buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Skupina Genové manipulace a buněčné terapie

Vedoucí skupiny:

Dana Pokorná

Vědečtí pracovníci:

Irena Vacková
Dana Pokorná
Petra Pírková

Studenti:

Lucie Weberová

Technický pracovník:

Jana Machová
Petra Pačesová

 

Činnost skupiny:

Pracovní tým se specializuje na práci s buňkami, jejich izolaci, charakterizaci, modifikaci, kultivaci a kryokonzervaci. Výsledky naší práce směřují k uplatnění chovu hospodářských zvířat pro zachování národně ohrožených plemen pro zemědělskou produkci a při vývoji léčebných postupů genové a buněčné terapie pro účely humánní a veterinární medicíny.

Věnujeme se konkrétně následujícím tématům:
Odvozujeme mezenchymální kmenové buňky z matrixu (Wharton´s Jelly) pupeční šňůry. Buňky mrazíme a dlouhodobě uchováváme. Rozmražené buňky porovnáváme s buňkami izolovanými z čerstvé tkáně od stejného jedince, hodnotíme výtěžnost, izolaci, proliferaci a dlouhodobou kultivaci.

Pracujeme na zefektivnění procesu buněčné dediferenciace a přípravy indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSCs). Pro tyto účely konstruujeme plazmidy s yamanakovými faktory (OSKM) a různými siRNA.

Hledáme genetickou příčinu příznaků hypermobility u lidí s psychologickým a kognitivním profilem obdobným jako u Williamsova-Beurenova syndromu (WBS). Pomocí testů kvantitativní RT-PCR jsme vyloučili přítomnost mikrodelece v oblasti charakteristické pro WBS.

 Kultivace kmenových buněk

Embryonální kmenové buňky jsou izolovány z embryí ve fázi blastocysty získaných in vivo výplachem děložních rohů prasniček/ramlic (samice králíka) nebo in vitro po oplození oocytů získaných z porážených prasniček.

 

Blastocysty tvoří po nasazení kolonie embryonálních kmenových buněk, které si udržují pluripotentní vlastnosti (mj. přítomnost proteinu Oct-4). Naším cílem je udržení těchto buněk v nediferencovaném, pluripotentním stavu, jejich množení a dlouhodobé uchování v tekutém dusíku.

 

Novou oblastí výzkumu je získávání mezenchymálních kmenových buněk z matrixu (Wharton Jelly) pupeční šňůry u koní spojenou s konzervací buněčného materiálu vybraných plemen zařazených do Národního programu ochrany genových rezerv (např. Starokladrubský kůň).

 

U všech typů kmenových buněk se pokoušíme o jejich dlouhodobou kultivaci a řízenou diferenciaci do požadovaných buněčných typů.

Růst a vývoj ovariálních folikulů

Folikulogeneza je proces, v průběhu kterého se z nediferencovaných  buněk primordiálního folikulu diferencuje několik buněčných typů – kumulární buňky obalující oocyt a folikulární bazální a antrální granulosní buňky. Předpokládá se, že folikulární buňky jsou derivovány z jednoho typu progenitorových buněk a že v průběhu folikulárního růstu se granulosní buňky  tvoří z populace kmenových buněk. Náš výzkum v této oblasti je zaměřen na parakrinní a autokrinní intrafolikulární interakce, molekulární diferenciaci a vývojový potenciál folikulárních somatických buněk in vitro.

 

 

Selected references (2010-2014):

VACKOVA, I., CZERNEKOVA, V., TOMANEK, M., et al. Absence of maternal cell contamination in mesenchymal stromal cell cultures derived from equine umbilical cord tissue. Placenta (2014) 35: 655-657.

BARNETOVA, I., VACKOVA, I., FIRLA, P. Dynamics of epigenetic remodeling in interspecies porcine zygotes. Czech journal of animal science (2012) 57:83-94.

VACKOVA, I., NOVAKOVA, Z., KRYLOV, V., et al. Analysis of marker expression in porcine cell lines derived from blastocysts produced in vitro and in vivo. Journal of reproduction and development (2011) 57:594-603.

HROMADNIKOVA, I., KOTLABOVA, K., PIRKOVA, P., et al. The occurence of fetal microchimeric cells in endometrial tissues is a very common phenomenon in benign uterine disorders, and the lower prevalence of fetal microchimerism is associated with better uterine cancer prognoses. DNA Cell Biol. (2014) 33:40-48.

HROMADNIKOVA, I., PIRKOVA, P., SEDLACKOVA, L. Influence of in vitro IL-2 or IL-15 alone or in combination with Hsp-70-derived 14-mer peptide (TKD) on the expression of NK cell activatory and inhibitory receptors. Mediators Inflamm. (2013):405295.

POLAKOVA, I., POKORNA, D., DUSKOVA, M., SMAHEL, M. DNA vaccine against human papillomavirus type 16: modifications of the E6 oncogene. Vaccine (2010) 28:1506-13.

BARTOS, L., SCHAMS, D., Bubenik, GA., et al. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus), Physiology and behavior (2010) 101:628-634.

CHRONOWSKA, E., TOMANEK, M. Effect of leukemia-inhibitory factor (LIF) on proliferation of pig granulosa cells in vitro. Reproduction in domestic animals (2010) 45:82.

CHRONOWSKA, E., TOMANEK, M., KOTT, T. Effect of antioestrogens on proliferation, differentiation and telomerase aktivity of pig granulosa cells in vitro. Journal of animal and feed sciences (2010) 19:577-589.