Menu
Historie a zaměření

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

(VÚŽV,v.v.i.)

byl založen v roce 1951 jako jeden z nástupců Výzkumných ústavů zemědělských v Praze- Dejvicích (1922 - 1950) a Ústavu pro zhospodárnění práce v zemědělství při bývalém Školním statku Vysoké školy zemědělské v Praze - Uhříněvsi, kam přesídlil v roce 1953.
Od svého vzniku se postupně stal centrem vědecké práce ve šlechtění a reprodukci hospodářských zvířat, výživě, krmení a technologií chovu. Prošel dlouhým obdobím transformací celého sektoru, od řešení problémů velkovýrobních forem živočišné výroby k novému modelu evropského multifunkčního zemědělství s důrazem na produkci bezpečných, kvalitních a rozmanitých potravin, pohodu zvířat a zájmy životního prostředí.
Nově se prosazuje i v oblastech využití špičkových biotechnologií u hospodářských zvířat, jako je humánní medicína a farmaceutický průmysl.
Hlavní náplní činnosti je výzkum genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů a managementu. Výsledky výzkumné práce jsou publikovány jak ve světových a českých vědeckých i odborných časopisech, tak prostřednictvím konferencí a seminářů pro domácí uživatele.

V rámci vládního programu strategie bezpečnosti potravin zajišťuje ústav činnost Vědeckého výboru výživy zvířat.

Pro MZe a orgány státní správy zajišťuje expertní, poradenskou a informační pomoc, novelizaci metodických pokynů a legislativních opatření.

Připravuje specialisty na klasifikaci jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu.

Ústav je Ministerstvem zemědělství ustanoven Národním koordinačním pracovištěm programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat. Zpracovává a zajišťuje realizaci projektů ochrany jednotlivých plemen v rámci globálně koordinovaného projektu FAO-OSN.

Ústav disponuje špičkovým vybavením a kvalitním experimentálním zázemím. Potřebám experimentální činnosti slouží účelové hospodářství, pokusná jatka, stáje pro fyziologické i bilanční pokusy, výrobna krmných směsí a specializované laboratoře.

K 1.1.2013 v ústavu pracovalo 226 zaměstnanců, z toho 123 pracovníků s univerzitním vzděláním (z nich 73 vědeckých pracovníků s vědeckou hodností, včetně 7 profesorů, 8 docentů a 19 doktorandů), dále 48 technických pracovníků a 55 pracovníků dělnických profesí zajišťujících chod farmy a navazujících provozů.