Menu
Skupina 'Králíci'

VÝŽIVA A EXPERIMENTÁLNÍ CHOV BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

Výzkum v oblasti výživy a chovu brojlerových králíků má ve VÚŽV dlouholetou tradici. V současné době je hlavní experimentální činnost zaměřena na hledání nových strategií výživy, které  budou zvyšovat resistenci rostoucích-vykrmovaných králíků k poruchám trávení.

OBLASTI VÝZKUMU

 • redukce poruch trávení u rostoucích králíků
 • výzkum alternativních zdrojů dusíkatých látek (experimenty s lupinou bílou):  vliv na produkci a složení mateřského mléka králíků a životaschopnost mláďat
 • úloha rozpustné vlákniny ve vztahu ke zdraví trávícího traktu
 • limitace příjmu krmiva: vliv na rozvoj trávicího traktu a zdraví
 • vhodný systém ustájení s ohledem na repertoár chování a sociální požadavky králíků
 • využití genetických zdrojů králíků pro masnou produkci

   

  VEDOUCÍ SKUPINY

 Ing. Zdeněk Volek , Ph.D.  

                                                                   

ČLENOVÉ  SKUPINY

         Ing. Lenka Volková

         Ing. Elena Kudrnová

         Ing. Linda Uhlířová - doktorandka

 

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

 • NAZV: Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus), projekt NAZV QJ1510136 - odpovědný řešitel ing. Z. Volek, Ph.D.

 • TGP007/220300: Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků - odpovědný řešitel ing. Z. Volek, Ph.D.

 • Projekt: Rozvoj organizace: Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství: Fyziologie výživy a zdraví zvířat.

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI

-Kafr El-Sheik University, Egypt   

-Institute of Animal Physiology, Slovak Academy of Sciences, Slovak Republic

-National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR), Italy

-University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Science, Germany

-Česká zemědělská univerzita v Praze

-Inseminační genetické centrum brojlerových králíků, Roudnice nad Labem

 

VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ

Akreditované pracoviště pro experimentální chov brojlerových králíků, které se sestává z reprodukční stáje, stáje pro výkrm králíků a stáje určené pro metabolické experimenty.

     

DALŠÍ AKTIVITY TÝMU

 • Odborné konzultace s chovateli králíků týkající se řešení problémů králíkářské praxe.
 • Vedení studentů doktorského, magisterského a bakalářského studijního programu.
 • Pravidelné pořádání odborného semináře s mezinárodní účastí, který poskytuje nové poznatky  výzkumu i praxe spojené s chovem králíků  v intenzivních a zájmových chovech.

   
 

 


