Menu
Skupina genetiky a biometrie

Biometrická jednotka

Byla založena v roce 2013 v návaznosti na poradenskou činnost původní biometrické jednotky.

Biometrická jednotka slouží jako poradní skupina pro pracovníky VÚŽV v oblastech návrhů plánů pokusu, statistického vyhodnocení experimentů a může pomoci při reakcích na dotazy oponentů týkajících se statistického vyhodnocení dat.

Mimo jiné byly konzultovány a řešeny i tyto projekty:

  • Zkrácená doba stání na sucho a její vliv na zdraví mléčné žlázy a telat
  • Vliv ustájení na produkci a kvalitu masa u přeštického prasete
  • Vliv genotypu a typu ustájení na produkci a kvalitu masa u prasat
  • Vliv genu BTN1A1 na mléčnou užitkovost u koz
  • Vliv genu LPL na mléčnou užitkovost u koz
  • Vliv genu CSN1 na mléčnou užitkovost u koz
  • Vliv genotypu na mléčnou užitkovost u ovcí
  • Vliv genotypu na zdraví a reprodukci u dojnic

Konzultace je možné domluvit se členy skupiny na níže uvedených e-mailech.

Členové týmu jsou pracovníci oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat:

Alena Svitáková; ; linka: 639

Jitka Schmidová; ; linka: 629

Petr Pešek; ; linka: 639

Michaela Brzáková.; ; linka: 664