Menu
Skupina Genové manipulace a buněčné terapie

Vedoucí skupiny:

Dana Pokorná

Vědečtí pracovníci:

Irena Vacková
Dana Pokorná
Petra Pírková

Studenti:

Lucie Weberová

Technický pracovník:

Jana Machová
Petra Pačesová

 

Činnost skupiny:

Pracovní tým se specializuje na práci s buňkami, jejich izolaci, charakterizaci, modifikaci, kultivaci a kryokonzervaci. Výsledky naší práce směřují k uplatnění chovu hospodářských zvířat pro zachování národně ohrožených plemen pro zemědělskou produkci a při vývoji léčebných postupů genové a buněčné terapie pro účely humánní a veterinární medicíny.

Věnujeme se konkrétně následujícím tématům:
Odvozujeme mezenchymální kmenové buňky z matrixu (Wharton´s Jelly) pupeční šňůry. Buňky mrazíme a dlouhodobě uchováváme. Rozmražené buňky porovnáváme s buňkami izolovanými z čerstvé tkáně od stejného jedince, hodnotíme výtěžnost, izolaci, proliferaci a dlouhodobou kultivaci.

Pracujeme na zefektivnění procesu buněčné dediferenciace a přípravy indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSCs). Pro tyto účely konstruujeme plazmidy s yamanakovými faktory (OSKM) a různými siRNA.

Hledáme genetickou příčinu příznaků hypermobility u lidí s psychologickým a kognitivním profilem obdobným jako u Williamsova-Beurenova syndromu (WBS). Pomocí testů kvantitativní RT-PCR jsme vyloučili přítomnost mikrodelece v oblasti charakteristické pro WBS.

 Kultivace kmenových buněk

Embryonální kmenové buňky jsou izolovány z embryí ve fázi blastocysty získaných in vivo výplachem děložních rohů prasniček/ramlic (samice králíka) nebo in vitro po oplození oocytů získaných z porážených prasniček.

 

Blastocysty tvoří po nasazení kolonie embryonálních kmenových buněk, které si udržují pluripotentní vlastnosti (mj. přítomnost proteinu Oct-4). Naším cílem je udržení těchto buněk v nediferencovaném, pluripotentním stavu, jejich množení a dlouhodobé uchování v tekutém dusíku.

 

Novou oblastí výzkumu je získávání mezenchymálních kmenových buněk z matrixu (Wharton Jelly) pupeční šňůry u koní spojenou s konzervací buněčného materiálu vybraných plemen zařazených do Národního programu ochrany genových rezerv (např. Starokladrubský kůň).

 

U všech typů kmenových buněk se pokoušíme o jejich dlouhodobou kultivaci a řízenou diferenciaci do požadovaných buněčných typů.

Růst a vývoj ovariálních folikulů

Folikulogeneza je proces, v průběhu kterého se z nediferencovaných  buněk primordiálního folikulu diferencuje několik buněčných typů – kumulární buňky obalující oocyt a folikulární bazální a antrální granulosní buňky. Předpokládá se, že folikulární buňky jsou derivovány z jednoho typu progenitorových buněk a že v průběhu folikulárního růstu se granulosní buňky  tvoří z populace kmenových buněk. Náš výzkum v této oblasti je zaměřen na parakrinní a autokrinní intrafolikulární interakce, molekulární diferenciaci a vývojový potenciál folikulárních somatických buněk in vitro.

 

 

Selected references (2010-2014):

VACKOVA, I., CZERNEKOVA, V., TOMANEK, M., et al. Absence of maternal cell contamination in mesenchymal stromal cell cultures derived from equine umbilical cord tissue. Placenta (2014) 35: 655-657.

BARNETOVA, I., VACKOVA, I., FIRLA, P. Dynamics of epigenetic remodeling in interspecies porcine zygotes. Czech journal of animal science (2012) 57:83-94.

VACKOVA, I., NOVAKOVA, Z., KRYLOV, V., et al. Analysis of marker expression in porcine cell lines derived from blastocysts produced in vitro and in vivo. Journal of reproduction and development (2011) 57:594-603.

HROMADNIKOVA, I., KOTLABOVA, K., PIRKOVA, P., et al. The occurence of fetal microchimeric cells in endometrial tissues is a very common phenomenon in benign uterine disorders, and the lower prevalence of fetal microchimerism is associated with better uterine cancer prognoses. DNA Cell Biol. (2014) 33:40-48.

HROMADNIKOVA, I., PIRKOVA, P., SEDLACKOVA, L. Influence of in vitro IL-2 or IL-15 alone or in combination with Hsp-70-derived 14-mer peptide (TKD) on the expression of NK cell activatory and inhibitory receptors. Mediators Inflamm. (2013):405295.

POLAKOVA, I., POKORNA, D., DUSKOVA, M., SMAHEL, M. DNA vaccine against human papillomavirus type 16: modifications of the E6 oncogene. Vaccine (2010) 28:1506-13.

BARTOS, L., SCHAMS, D., Bubenik, GA., et al. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus), Physiology and behavior (2010) 101:628-634.

CHRONOWSKA, E., TOMANEK, M. Effect of leukemia-inhibitory factor (LIF) on proliferation of pig granulosa cells in vitro. Reproduction in domestic animals (2010) 45:82.

CHRONOWSKA, E., TOMANEK, M., KOTT, T. Effect of antioestrogens on proliferation, differentiation and telomerase aktivity of pig granulosa cells in vitro. Journal of animal and feed sciences (2010) 19:577-589.