Menu
Skupiny oddělení Technnologie a technika chovu hospodářských zvířat

 

 

Oddělení je tvořeno třemi výzkumnými skupinami, které se zabývají následující problematikou:
 
Hodnocení a tvorba chovného prostředí: skupina se specializuje na řešení tvorby a hodnocení prostředí z hlediska vzájemného působení animálních, technických, technologických a humánních faktorů.
 
Technologie a management chovu přežvýkavců: skupina řeší problematiku hodnocení a tvorby chovného prostředí, ustájení a managementu chovu malých a velkých přežvýkavců