VYBRANÉ PUBLIKACE

PUBLIKACE Jimp

 • TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., CHODOVÁ, D., HÄRTLOVÁ, H., MAKOVICKÝ, P., SVOBODOVÁ, J., EBEID, T.A. & UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive system development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, s. 1-9.
 • MAROUNEK, M., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E., TAUBNER, T. & DUŠKOVÁ, D. Comparative Study on the Hypocholesterolemic Activity of Amidated Polysaccharides and Psyllium. BioResources , 2016, roč. 11, s. 365-372.
 • MAROUNEK, M., MRÁZEK, J., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E. & KILLER, J. Pregastric and caecal fermentation pattern in Syrian hamsters. Mammalia, 2016, roč. 80, s. 83-89.
 • CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, V. & VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, s. 151-158.
 • MAKOVICKÝ, P., TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., MAKOVICKÝ P. & SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. Histology and Histopathology, 2016, roč. 31, s. 1123-1130.
 • TŮMOVÁ, E., CHODOVÁ, D., UHLÍŘOVÁ, L., VLČKOVÁ, J., VOLEK, Z. & SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, s. 217-222. 
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M. & TŮMOVÁ, E. Effect of Feed Restriction and Different Crude Protein Sources on the Performance, Health Status and Carcass Traits of Growing Rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23,  s. 263-272.
 • MAKOVICKÝ, P., TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., MAKOVICKÝ, P., VODIČKOVÁ, L., SLYSKOVÁ, J., SAMASCA, G., KRÁLOVÁ, A., NAGY, M., MYDLÁŘOVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, M., PORÁČOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-wek food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development? Pathology – research and Practice 210, 2014, s. 855 – 862.
 • MAKOVICKÝ, P., TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., MAKOVICKÝ, P., VODIČKA, P. Histological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Experimental and Therapeutic Medicine 8: 2014, s.1623 – 1627.
 • VOLEK, Z., MAROUNEK, M., VOLKOVÁ, L. & KUDRNOVÁ, E. Effect of diets containing whole white lupin seeds on rabbit doe milk yield and milk fatty acid composition as well as the growth and health of their litters. Journal of Animal Science, 2014, roč. 92, s. 2041-2049.
 • VOLEK, Z., CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., VOLKOVÁ, L., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. The Effect of Stocking Density on Carcass Traits, Muscle Fibre Properties and Meat Quality in Rabbits . World Rabbit Science, 2014, roč. 22, s. 41-49.
 • TŮMOVÁ, E., BÍZKOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, V., CHODOVÁ, D., MARTINEC, M. & VOLEK, Z. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, roč. 165, s. 8-14.
 • CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., MARTINEC, M., BÍZKOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, V., VOLEK, Z. & ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 190-199.
 • VOLEK, Z., VOLKOVÁ, L. & MAROUNEK, M. Effect of a Diet Containing White Lupin Hulls (Lupinus Albus cv.. Amiga) on Total Tract Apparent Digestibility of Nutrients and Growth Performance of Rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, s. 17-21.
 • TŮMOVÁ, E., MARTINEC, M., VOLEK, Z., HÁRTLOVÁ, H., CHODOVÁ, D. & BÍZKOVÁ, Z. A Study of Growth and Some Blood Parameters in Czech Rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, s. 251-256.
 • VOLEK, Z. & MAROUNEK, M. Effect of feeding growing-fattening rabbits a diet supplemented with whole white lupin (Lupinus albus cv Amiga) seeds on fatty acid composition and indexes related to human health in hind leg meat and. Meat Science, 2011, roč. 87, s. 40-45.
 • VOLEK, Z. & MAROUNEK, M. Dried Chicory Root (Cichorium Intybus L.) as a Natural Fructan Source in Rabbit Diet: Effects on Growth Performance, Digestion and Caecal and Carcass Traits. World Rabbit Science, 2011, roč. 19, s. 143-150.

PUBLIKACE Jrec

 • VOLEK, Z., VOLKOVÁ, L., TŮMOVÁ, E. & CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58.
 • VOLEK, Z., TŮMOVÁ, E., CHODOVÁ, E., VOLKOVÁ, L. & KUDRNOVÁ, E. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-55.

D (kongresy)

 • VOLEK, Z., UHLÍŘOVÁ, L.,MAROUNEK, M., TŮMOVÁ, E. & ZITA, L. The Effect of Dried Chicory Root Added to the Restrictive Feed Ration of Rabbits on Health Status, Performance and Caecal and Carcass Traits. In Proceedings of the 11th World Rabbit Congress. Peking: World Rabbit Science Association, 2016, s. 467-470.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M. & SKŘIVANOVÁ, V. The Effect of a Diet Based on Whole Lupin Seed (Lupinus Albus Cvamiga) on Sanitary Risk Index and the Growth of Growing-Fattening Rabbits. In Proceedings of the 11th World Rabbit Congress. Peking: World Rabbit Science Association, 2016, s. 459-462.
 • CHODOVÁ, D. , TŮMOVÁ, E. & VOLEK, Z. One Week Feed Restriction in Early Weaned Rabbits: 2- Slaughter Parameters and Muscle Fibre Characteristics. In Proceedings of the 11th World Rabbit Congress. Peking: World Rabbit Science Association, 2016, s. 269-272.
 • TŮMOVÁ, E., CHODOVÁ, D. & VOLEK, Z. One Week Feed Restriction in Early Weaned Rabbits: 1- Performance and Internal Organs Development. In Proceedings of the 11th World Rabbit Congress. Peking: World Rabbit Science Association, 2016, s. 331-334.
 • MAROUNEK, M., MISTA, D. & VOLEK, Z. Comparative Study on Caecal Fermentation Pattern in Adult Domestic Rabbits and Wild Hares. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 613-616.
 • TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., CHODOVÁ, D. & ZITA, L. Rabbit Genetic Resources in the Czech Republic. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 65-68.
 • VOLEK, Z., CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., VOLKOVÁ, L., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. Effect of Stocking Density on Growth Performance, Meat Quality and Fibre Properties of Biceps Femoris Muscle of Slow-Growing Rabbits. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 891-895.
 • EBEID, T., TŮMOVÁ, E. & VOLEK, Z. Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit: Part 1 - Performance and Blood Biochemical Parameters. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 607-611.
 • VOLEK, Z., MAROUNEK, M., VOLKOVÁ, L.& KUDRNOVÁ, E. Effect of Diets Containing Whole White Lupin Seeds on Milk Composition and Yield of Rabbit Does and Performance and Health of their Litters. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 585-589.
 • TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., MAKOVICKÝ, P. & CHODOVÁ, D. Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit: Part 2: Development of the Digestive Systém. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 621-624.
 • CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E. & VOLEK, Z. Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit. Part 3: Muscle Fibre Development. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, 2012, s. 625-628.

