Menu
Ewpig

Program EWPIG


Autoři :
Jochen Wolf ()
Marie Wolfová ()
Emil Krupa ()
Zuzana Krupová ()
Eliška Žáková ()

 

Dostupnost a licenční podmínky
Všechny programy balíku jsou volně k dispozici.
Jsou distribuovány za podmínek GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
Prosíme, věnujte pozornost zejména následujícím podmínkám licence:
 
NO WARRANTY
 
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
 
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
 

 


Stručný popis programu

Program EWPIG je určen pro výpočet marginálních ekonomických hodnot a aproximovaných ekonomických vah hospodářsky významných znaků u prasat. Kromě toho je možné program využít i pro celou řadu ekonomických analýz rozdílných produkčních systémů. Pomocí programu může být také hodnocen vliv výrobních, organizačních a ekonomických parametrů na ekonomickou efektivnost daného produkčního systému, která je v programu vyjádřena jako zisk. Program EWPIG je počítačová implementace bio-ekonomického modelu integrovaného produkčního systému chovu prasat. Bio-ekonomický model aplikovaný v programu EWPIG je rozšířením dřívějších modelů DeVriese (1989) a Fiedlera a kol.(1995). Struktura integrovaného produkčního systému prasat, růst, výživa a reprodukce zvířat i ekonomika chovu je ale rozpracována mnohem podrobněji než v citovaných pracích. Ekonomické váhy všech znaků prasat v každém samostatném článku produkčního systému (u každého plemene) jsou vyjádřeny na oprasenou prasnici a rok. Věková struktura stáda prasnic ve stacionárním stavu je vypočtena pomocí metody Markových řetězců. Program EWPIG umožnuje výpočet ekonomických vah pro několik produkčních systémů. Současná verze programu EWPIG 1.1.0 umožňuje výpočet aproximovaných ekonomických vah pro znaky prasat v čistokrevném systému a pro všechna plemena zahrnutá v systémech s dvou, tří a čtyřplemenným křížením.

 

Jak citovat program:

  • Wolfová, M.; Wolf, J.; Krupa, E.; Krupová, Z.; Žáková, E. (2016): Short User's Guide for the Programs EWPIG (Version 1.1.0) and GFPIG (Version 1.0.0) (C Programs for Calculating Economic Weights in Pigs) . Institute
    of Animal Science, Prague Uhříněves.

 

Články týkající se programu EWPIG

  • Krupová Z., Krupa E., Wolfová M., Wolf J., Žáková E. EWPIG – a program to calculate economic weights of traits in pigs. Book of Abstracts of the 67-th Annual EAAP Meeting, Belfast, UK

 

Soubory ke stažení – verze 1.1.0 (15. listopad 2016)

Program byl vyvinut v operačním systému Linux. Nicméně, verze pro Windows je také k dispozici (kontaktuje emailem: ). V našich testech, 32bitová verze pracovala správně i pod 64bitovým MS Windows. Při použití operačního systému Windows je nutné výsledky programu pečlivě zkontrolovat. Pokud se vyskytnou problémy, prosím, kontaktujte autory programového balíku. K dispozici jsou také zdrojové kódy programů, to znamená, že je možné nastavit program pro aktuální verzi systému Windows na počítači uživatele. Za tímto účelem je vhodné nainstalovat programy Cygwin a C kompilátor.
Prosím kontaktujete autory programu v případě návrhů na zlepšení programového balíku a ohlášení případných chyb v programech.Všechny použité vstupní parametry jsou jenom orientační a nereprezentují reální produkční systém.

Zobrazit návod k programu
EWPIG.pdf
 
Stáhnout program pro systém LINUX
EWPIG.tgz