Menu
Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

Skupina Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

 

Členové:         

Vědečtí pracovníci:

Luděk Bartoš

Jitka Bartošová

Francisco Ceacero

Adam Dušek

Martina Komárková

Radim Kotrba

Jan Pluháček

 

Ph.D studenti:

Bruno Esattore

Barbora Valníčková

 

Technici:          

Petr Janovský

Vratislav Kšáda

 

 

Skupina se zabývá výzkumem základní biologie chování především jelenovitých, koňovitých (a dalších druhů), chovaných extensivním způsobem, v zoologických zahradách, případně žijících ve volnosti. Součástí zaměření je uplatnění těchto výsledků v provozu. V současnosti se v rámci tématiky profilují podle druhů zkoumaných zvířat dva základní směry; orientace na jelenovité a orientace na koňovité. Týmy se však vzájemně doplňují a úzce spolupracují.

Zabýváme se sociálními faktory s akcentem na studium detailních vztahů v rámci sociálních skupin s návazností na fysiologické parametry a pohodu zvířat. (Jednotlivá zkoumaná témata jsou uvedena na stránce těchto podskupin.) Všichni vědečtí pracovníci se podílejí na výuce studentů na několika univerzitách ČR. Skupina je plně integrována do mezinárodní spolupráce.

Skupina se dále tematicky dělí na studium převážně

Na obou hlavních směrech výzkumu se podílí většina členů skupiny.

 

 

Zahraniční spolupráce:

 

George A. Bubenik, Department of Integrative Biology, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada

Dieter Schams, Institut für Physiologie, TU München-Weihenstephan, Freising-Weihenstephan, Bundesrepublik Deutschland

Karl V. Miller, School of Forest Resources, University of Georgia, USA;

Horst Kierdorf, Department of Biologie, Universität Hildesheim, Hildesheim, Bundesrepublik Deutschland;

Uwe Kierdorf, Universität Hildesheim, Hildesheim, Bundesrepublik Deutschland;

Satya Priya Sinha Wildlife Institute of India, H.No. IV, Chandrabani, Dehra Dun, Uttaranchal, India;

Susan Lingle, Department of Biology, University of Winnipeg, Canada;

Tómas Landete-Castillejos, Instituto de Investigación en recursos cinegéticos, ETSI Agrónomos, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Spain;

Franz Schwarzenberger, Department of Natural Sciences– Biochemistry, University of Veterinary Medicine Vienna, Austria;

 

Publikace (posledních 5 let):

 

Apollonio M, Putman R, Grignolio S, Bartoš L, 2011. 4 Hunting seasons in relation to biological breeding seasons and the implications for the control or regulation of ungulate populations. In: Apollonio M, Andersen R, Putman R, editors. Ungulate management in Europe: Problems and practices London, UK: Cambridge University Press. p. 80-105.

Bartoš L, 2009. Chapter 39. Sika Deer in Continental Europe. In: McCullough DR, Takatsuki S, Koichi K, editors. Sika Deer: Biology and management of native and introduced populations Tokyo Berlin Heidelberg New York: Springer. p. 573-594.

Bartoš L, Bartošová J, Pluháček J, Šindelářová J, 2011. Promiscuous behaviour disrupts pregnancy block in domestic horse mares. Behavioral Ecology and Sociobiology 65:1567-1572.

Bartoš L, Bartošová J, Starostová L, 2008. Position of the head is not associated with changes in horse vision. Equine Veterinary Journal 40:599-601.

Bartoš L, Bubenik GA, 2011. Relationships between rank-related behaviour, antler cycle timing and antler growth in deer: behavioural aspects. Animal Production Science 51:303-310.

Bartoš L, Bubenik GA, Kužmová E, 2012. Endocrine relationships between rank - related behavior and antler growth in deer. Frontiers in Bioscience E4:1111-1126, DOI: http://dx.doi.org/1110.2741/1445.

Bartoš L, Kotrba R, Pintíř J, 2010. Ungulates and their management in the Czech Republic. In: M. A, R. A, R. P, editors. European Ungulates and their Management in the 21st century London, UK: Cambridge University Press. p. 243-261.

