buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Etologie a welfare jelenovitých

Podskupina Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých – zaměření především na

jelenovité

Oddělení disponuje experimentálním zařízením (4 ha, rozdělené na 6 výběhů + manipulační zařízení umožňující fixaci a manipulaci se zvířaty) na kterém je chováno 50 jedinců jelena evropského (Cervus elaphus) kmenového stáda a 6 samců jelena milu (Elaphurus davidianus). Poměr pohlaví a věková struktura chovaných zvířat se upravuje podle momentální experimentální potřeby. (Kontaktní pracovník: Petr Janovský )

 

Hlavní směry výzkumu:

·         Fysiologie parožení a vztah k sociálnímu chování (in vivo a in vitro) – nejdéle trvající projekt, který se zabývá problematikou, jak změny v sociálním postavení v rámci skupiny samců jelenovitých, především v době tvorby paroží, ovlivňují časování parožního cyklu a růstu paroží.

·         Sociální chování a hormonální hladiny – problematika úzce navazující na předcházející téma. Je zaměřena na studium detailních vztahů jednotlivců a důsledků individuálního vnímání sociální situace na klíčové hormony.

·         Výběr reprodukčního partnera – studium faktorů (velikost paroží, MHC, genetická vzdálenost, četnost a struktura troubení atd.), ovlivňujících výběr reprodukčního partnera u modelového druhu jelen evropský.

·         Mateřské chování – sledování vzniku, zákonitostí a biologického významu adopcí a kojení u samice, která není biologickou matkou mláděte (alokojení/allosuckling - jelen evropský, skot, koňovití). Analýza frekvence a funkce rozevírání preorbitální žlázy (jelen evropský) a experimentální studium vnitrodruhové a mezidruhové poplašné komunikace mezi mláďaty a samicemi.

·         Hlasová komunikace- varovné hlasy mláďat, reakce samic na varovné hlasy ve vztahu k reprodukčnímu stavu (jelenovití, antilopa losí).

·         Dvojí parožní cyklus za rok u jelena milu (Elaphurus davidianus)- studium sezónní dynamiky hormonálních změn z krve a neinvazivně pomocí metabolitů z trusu (spolupráce s českými a slovenskými zoologickými zahradami).

·         Infanticida jako samčí sexuální strategie a implikace na chov domestikovaných a nedomestikovaných zvířat v zajetí

 

Farmové chovy jelenovitých – oddělení se podílelo na zakládání farmových chovů jelenovitých v ČR již od konce 80. let minulého století. Přispělo k založení Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky (AFCHJ), stalo se informačním centrem k tomuto odvětví a přispělo k tomu, že se AFCHJ jako první z postkomunistických zemí stalo členem Federation of European Deer Farmers Associations. – Luděk Bartoš zajišťuje a přednáší výběrový předmět Farmový chov jelenovitých na FAPPZ ČZU v Praze. Jan Pluháček koordinuje odbornou skupinu pro jeleny v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad a je členem Deer Specialist Group v rámci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Radim Kotrba je prezidentem Federation of European Deer Farmers Associations.