Menu
Koně

 

 • Pro chladnokrevná plemena jako je českomoravský belgik, slezský norik, norik, a také pro starokladrubského koně:
  • Byl vyvinut postup předpovědi plemenné hodnoty pro  zevnějšek (lineární popis) koní .
  • Bylo provedeno posouzení vlivu stupně příbuzenské plemenitby na zevnějšek koní.
 • U teplokrevných plemen koní
  • bylo provedeno genetické hodnocení skokové sportovní výkonnosti.
  • společně vyhodnocena všechna plemena se záznamy sportovní výkonnosti
 • Pro potřeby vyhodnocení stavu genetických živočišných zdrojů byla proveden rozbor vybraných mikrosatelitů, které ukazují na stupeň heterozygotnosti a genetické proměnlivosti uvnitř daného plemene.

Kontaktní osoby:

Ing. Alexandra Novotná

RNDr. V. Czerneková, Ph.D.  

Prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

doc.Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.

Ing. Jiří Bauer, Ph.D.

Ing. Jitka Schmidová

Ing. Alena Svitáková

Ing. Hana Vostrá Vydrová

Ing. Zdeňka Veselá, Ph. D.