Menu
Sekce ekonomiky odvětví chovu skotu

Hlavní výzkumné aktivity v této sekci oddělení chovu skotu jsou zaměřeny na ekonomické ukazatele chovu skotu a na problematiku společné zemědělské politiky EU. Ve vztahu k reformě společné zemědělské politiky unie je pozornost věnována využívání TTP, soběstačnosti v produkci hlavních potravin živočišného původu, vlivu různých faktorů (např. zdravotního stavu krav) na ekonomické výsledky chovu aj. V rámci metodiky zjišťování a hodnocení ekonomických ukazatelů je k praktickému využití v podnicích připravován rozvoj softwaru FarmProfit.

 

Členové týmu:

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Ing. Lenka Krpálková, Ph.D.

Ing. Jan Syrůček

 

 
 
Aktuálně řešené projekty (spolupráce):

MZE 0002701404: Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Tematický okruh 5: Produkční systémy chovu hospodářských zvířat

Věcná etapa 04: Efektivní produkční systémy v chovu skotu

Cílem řešení je objektivizace faktorů limitujících efektivnost a konkurenceschopnost chovu skotu v evropském měřítku s ohledem na měnící se produkční a ekonomické podmínky.

NAZV číslo QJ1510191: Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda (hlavní řešitel ČZU Praha)

NAZV číslo QJ1210301: Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (hlavní řešitel VÚM Praha).

Spolupráce na řešení výstupu C004: Modelování a ekonomické vyhodnocení aplikovaných postupů v prostředí prvovýroby

 

V minulosti řešené projekty (spolupráce):

NAZV QH 81309: Optimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
 
V 001: Porovnání výrobních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR a ve vybraných státech EU se specifikací hlavních faktorů, které je ovlivňují
 
V 002: Společná zemědělská politika EU a výroba mléka v ČR.
Cílem řešení táto části projektu je specifikace dopadů realizovaných a očekávaných změn společné zemědělské politiky EU na hlavní výrobní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR.
 
 
 
NAZV QH 81280: Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v ČR
 
A 07: Vyhodnotit a nadefinovat z pokusů a sledování dílčí faktory ovlivňující trvale udržitelné obhospodařování travních porostů.
 
Cílem řešení etapy projektu A 7 je mj. posouzení možností ekonomického a ekologického využívání TTP a vyhodnocení ekonomických ukazatelů chovu krav bez TPM v ČR a srovnání zjištěných výsledků s vybranými státy EU.
 
 
 
 
Publikační činnost:    
 
Publikace s IF:
Krpálková, L., Syrůček, J., Kvapilík, J., Burdych, J. (2017): Analysis of milk production, age at first calving, calving interval and economic parameters in dairy cattle management. Mljekarstvo, 67(1). PDF
 
Syrucek J., Kvapilik J., Barton L., Vacek M., Stadnik L. (2017): Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. Agric. Econ. – Czech, 63: 34-43. PDF
 
Krpálková, L., Cabrera, V.E, Kvapilík, J., Burdych J. (2016): Associations of reproduction and health with the performance and profit of dairy cows. Agric. Econ. – Czech, 62: 385-394. PDF
 
Krpalkova L., Cabrera V.E., Kvapilik J., Burdych J. (2016): Dairy farm profit according to the herd size, milk yield, and number of cows per worker. Agric. Econ. – Czech, 62: 225-234. PDF
 
Vacek M., Krpálková L., Syrůček J., Štípková M., Janecká M. Relationships between growth and body condition development during the rearing period and performance in the first three lactations in Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 60 (2015): 417-425. PDF
Krpálková, L., Cabrera, V.E., Kvapilík, J., Burdych J., Crump, P. 2014. Associations between age at first calving, rearing average daily weight gain, herd milk yield and dairy herd production, reproduction, and profitability. Journal of Dairy Science. 97:6573-6582. PDF.
 
Krpálková, L., Cabrera, V., Vacek, M., Štípková, M., Stadnik, L., Crump, P. 2014. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science. 97:3017-3027. PDF
 
Kvapilík, J. – Přibyl, D. – Růžička, Z. – Řehák, D.: Results of pig carcass classifi-cation according to SEUROP in the Czech Republic. Czech J.Anim. Sci., 2009 (5): 217-228. PDF
 
Vědecké publikace:
Kvapilik, J., O. Hanus, J. Syrucek, M. Vyletelova-Klimesova and P. Roubal, 2014. The economic
importance of the losses of cow milk due to mastitis: a meta-analysis. Bulg. J. Agric. Sci., 20: 1483-1497. PDF

 

Recenzované publikace:
 
Syrůček, J., J. Kvapilík and J. Burdych (2016). Desetiletý vývoj provozních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR. Náš chov 76 (9): 18 – 21.
 
Kvapilík, J. and J. Syrůček (2016). Výroba mléka v roce 2015. Náš chov 76 (8): 30 - 35.
 
Syrůček, J. and J. Burdych (2016). Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR. Náš chov 76 (7): 28 – 30.

Michaličková, M., J. Syrůček, Z. Krupová and E. Krupa (2016). Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka.  Náš chov 76 (4): 44 – 47.

