buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Masný skot

Genetika a šlechtění Masného skotu ve VÚŽV, v.v.i.

Pro plemena masného skotu byl vypracován a zaveden do praxe systém odhadu plemenných hodnot:

 • pro přímý i maternální efekt předpověděné na základě údajů z polního testu:
  • obtížnost telení
  • porodní hmotnost
  • hmotnost ve 120 dnech
  • hmotnost ve 210 dnech
  • hmotnost v 365 dnech
    
 • pro popis zevnějšku mladých zvířat, kdy je celkem předpovídáno 10 PH pro 10 znaků zevnějšku:
  • výška v kříži
  • délka těla
  • hmotnost
  • přední šířka hrudníku
  • hloubka hrudníku
  • délka a šířka zádě
  • osvalení plece, hřbetu, zádi
 • pro vlastní přírůstek v testu v odchov-nách plemenných býků, kde jsou při hodnocení využity i údaje o růstu příbuzných zvířat z polního testu.

 

V současné době je vyvíjen METODICKÝ PŘÍSTUP pro hodnocení masné užitkovosti podle údajů zvířat porážených na jatkách (systém SEUROP), který zahrnuje 3  vlastnosti:

 • hmotnost jatečně opracovaného těla
 • zmasilost
 • protučnělost

 

Členové řešitelského týmu zastupují Českou republiku v technické komisi projektu Interbeef (mezinárodní hodnocení masného skotu).
Tento mezinárodní projekt je v počáteční fázi, kdy jsou odhadovány přepočítávací koeficienty pro jednotlivé země. Řeší se každá vlastnost zvlášť, popř. soubor vzájemně propojených vlastností.
Česká republika (řešitelský tým zahrnuje pracovníky VÚŽV,v.v.i., ČMSCH a ČSCHMS) dostala na starost vývoj metod pro mezinárodní hodnocení vlastností telení – hmotnost při narození, obtížnost porodu a přežitelnost telat.

Ing. Zdeňka Veselá, Ph. D.

Ing. Michaela Brzáková

Prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

doc.Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.

Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), Ph.D.

Ing. Jiří Bauer, Ph.D.

Ing. Alena Svitáková

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.

Ing. Emil Krupa, Ph.D.