Bartoš L, Schams D, Bubenik GA, 2009. Testosterone, but not IGF-1, LH, prolactin or cortisol, may serve as antler-stimulating hormone in red deer stags (Cervus elaphus). Bone 44:691-698.

Bartoš L, Schams D, Bubenik GA, Kotrba R, Tománek M, 2010. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus). Physiology & Behavior 101:628-634.

Bartošová J, Bartoš L, Kotrba R, Ceacero F, 2012. Pre-orbital gland opening in farmed red deer (Cervus elaphus) during stressful handling. Journal of Animal Science 90:3200-3206.

Bartošová J, Ceacero F, Bartoš L, 2012. Pre-orbital gland opening: Part of sucking behavior in red deer (Cervus elaphus) calves. Journal of Animal Science 90:3207-3212.

Bartošová J, Komárková M, Dubcová J, Bartoš L, Pluháček J, 2011. Concurrent lactation and pregnancy: Pregnant domestic horse mares do not increase mother-offspring conflict during intensive lactation. PLoS One 6:e22068.

Brandlová K, Bartoš L, Haberová T, 2013. Camel calves as opportunistic milk thefts? The first description of allosuckling in domestic bactrian camel (Camelus bactrianus). PLoS One 8:e53052.

Ceacero F, Garcia AJ, Landete-Castillejos T, Bartošová J, Bartoš L, Gallego L, 2012. Benefits for dominant red deer hinds under a competitive feeding system: Food access behavior, diet and nutrient selection. PLoS One 7.

Drábková J, Bartošová J, Bartoš L, Kotrba R, Pluháček J, Švecová L, Dušek A, Kott T, 2008. Sucking and allosucking duration in farmed red deer (Cervus elaphus). Applied Animal Behaviour Science 113:215-223.

Dušek A, Bartoš L, 2012. Variation in ano-genital distance in spontaneously cycling female mice. Reproduction in Domestic Animals 47:984-987.

Dušek A, Bartoš L, Sedláček F, 2010. Developmental instability of ano-genital distance index: implications for assessment of prenatal masculinization. Developmental Psychobiology 52:568-573.

Dušek A, Bartoš L, Sedláček F, 2011. Mixed sex allocation strategies in a polytocous mammal, the house mouse (Mus musculus). Behavioral Ecology and Sociobiology 65:2209-2217.

Fričová B, Bartoš L, Bartošová J, Panamá J, Šustr P, Chaloupková H, 2008. Comparison of reproductive success in fallow deer males on lek and single temporary stands. Folia Zoologica 57:269-273.

Homolka M, Heroldová M, Bartoš L, 2008. White-tailed deer winter feeding strategy in area shared with other deer species. Folia Zoologica 57:283-293.

Horký P, Slavík O, Bartoš L, 2008. A telemetry study on the diurnal distribution and activity of adult pikeperch Sander lucioperca (L.) in a riverine environment. Hydrobiologia 614:151-157.

Komárková M, Bartošová J, 2012. Lateralized suckling in domestic horses (Equus caballus). Animal Cognition 16:343-349.

Komárková M, Bartošová J, Dubcová J, 2011. Effect of mares' dominance rank on suckling behaviour in the loose housed domestic horses. Applied Animal Behaviour Science 133:54-59.

Konečná M, Lhota S, Weiss A, Urbánek T, Adamová T, Pluháček J, 2008. Personality in free-ranging Hanuman langur (Semnopithecus entellus) males: Subjective ratings and recorded behavior. Journal of Comparative Psychology 122:379-389.

Kouba M, Bartoš L, Šťastný K, 2013. Differential movement patterns of juvenile Tengmalm´s owls (Aegolius funereus) during the post-fledging dependence period in two years with contrasting prey abundance. PLoS One:in press.

Kužmová E, Bartoš L, Kotrba R, Bubenik GA, 2011. Effect of different factors on proliferation of antler cells, cultured in vitro. PLoS One 6:e18053. doi:18010.11371/journal.pone.0018053.