Kvapilík, J. and J. Syrůček (2016). Produkce hovězího masa ve světě a v EU. Náš chov 76 (1): 34-37.
 
Syrůček, J. and J. Burdych (2015). Vybrané ukazatele ovlivňující efektivitu chovu dojnic. Náš chov 75 (10): 34 – 38.

Syrůček, J. and J. Kvapilík (2015). Odpisy krav bez tržní produkce mléka. Náš chov 75 (9): 92 – 94.

Kvapilík, J., J. Syrůček and J. Burdych (2015). Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014. Náš chov 75 (8): 32 – 36.

Syrůček, J. and J. Burdych (2015). Ekonomické ukazatele výroby mléka v roce 2014. Náš chov 75 (7): 22 – 26.

Syrůček, J., L. Prokůpková, and L. Kouřimská (2015). Výroba a kvalita hovězího masa v ČR. 2015. Náš chov 75 (2): 30 – 33.

Kvapilík, J., J. Syrůček, and J. Burdych (2014). Ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2013. Náš chov 74 (7): 10 – 13.

Kvapilík, J., Kopáček, J. (2014). Výrobci mléka a mlékárny v mezinárodní konkurenci. Náš chov 74 (6): 18 – 22.

Kvapilík, J. (2014). Výroba mléka ve Švýcarsku po zrušení kvót. Náš chov 74 (5): 22-25.

Kvapilík, J. and J. Syrůček (2014). Syrové kravské mléko a mléčné výrobky. Mlékařské listy 25 (143), str. 7 – 12.

Krpálková, L. and M. Štípková (2014). Intenzita růstu holštýnských jalovic a následná výkonnost. Náš chov 3 (74): 19-24.

Kvapilík, J., J. Syrůček, and J. Burdych (2013). Ekonomické ukazatele výroby mléka v roce 2012. Náš chov 73 (8): 22 – 28.
 
Kvapilík, J., J. Syrůček, and J. Burdych (2013). Výroba mléka v roce 2012. Náš chov 73 (7): 28 – 32.
 
Kvapilík, J. (2013). Současný stav a perspektivy výroby mléka v EU a ve světě. Náš chov 73(5): 30-35.
 
Kvapilík, J. and J. Syrůček (2013). Počet somatických buněk a další ukazatele jakosti mléka. Mlékařské listy 24 (137): 10-15.

Němečková, D., Krpálková, L., and Janecká, M. (2013). Kondice, mezidobí a perzistence laktace holštýnských dojnic. Náš chov 73 (3): 16-18 .

Kvapilík, J., L. Krpálková, and J. Burdych (2013). Zootechnické ukazatele odchovu jalovic. Náš chov 73(2): 23-26.
 
Kvapilík, J. (2013). Ekonomické ukazatele chovů dojeného skotu v bývalé NDR. Náš chov 73(2): 14-18.
 
Kvapilík, J. (2013). Výroba mléka ve východních zemích Německa. Náš chov 73(1): 17-19.

Krpálková, L., and Burdych, J. (2012). Vývoj ekonomických ukazatelů ve výrobě mléka za r. 2008-2011. Náš chov 72 (10): 14-16.

Kvapilík, J., J. Syrůček, and J. Burdych (2012). Výroba mléka a veterinární výkony. Náš Chov 72(8):15-18.

Krpálková, L., Vacek, M., Přibyl, J., Vostrý, L. and Stádník, L. (2012). Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov 72 (5), s: 31-33.

Kvapilík, J. (2012). Mléčné fórum 2012: Rizika při výrobě, zpracování a prodeji. Náš chov 72(5):15-21.
 
Kvapilík, J. and J. Burdych (2012). Výroba mléka a plemenářské výkony. Náš Chov 72(5):27-30.
 
Kvapilík, J. and J. Syrůček (2012). Kalkulace příspěvku na úhradu a úplných nákladů. Náš chov 72(3):22-26.

Krpálková, L., Přibyl, J., Vostrý, L., Vacek, M. and Stádník, L. (2012). Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov 72 (1): 62-64.

Kvapilík, J. and J. Burdych (2011). Ekonomika výroby mléka. Náš chov 71(12): 19-21.
 
Kvapilík, J. (2011). Produkce, ceny a možnosti zlepšení výsledků chovu prasat. Náš chov 71(11): 33-36.
 
Kvapilík, J. (2011). Produkce a nákupní ceny mléka. Náš chov, 71(9): 14-18.
 
Kvapilík, J. (2011). Výroba mléka v roce 2020 - vize Mléčného fóra v Berlíně. Náš chov 71(5):17-21.
 
Kvapilík, J. and M. Vacek. (2011). Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka. Náš chov 71(1): 21-24.
 
Kvapilík, J. and A. Kohoutek. (2011). Stavy přežvýkavců a možnosti využívání trvalých travních porostů. Výzkum v chovu skotu 53(2): 58-65.
 
Kvapilík, J. (2011). Ukazatele jakosti mléka zjištěné z bazénových vzorků v bavorských laboratořích. Veterinářství 61(6): 345-349.
 