Patenty

 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Krmná směs pro březí a kojící samice brojlerových králíků. 2015. Původce vynálezu VOLEK, Z., Patent, CZ 305298 B6.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. 2015. Původce vynálezu VOLEK, Z., Patent, CZ 305299 B6.

Fuzit

 • VOLEK, Z. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. 2014. Užitný vzor, CZ 26545 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • VOLEK, Z. Krmná směs pro březí a kojící samice brojlerových králíků. 2014. Užitný vzor, CZ 26544 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Nmet

 • VOLEK, Z., TŮMOVÁ, E., CHODOVÁ, D. & KUDRNOVÁ, E. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita, 2012.

O (ostatní)

 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M., SKŘIVANOVÁ, V. Replacement of soybean meal with white lupin in the nutrition of rabbit does: effect on milk yield, milk composition and growth performance of their litters over two lactation periods. XIV International Lupin Conference, Milan, 21-26 June 2015.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M., SKŘIVANOVÁ, V. & TŮMOVÁ, E. Effect of Various Lupine Species on Milk Production of Rabbit Does and Performance of their Litters before Weaning. 2015, In  NutriNet 2015, Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, s. 114-121.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., ZITA, L., MAROUNEK, M., PŘÍDOVÁ, L., TŮMOVÁ, E., VEJČÍK, A. Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. ISBN 978-80-7403-141-0. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2015, s. 48-54.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M., TŮMOVÁ, E. Effect of diets containing blue lupin seeds on rabbit doe milk yield and growth of their litters. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Warsaw, Poland, 2015.
 • ZITA, L., FOLBRECHTOVÁ, K., VOLEK, Z., JENÍKOVÁ, M., VOLKOVÁ, L., CHODOVÁ, D., LEDVINKA, Z. Vliv systému ustájení králíků na výkrmnost a jatečnou hodnotu. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. ISBN 978-80-7403-141-0. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2015, s. 42-47.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M. & TŮMOVÁ, E. The effect of crude protein source and feeding technique on performance, health status and carcass traits of growing rabbits. In Animal Physiology 2014. Brno: Mendel University , 2014, s. 266-271.
 • VOLEK, Z. & MAROUNEK, M. Náhrada sojového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výživě laktujících samic brojlerových králíků. In X. Kábrtovy dietetické dny, 2013, s. 363-368.
 • CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E. & VOLEK, Z. Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. In Sborník XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno: Mendelova univerzita, 2013, s. 88-96.
 • VOLEK, Z. lupina úzkolistá v krmných směsích brojlerových králíků. Farmář, 2013, roč. 9, č. 3, s. 58-59.
 • VOLEK, Z. Lupina v krmné směsi brojlerových králíků. Farmář, 2012, roč. 8, č. 7, s. 38-40.
 • VOLEK, Z. Čekanka v krmné směsi brojlerových králíků. Farmář, 2012, roč. 8, č. 5, s. 52-53.
 • VOLEK, Z., MAROUNEK, M., VOLKOVÁ, L., & KUDRNOVÁ, E. Čekanka obecná (Cichorium Intybus L.) v krmné směsi rostoucích králíků: vliv na užitkovost, fermentační aktivitu slepého střeva a stravitelnost diet. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2011, s. 65-69.
 • VOLEK, Z., VOLKOVÁ, L., MAROUNEK, M. & KUDRNOVÁ, E. Lupina bílá (lupinus Albus, odrůda Amiga) v krmné směsi laktujících samic a králíčat před odstavením: vliv na složení a produkci mléka, růst a zdravotní stav . In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2011, s. 54-64.
 • TŮMOVÁ, E., VOLEK, Z., HARTLOVÁ, H., MARTINEC, M. & CHODOVÁ, D. Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. In IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, 2011, s. 92-96.
 • VOLEK, Z., TŮMOVÁ, E., CHODOVÁ, D., VOLKOVÁ, L. & KUDRNOVÁ, E. Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., 2011, s. 102-106.