buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Ekonomické zlepšení reprodukce

Ekonomické zlepšení reprodukce

Vysoká produkce mléka, se nemusí promítnout do vyšší ziskovosti, v případě zhoršení plodnosti. Vynikající úroveň užitkovosti a reprodukce je považována za zásadně důležitou pro dosažení vysoké ziskovosti stáda.

Uvedená aplikace hodnotí pregnancy rate (PR) nebo-li 21- denní míru zabřeznutí stáda, což je velmi komplexní a přesnější nástroj pro posouzení reprodukce ve stádě dojného skotu. Program byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou University of Wisconsin - Madison (USA).

Aplikace hodnotí ekonomický přínos zvýšení pregnancy rate z aktuální hodnoty na možné zlepšení ve stádě (dosažitelný cíl).

Vysvětlení k pregnancy rate (PR)

 

Pregnacy rate (PR) vyjadřuje procento vhodných krav pro inseminaci, které zabřeznou každý estrální cyklus během 21 dní. Např.: PR=25% znamená, že čtvrtina nebřezích krav vhodných k inseminaci zabřezne každých 21 dní.

 

Výpočet pregnancy rate (PR)

a) poměr (procento) vyhledaných říjí, tj. head detection rate (HDR):

HDR= (počet dojnic inseminovaných po dobu 21 dnů) / (počet dojnic schopných zabřeznout po dobu 21 dnů)                        

b) procento zabřezávání, tj. conception rate (CR):

Udává, jaká je v procentech úroveň březosti u krav po všech inseminacích. Stanoví se jako podíl březích krav k počtu všech inseminací.

 CR= (počet březích dojnic) / (počet inseminovaných dojnic)

Výpočet ukazatele pregnancy rate je poté součinem výše popsaných ukazatelů:

PR= HDR x CR

                                                              

Například stádo s HDR=50% a CR=50% bude mít PR=25%, což znamená, že 25% všech krav ve stádě zabřezne během prvních 21 dní po začátku inseminace. A dále, že po skončení období po cca 3 estrálních cyklech, tzv. VWP (voluntary waiting period neboli „doba dobrovolného vyčkávání“, 63 dní), což je doba od otelení po rozhodnutí, že budeme krávu inseminovat, bude březích jen 58 % krav. A v konečném důsledku celkem 15 % krav ve stádě nezabřezne během pravidelné 305 denní laktace.

 

Zvýšení PR z důvodu zvýšení HDR nebo CR nebo obou ukazatelů současně na 35 % znamená, že 73% krav zabřezne po 3 estrálních cyklech. PR 35 % nebo výš je velmi dobrý cíl. Při PR na této úrovni lze možné optimalizovat ekonomickou návratnost spojenou s reprodukcí.

 

 

Program je poskytován zdarma bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků.

 

 

Aplikace Vás vyzve k zadání vašeho e-mailu. Následně se otevře vlastní program, kde je třeba zvolit jazyk a měnu v českém jazyce (Czech) a jednotky v metrické soustavě (Metric).

Program byl přizpůsoben a testován pro využití v podmínkách českého zemědělství Výzkumným ústavem živočišné výroby. Úpravy původní verze programu byly hrazeny z projektu NAZV č. QJ1510191.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Ing. Lenka Krpálková, Ph.D.
tel.: +420 267 009 529
e-mail: