buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Historie a zaměření

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

(VÚŽV,v.v.i.)

byl založen v roce 1951 jako jeden z nástupců Výzkumných ústavů zemědělských v Praze- Dejvicích (1922 - 1950) a Ústavu pro zhospodárnění práce v zemědělství při bývalém Školním statku Vysoké školy zemědělské v Praze - Uhříněvsi, kam přesídlil v roce 1953.
Od svého vzniku se postupně stal centrem vědecké práce ve šlechtění a reprodukci hospodářských zvířat, výživě, krmení a technologií chovu. Prošel dlouhým obdobím transformací celého sektoru, od řešení problémů velkovýrobních forem živočišné výroby k novému modelu evropského multifunkčního zemědělství s důrazem na produkci bezpečných, kvalitních a rozmanitých potravin, pohodu zvířat a zájmy životního prostředí.
Nově se prosazuje i v oblastech využití špičkových biotechnologií u hospodářských zvířat, jako je humánní medicína a farmaceutický průmysl.
Hlavní náplní činnosti je výzkum genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů a managementu. Výsledky výzkumné práce jsou publikovány jak ve světových a českých vědeckých i odborných časopisech, tak prostřednictvím konferencí a seminářů pro domácí uživatele.

V rámci vládního programu strategie bezpečnosti potravin zajišťuje ústav činnost Vědeckého výboru výživy zvířat.

Pro MZe a orgány státní správy zajišťuje expertní, poradenskou a informační pomoc, novelizaci metodických pokynů a legislativních opatření.

Připravuje specialisty na klasifikaci jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu.

Ústav je Ministerstvem zemědělství ustanoven Národním koordinačním pracovištěm programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat. Zpracovává a zajišťuje realizaci projektů ochrany jednotlivých plemen v rámci globálně koordinovaného projektu FAO-OSN.

Ústav disponuje špičkovým vybavením a kvalitním experimentálním zázemím. Potřebám experimentální činnosti slouží účelové hospodářství, pokusná jatka, stáje pro fyziologické i bilanční pokusy, výrobna krmných směsí a specializované laboratoře.

K 1.1.2013 v ústavu pracovalo 226 zaměstnanců, z toho 123 pracovníků s univerzitním vzděláním (z nich 73 vědeckých pracovníků s vědeckou hodností, včetně 7 profesorů, 8 docentů a 19 doktorandů), dále 48 technických pracovníků a 55 pracovníků dělnických profesí zajišťujících chod farmy a navazujících provozů.