Menu
GENOMWORK

Genomická selekce dojeného skotu

Shrnutí výsledků projektu QI111A167
 

Odborný seminář pro chovatelskou veřejnost

Konaný v návaznosti na vědeckou konferenci Genetické dny 2014 se uskuteční

v Praze 5. září 2014 na České zemědělské univerzitě od 9.00

 

Náplní semináře byly přednášky řešitelů o výsledcích projektu QI111A167 a o využití těchto výsledků v praxi:

Zde jsou k dispozici materiály z wokshopu

Materialy.zip

  • Využité postupy odhadu genomických plemenných hodnot
  • Odhady genomických plemenných hodnot pro znaky produkce
  • Odhady genomických plemenných hodnot pro funkční znaky
  • Spolehlivost genomických plemenných hodnot
  • Využití v praxi

Program:

Ludmila Zavadilová         Genomická selekce u českého skotu, proč a jak?

                                              Úvodní seznámení s účelem projektu

Doc. Luboš Vostrý           Jaký klíč jsme použili?

                                               Metody a postupy, jednokrokové a dvoukrokové metody

Prof. Josef Přibyl             Co přináší mezinárodní hodnocení?     

                                               Využití interbulových plemenných hodnot

Jiří Bauer                             Dá se tomu věřit?

               Spolehlivosti plemenných hodnot

Petr Pešek                         Až na kořen věci?

                                         Význam jednotlivých SNP

Jiří Šplíchal                          Odhady genomických plemenných hodnot

              Aplikace do praxe, využití poznatků projektu v praxi

Danuše Kolářová             Využití genomiky pro selekci plemenných býků

(CRV)

Ing. Vladimír Novotný   Dopad genomického hodnocení na rozvoj reprodukčních biotechnologií (MTS sro.)                                v praxi