Menu
Skupiny oddělení Biologie reprodukce

Vítejte na stránkách oddělení Biologie reprodukce.

 
V současné době je na oddělení řešeno několik tematických okruhů:
 

Embryobiotechnologie a epigenetická regulace:

skupina se zabývá především rozvojem různých embryobiotechnologií, epigenetickou charakterizací embryí získaných in vitro / in vivo, derivací a charakterizací embryonálních kmenových buněk (ESCs).

Genové manipulace a buněčné terapie:

skupina se zaměřuje na využití hospodářských zvířat pro vývoj terapeutických postupů v humánní medicíně. Uplatňuje při tom poznatky z oblasti molekulární a buněčné biologie (izolace a charakterizace buněk, reprogramace/dediferenciace buněčného jádra, kultivace kmenových buněk, testování léčebných postupů na zvířatech, kryokonzervace buněk).

Regulace zrání savčích oocytů:

skupina zkoumá vliv toxických látek na kvalitu reprodukčních buněk u hospodářských zvířat.
 
Pro více informací o jednotlivých pracovních skupinách a běźících projektech využijte odkazy vlevo.