Menu
Skupiny oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce

Vítejte na stránkách oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce.

Výzkumná práce v oddělení fyziologie výživy a jakosti produktů spadá do několika tématických okruhů. 

Řešíme tyto projekty:

  • Projekt: Rozvoj organizace: Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství.

  •               Etapa 3: Vliv výživy na kvalitu a bezpečnost drůbežího masa a vajec

  •               Etapa 4: Fyziologie výživy a zdraví zvířat

  • NAZV: Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů, projekt NAZV QJ 131 0 002.

  • NAZV: Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus), projekt NAZV QJ 151 0 136.

  • NAZV: Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt,

          králíků a nutrií, projekt NAZV QJ 151 0 192.

  • TGP007/220300: Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků.
Pro více informací o jednotlivých pracovních skupinách a běžících projektech využitjte odkazy vlevo.