., TŮMOVÁ, E. & ENGLMAIEROVÁ, M. The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. In Acta Fytotechnica et Zootechnica. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2014, s. 44-46.
 • ENGLMAIEROVÁ, M., BUBANCOVÁ, I. & SKŘIVAN, M. Carotenoids and egg quality. In Acta Fytotechnica et Zootechnica. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2014, s. 55-57.
 • SVOBODOVÁ, J., TŮMOVÁ, E. ENGLMAIEROVÁ, M. Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. In X. Kábrtovy dietetické dny . Brno: VFU, 2013, s. 160-163.
 • ENGLMAIEROVÁ, M.BUBANCOVÁ, I.DLOUHÁ, G. & VÍT, T. The substitution of synthetic sources of carotenoids in mixed feed for hens. InX. Kábrtovy dietetické dny . Brno: VFU, 2013, s. 49-52
 • SKŘIVANOVÁ, E.DLOUHÁ, G. & MAROUNEK, M. The effect of dietary caprylic acid on bacterial shedding in chickens experimentally infected with Salmonella Enteritidis. In X. Kábrtovy dietetické dny . Brno: VFU, 2013, s. 25-28.
 • SKŘIVAN, M.ENGLMAIEROVÁ, M.DLOUHÁ, G. & VÍT, T. Vitamin C v krmných směsích pro drůbež - volba zdroje. In Drůbežářské dny2012. Praha: ČZU, 2012, s. 12-14.
 • SKŘIVAN, M.MAROUNEK, M.ENGLMAIEROVÁ, M. & DLOUHÁ, G. Fosfor u slepic - první výsledky autorů prezentace. In Drůbežářské dny2012. Praha: ČZU, 2012, s. 15-17.
 • ENGLMAIEROVÁ, M.DLOUHÁ, G.BUBANCOVÁ, I. & SKŘIVAN, M. Suspenze řasy Parachlorella u hospodářských zvířat, zejména drůbeže. In Drůbežářské dny2012. Praha: ČZU, 2012, s. 20-24
 • ENGLMAIEROVÁ, M. Porovnání jednotlivých systémů ustájení slepic z hlediska welfare, užitkovosti a kvality vajec. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2012, s. 13-15.
 • BUBANCOVÁ, I. & SKŘIVAN, M. The effect of dietary lycopene and α-tocopheryl acetate supplements on growth traits and quality of meat in broilers. In XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Worlds Poultry Science Journal: Supplement, 2011, s. CD.
 • SKŘIVAN, M.MAROUNEK, M. & BUBANCOVÁ, I. ¿Cómo influye el tamaño de las partículas de caliza de la dieta?. Albéitar, 2011, roč. , č. 143, s. 50-51.
 • MAROUNEK, M.BUBANCOVÁ, I. & BŘEŇOVÁ, N. Phytate phosphorus content and activity of phytase in cereals, legumes and oilseeds. In IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, 2011, s. 118-121.
 • BUBANCOVÁ, I. & STRAKOVÁ, E. Vliv lykopenu a vitaminu E na růst, kvalitu a oxidativní stabilitu stehenního svalstva brojlerových kuřat. In XIII, konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: VFU, 2011, s. 84-86.
 • SKŘIVAN, M.ENGLMAIEROVÁ, M. & BUBANCOVÁ, I. Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2011, s. 24-28.