Kužmová E, Kotrba R, Rolf H, Bartoš L, Wiese KG, Schulz J, Bubenik GA, 2012. Factors affecting the number of STRO-1(+) stem cells derived from regenerating antler and pedicle cells of red and fallow deer. Animal Production Science 52:746-749.

Landete-Castillejos T, Currey JD, Ceacero F, García AJ, Gallego L, Gomez S, 2012. Does nutrition affect bone porosity and mineral tissue distribution in deer antlers? The relationship between histology, mechanical properties and mineral composition. Bone 50:245-254.

Lhota S, Jůnek T, Bartoš L, 2009. Patterns and laterality of hand use in free-ranging aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) and a comparison with captive studies. Journal of Ethology 27:419-428.

Lhota S, Jůnek T, Bartoš L, Kuběna AA, 2008. Specialized use of two fingers in free-ranging aye-ayes (Daubentonia madagascariensis). American Journal of Primatology 70:786-795.

Lhota S, Jůnek T, Kuběna AA, Bartoš L, 2008. Use of two specialized fingers in aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) in Madagascar. Folia Primatologica 79:352.

Olléová M, Pluháček J, King SRB, 2012. Effect of social system on allosuckling and adoption in zebras. Journal of Zoology 288:127-134.

Pinc L, Bartoš L, Reslová A, Kotrba R, 2011. Dogs discriminate identical twins. PLoS One 6:e20704. doi:20710.21371/journal.pone.0020704.

Pluháček J, Bartoš L, Bartošová J, 2010. Mother-offspring conflict in captive plains zebra (Equus burchellii): suckling bout duration. Applied Animal Behaviour Science 122:127-132.

Pluháček J, Bartošová J, 2011. A case of suckling and allosuckling behaviour in captive common hippopotamus. Mammalian Biology 76:380-383.

Pluháček J, Bartošová J, Bartoš L, 2010. Suckling behavior in captive plains zebra (Equus burchellii): sex differences in foal behavior. Journal of Animal Science 88:131-136.

Pluháček J, Bartošová J, Bartoš L, 2011. A case of adoption and allonursing in captive plains zebra (Equus burchellii). Behavioural Processes 86:174-177.

Pluháček J, Bartošová J, Bartoš L, 2011. Further evidence for sex differences in suckling behaviour of captive plains zebra foals. Acta Ethologica 14:91-95.

Pluháček J, Hrabina P, Robovský J, 2011. České názvy živočichů. Savci (Mammalia). Část 2 jelenovití (Cervidae), kabarovití (Moschidae) a kančilovití (Tragulidae). Lynx 42:281-296.

Pluháček J, Olléová M, Bartošová J, Bartoš L, 2012. Effect of ecological adaptation on suckling behaviour in three zebra species. Behaviour 149:1395-1411.

Pluháček J, Olléová M, Bartošová J, Pluháčková J, Bartoš L, 2013. Laterality of suckling behaviour in three zebra species. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 18:349-364.

Sales J, Kotrba R, 2013. Meat from wild boar (Sus scrofa L.): A review. Meat Science 94:187-201.

Slavík O, Bartoš L, Horký P, 2009. Effect of river fragmentation and flow regulation on occurrence of landlocked brown trout in a fish ladder. Journal of Applied Ichthyology 25:67-72.

Slavík O, Horký P, Bartoš L, 2009. Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia 64:999-1004.

Svobodová I, Vápeník P, Pinc L, Bartoš L, 2008. Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification. Applied Animal Behaviour Science 113:139-149.

Teichroeb LJ, Riede T, Kotrba R, Lingle S, 2013. Fundamental frequency is key to response of female deer to juvenile distress calls. Behavioural Processes 92:15-23.

Vasdal G, Ostensen I, Melišová M, Bozděchová B, Illmann G, Andersen IL, 2011. Management routines at the time of farrowing—effects on teat success and postnatal piglet mortality from loose housed sows. Livestock Science 136:225-231.

Vidal F, Smith-Flueck JAM, Flueck WT, Bartoš L, 2012. Variation in reproduction of a temperate deer, the southern pudu (Pudu puda). Animal Production Science 52:735-740.