Menu
GenDny

Mezinárodní vědecká konference

„XXVI. GENETICKÉ DNY“,

se konala 3. a 4. září na České zemědělské univerzitě v Praze.

Pořadatelem byl spolu s universitou i Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat. Na vlastním zorganizavání se podílelo celé  naše oddělení.

Sborník.pdf

Sborníkerrata.pdf

http://gd2014.af.czu.cz/

http://www.facebook.com/GD2014