Menu
Skupiny oddělení Výživa a krmení hospodářských zvířat

Vítejte na stránkách oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat

  

Na oddělení je v současné době řešeno několik tématických okruhů:

  • Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců
  • Výživa vysokoužitkových dojnic

    

Řešené projekty:

Projekt NAZV QJ1330189:
Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem

Projekt NAZV QJ1210128:

Komplexní systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení

Projekt: Rozvoj organizace:

Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství

Etapa 1: Zlepšení výživy vysokoužitkových dojnic v průběhu celého mezidobí,  s ohledem  na jejich mléčnou užitkovost, zdravotní a fyziologický stav

Etapa 2: Predikce nutriční hodnoty krmiv a konzervace objemných krmiv