Kvapilik, J. (2010). Soběstačnost v produkci mléka a mléčných výrobků v ČR. Náš chov 70(6): 14-16.
 
Kvapilík, J. (2010). Trh s mlékem v neklidných časech - mléčné fórum v Berlíně. Náš chov 70(5): 14-18.
 
Kvapilík, J. (2010). Problematika mléka na berlínském veletrhu Grüne Woche. Náš chov 70(3): 5-8.
 
Kvapilík, J. (2010). Nákupní ceny mléka ve světě a v ČR. Náš chov 70(2): 46-48.
 
Kvapilík, J. (2010). Produkce a ceny jatečného skotu. Náš chov 70(1): 28-30.
 
 
Metodiky:

Syrůček. J., Krpálková, L., Kvapilík, J., Vacek, M. 2017. Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu. VÚŽV, v. v. i. PDF.

Vacek, M., Krpálková, L., Zink, V., and Janecká, M. Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013. PDF

Kvapilík, J.: Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2010. PDF
 
Kvapilík, J. a Kohoutek, A. Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2009. PDF
 
Kvapilík, J. Ekonomické aspekty výkrmu býků. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2008. PDF
 
Ostatní publikace:
 
Syrůček, J., Burdych, J. and L. Bartoň. Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2016. 2017. Náš chov, roč. 77, č. 7, str. 26 - 28.
 
Krpálková, L and J. Syrůček. Kalkulace ekonomiky v chovech dojeného skotu. 2016. Náš chov, roč. 76, č. 4, str. 41 – 43.
 
Kvapilík, J and J. Syrůček. Ekonomické ukazatele odchovu telat v podnicích s výrobou mléka v ČR. 2016. Náš chov, roč. 76, č. 4, str. 34 – 36.

Krpálková, L., Cabrera, V. E., Kvapilík, J., Burdych, J., Štípková, M., Crump, P., Stádník, L. and M. Vacek. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability   Saarbrücken, Deutschland: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, s. ISBN 978-3-659-58200-4

Skopalová, K., Krpálková, L. Boj s mouchami začíná už v dubnu. Zpravodaj –Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2014, roč. 1, s. 11-13. ISSN: 1214-8016

Krpálková L. Vývoj produkce a spotřeby mléka ve světě. Zpravodaj –Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2013, roč. 3, s. 16-20. ISSN: 1214-8016.

Krpálková L. Důležité mléčné komponenty pro výrobu mléka. Zpravodaj –Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2013, roč. 3, s. 10-11. ISSN: 1214-8016

Krpálková, L., and Bychl, A. (2012) Evropská konference RED holštýnského skotu (Luxemburg, 23.–25.9.2012). Černostrakaté novinky, č. 3, s. 13-14

Krpálková, L., Přibyl, J., Vostrý, L., and Stádník, L. (2012). Dopočítání plemenných hodnot do selekčního indexu býků pomocí korelací mezi vlastnostmi. VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 111-114.

Kvapilík, J., Ružička Z., Bucek, P. (2012). Základní ukazatele agrárního sektoru ČR. Farmář, č. 8, s. 12-14
 
Kvapilík, J., Burdych, J. (2012). Ekonomika výroby mléka. Farmář, č. 6, s. 14-16
 
Kvapilík, J. (2012). Chov dojeného skotu a jeho efektivita. Předpoklady úspěchu při produkci mléka. Zemědělec, č. 41, s. 12-13.
 
Kvapilík, J. (2012). Současný stav a perspektivy využívání trvalých travních porostů v ČR. In: Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí "Trvale udržitelný rozvoj obhospodařování TTP v ČR a jejich perspektiva", ISBN 978-80-7427-116-8, s. 8-18, VÚRV Praha 6 – Ruzyně, listopad 2012.
 
Kvapilík, J. and A. Kohoutek (2011). Význam trvalých travních porostů. Zemědělec (9):11-12.
 
Kvapilík, J. (2011). Chov masných plemen skotu a výroby hovězího masa. Zpravodaj ČSCHMS 18(4):20-24.
 
Häusler, J. and J. Kvapilík (2011). Výživa, produkce a ekonomika chovu krav bez tržní produkce mléka v Rakousku. Zpravodaj ČSCHMS 18(4):24-29.
 
Kvapilík, J. (2010). Otazníky nad regulací výroby mléka. Zemědělec (10): 28.
 
Kvapilík, J. and J. Boudný. (2010). Vybrané ukazatele chovu masných krav. Farmář (2): 23-26.
 
Vacek, M., Kvapilík, J. (2010). Moderní postupy při řízení farmy dojnic. In: Sborník přednášek: Farmářský den – Výzkum praxi, VÚŽV, v.v.i., ZD Velká Chyška, ISBN 978-80-7403-072-7, s. 10-15. 2010.

 

Ročenky chovu skotu v České republice

Ročenka chovu skotu za rok 2016

Ročenka chovu skotu za rok 2015

Ročenka chovu skotu za rok 2014

Ročenka chovu skotu za rok 2013

Ročenka chovu skotu za rok 2012

Ročenka chovu skotu za rok 2011

Ročenka chovu skotu za rok 2010