buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Ekonomická hodnota dojnice

Ekonomická hodnota dojnice

Program byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou z University of Wisconsin - Madison (USA). Nástroj předpovídá ekonomickou hodnotu krávy podle zadaných vstupních informací uživatele a zobrazuje celkovou hodnotu krávy a rovněž i hodnoty všech hlavních komponent zahrnutých do výpočtů.

Znát hodnotu dojnice je zásadní pro optimální rozhodování při řízení mléčné farmy. Tato informace má významné ekonomické důsledky, protože určuje rozhodnutí o nahrazení dojnice prvotelkou při obměně stáda, a tím ovlivňuje ziskovost. Jednoduše řečeno ekonomická hodnota dojnice představuje rozdíl mezi diskontovaným čistým budoucím výnosem hodnocené krávy a diskontovaným budoucím čistým výnosem prvotelky včetně provozních nákladů na prvotelku.

V případě, že se ukáže, že hodnota krávy je kladná, což znamená, že kráva má ekonomický přínos převyšující hodnotu prvotelky, je doporučeno si krávu ponechat. Ukáže-li se, že je tato hodnota záporná, což znamená, že prvotelka představuje ekonomický přínos oproti stávající dojnici ve stádě, doporučuje se hodnocenou dojnici nahradit. Rozhodnutí, která vycházejí z těchto vypočtených hodnot, zlepší celkovou ziskovost stáda. K faktorům, které značně ovlivňují hodnotu dojnice, patří:

  • Stádium laktace krávy.
  • Stádium březosti krávy.
  • Očekávaná produkce mléka u krávy.
  • Očekávaná produkce mléka u prvotelky, pokud dojde k vyřazení.
    Ekonomické proměnné, jako jsou náklady na prvotelku, zůstatková hodnota, hodnota telat, cena mléka a cena krmiva.

 

Co byste za normálních okolností očekávali, když provádíte Vaše vlastní analýzy?

  • Hodnota nebřezí dojnice je vyšší na počátku laktace a soustavně se snižuje. Tato hodnota nadále klesá a pravděpodobně se stane zápornou, pokud kráva nezabřezne v přiměřené době. Hodnota krávy vyskočí nahoru v případě březosti a zůstává vyšší než u srovnatelné nebřezí dojnice.

 

  • Celkově lze říci, že hodnota dojnice v průběhu březosti sleduje křivku ve tvaru písmene U, kde nejprve dochází k poklesu a poté k nárůstu. Hodnota březí krávy je vyšší u krav, které zabřeznou dříve v laktaci, i když nakonec skončí u podobné hodnoty po ukončení březosti. Ať už je kráva březí, nebo ne, její hodnota stoupá od první do třetí nebo čtvrté laktace a poté při pozdějších laktacích klesá.

 

Program je poskytován zdarma bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků.

Aplikace Vás vyzve k zadání vašeho e-mailu. Následně se otevře vlastní program, kde je třeba zvolit jazyk a měnu v českém jazyce (Czech) a jednotky v metrické soustavě (Metric).

V programu můžete využít 2 moduly:

  • Analýza jednotlivých krav
  • Analýza stáda

 

Program byl přizpůsoben a testován pro využití v podmínkách českého zemědělství Výzkumným ústavem živočišné výroby. Úpravy původní verze programu byly hrazeny z projektu NAZV č. QJ1510191.

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Ing. Lenka Krpálková, Ph.D.
tel.: +420 267 009 529
e-mail: