Menu
Skupina Embryobiotechnologie a epigenetická regulace

Vedoucí skupiny:
Helena Fulková
 
 
Členové skupiny:
Josef Fulka , Jr.
Helena Fulková
Stanislava Martínková
Jana Szabová
 
 
 
PhD studenti:
Alena Langerová
 
 
Skupina se zaměřuje na vývoj nových embryobiotechnologií a uchování biologického materiálu od zvířat kategorie “Genetické zdroje”.
 
Cílem je především vyvinout techniky, které povedou k vyšší kvalitě produkovaných embryí a efektivnějšímu uchovávání genetického materiálu od ohrožených druhů zvířat. V rámci tohoto trendu se tyto postupy testují především na modelových druzích (skot, prase a myš).
 
Používané metody zahrnují zejména mikromanipulace zárodečných buněk a embryí, derivace kmenových buněk, epigenetickou charakterizaci vzniklých embryí a uchovávání biologického materiálu nekonvenčními postupy.
 
 
 
Řešená témata:
 
Bezprostředně po oplození dochází k výrazné remodelaci obou parentálních genomů. Tato remodelace zahrnuje především epigenetické změny obou rodičovských genomů. Zatímco maternální genom vykazuje přítomnost zejména represivních epigenetických modifikací (vysoká methylace DNA, represivní kovalentní modifikace histonů apod.), pro paternální genom je charakteristická přítomností epigenetických modifikací spojených s aktivním chromatinem.
 
Bylo dokázáno, že aberantní epigenetické regulace mohou vést k abnormálnímu embryonálnímu vývoji. Cílem našeho výzkumu je charakterizace vlivu různých technik získání embryí (IVF, kultivace in vitro, ICSI, SCNT apod.) na epigenetickou remodelaci po oplození a během časné embryogeneze.
 
 
 
 
 
Jadérko oocytu je esenciální maternální organela, která se uplatňuje především během časné embryogeneze. Bylo dokázáno, že u některých druhů je tento materiál nezbytný např. pro dekondenzaci spermie. Naše laboratoř vyvinula techniku vyjmutí jadérka z oocytů. Následně jsme ve spolupráci s Univerzitou v Kobe dokázali, že je tento materiál nutný pro formování funkčních jadérek během hlavní aktivace embryonálního genomu a nemůže být nahrazen materiálem ze somatické buňky po přenosu jader.
 
Postup enukleolace tak otevírá možnost přenosu jadérek a potenciálnímu využití tohoto postupu při terapii oocytů. Zároveň však není tato organela dostatečně charakterizována a její přesné složení není dosud známé. 
 
 
 
 
Embryonální kmenové buňky (ESCs) představují ideální druh buněk pro uchování genetického materiálu. Jejich předností je schopnost téměř neomezeného dělení in vitro a možnost derivace různých druhů buněk. Ačkoli jsou embryonální kmenové buňky u myši známé již od 80.let minulého století, zůstává v této oblasti mnoho nezodpovězených otázek.
 
Myší ESCs jsou z hlediska výzkumu výhodné především z hlediska značně rozvinuté genetiky tohoto modelového organismu. Lepší charakterizací a podrobnějším výzkumem těchto buněk můžeme získat cenné informace o kmenových buňkách obecně.     
 
 
 
 
  

Vybrané publikace, Selected papers (2010-2014):

FULKA, H. & LANGEROVÁ, A. The maternal nucleolus plays a key role in centromere satellite maintenance during the oocyte to embryo transition. Development (2014) 141,  1694-1704.

KYOGOKU, H., FULKA, Jr., J., WAKAYAMA, T. & MIYANO, T. De novo formation of nucleoli in developing mouse embryos originating from enucleolated oocytes. Development (2014) 141, 2255-2259.

LANGEROVÁ, A., FULKA, H. & FULKA, Jr., J. Pluripotent stem cells from maturing oocytes.. Cellular Reprogramming  (2013) 15, 389-393.

FULKA, Jr., J., LANGEROVÁ, A, LOI, p., PTAK, G., ALBERTINI, D. & FULKA, H. The ups and downs of somatic cell nucleus transfer (SCNT) in humans. Journal of Assisted Reproduction and Genetics (2013) 30, 1055-1058.

LANGEROVÁ, A., FULKA, Jr., J., & FULKOVÁ, H. Somatic cell nuclear transfer-derived embryonic stem cell lines in humans: pros and cons. Cellular Reprogramming  (2013) 15, 481-483.

FULKA, H., MARTÍNKOVÁ, S., KYOGOKU, H., LANGEROVÁ, A. & FULKA, Jr., J. Production of giant mouse oocyte nucleoli and assessment of their protein content. Journal of Reproduction and Development (2012) 58, 371-376.

BARNETOVÁ, I., MOROVIC, M., STREJČEK, F., OSTRUP, O., HYTTEL, P., NEIMANN, H., LAURINČIK, J., FULKA, Jr., J. & FULKA, H. RNA polymerase II transcriptional silencing in growing and fully grown germinal vesicle oocytes isolated from gonadotropin-stimulated and non-stimulated gilts. Molecular Reproduction and Development (2012) 79, 697-708.

LAGUTINA, I., ZAKHARTCHENKO, V., FULKA, H., COLLEONI, S., WOLF, E., FULKA, Jr., J., LAZZARI, G. & GALLI, C. Formation of nucleoli in interspecies nuclear transfer embryos derived from bovine, porcine, and rabbit oocytes and nuclear donor cells of various species. Reproduction   (2011) 141, 453-465.

FULKA, H., HIROSE, M., INOUE, K., OGONUKI, N., WAKISAKA, N., MATOBA, S., OGURA, A., MOŠKO, T., KOTT, T. & FULKA, Jr., J. Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells (2011) 29, 517-527.

JIANG, Y., KELLY, R., PETERS A., FULKA, H., DICKINSON, A., MITSCHELL, D.A. & St. JOHN, J.C. Interspecies somatic cell nuclear transfer is dependent on compatible mitochondrial DNA and reprogramming factors. PLoS One (2011) 6, e14805.

FULKA, Jr., J., LANGEROVÁ, A., LOI, P., MARTÍNKOVÁ, S. & FULKA, H. Transplantation of nucleoli into human zygotes: not as simple as expected? Journal of Assisted Reproduction and Genetics (2011) 28, 385-389.

FULKA, H. & FULKA, Jr., J. Nucleolar transplantation in oocytes and zygotes: challenges for further research. Molecular Human Reproduction (2010) 16, 63-67.

LAGUTINA, I., FULKA, H., BREVINI, T.A.L., ANTONINI, S., BRUNETTI, D., COLLEONI, S., GANDOLFI, F., LAZZARI, G., FULKA, Jr., J. & GALLI, C. Development, embryonic genome activity and mitochondrial characteristics of bovine-pig inter-family nuclear transfer embryos. Reproduction  (2010) 140, 273-286.

BARNETOVÁ, I., FULKA, H. & FULKA, Jr., J. Epigenetic Characteristics of Paternal Chromatin in Interspecies Zygotes. Journal of Reproduction and Development (2010) 56, 601-606.

Kompletní seznam publikací je k dispozici v  databázi PubMed (www.pubmed.com). Helena Fulková publikuje pod autorským jménem: Helena Fulka.
 

Řešené projekty (2010-2014):

  • GAČR 13-03269S,  „Přenosy jader somatických buněk u savců: analýza úlohy mateřského jadérka“, 2013-2015

 

  • GAČR P302/11/P069, "Úloha a funkce jadérka v oogenezi a časném embryonálním vývoji", 2011-2013

 

  • GAČR 523/09/1878, „Přenosy jader somatických buněk u savců: analýza úlohy mateřského jadérka“, 2009-2011
 
 

Spolupráce:

LF UK Hradec Králové

 
 
 
Zahraniční spolupráce:                                                                                                  
 

Atsuo Ogura, BioResource Center, RIKEN, Ibaraki, Japan

Takashi Miyano, Kobe University, Kobe, Japan

Pascalino Loi, Teramo University, Teramo, Italy

Edgar Vogt, NIH, Bethesda, MD, U.S.A.

Fugako Aoki, Univ. Tokyo, Japan