Menu
Poradenství

Vážení chovatelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil s možností využívání poradenské činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi. Poradenská činnost našeho ústavu je vedena ve dvou rovinách, a to prostřednictvím:

  • pasivního poradenství - emailové a telefonické zodpovězení dotazů, internetová poradna, ve které můžete zadávat své dotazy on-line, a tento bude zodpovězen příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete),
  • aktivního poradenství - řešení konkrétních problémů přímo ve Vašich chovech.

Našim cílem je pomáhat tuzemským chovatelům v řešení jejich aktuálních problémů v chovech dojeného skotu, masného skotu, chovu koz a ovcí, prasat a drůbeže. Aktivní spolupráce s Vámi chovateli je pro nás velmi cenná, protože:

  • pouze na základě znalostí aktuálních problémů Vás chovatelů, je možné cíleně navrhovat výzkumné úkoly a danou problematiku tak komplexně řešit,
  • je možné vybrat oblasti, ve kterých je v současně době dostatek jak tuzemských, tak i zahraničních informací, avšak jejich přenos do chovatelské praxe je nedostačující.

Cílem poradenské činnosti VÚŽV, v.v.i. je přiblížení se skutečným problémům chovatelů, navázání aktivní spolupráce s chovateli a firmami působícími v oblasti zemědělství a veterinářství.

Vážení chovatelé, věřím, že využijete námi nabízené možnosti poradenství a aktivní spolupráce, které budou přispívat k dobrým chovatelským a ekonomickými výsledkům Vašich podniků.

S poděkováním Stanislav Staněk

On-Line webová poradna

odborné poradenské týmy

kontakty na poradce

možnost školení a dalšího vzdělávání

 

V rozhovoru s Ing. Stanislavem Staňkem, Ph.D. pro Zemědělec č. 39/2015 se můžete dočíst o nově zřízeném servisu VÚŽV -  on-line poradně pro chovatele.

PORADÍ I PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

(zdroj: http://zemedelec.cz/prave-vychazi/)