Menu
Mezinárodní spolupráce
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Mezinárodní spolupráce


Ústav z pověření MZe ČR zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a aktivně se podílí na činnosti této organizace.  ČR je v těchto komisích zastoupena třemi pracovníky VÚŽV, v.v.i.. Prof. ing. Věra Skřivanová, CSc.; je v období 2010-2013 členkou jeho nejvyššího orgánu – Vědecké radě, Dr.ing. Michal Milerski je tajemníkem komise chovu ovcí a koz.

Ústav rovněž vyřizuje žádosti o stipendia která EAAP poskytuje mladým vědeckým pracovníkům k návštěvě výroční konference a prezentaci vybraných kvalitních příspěvků.

Národní koordinátor programu konzervace a využívání genetických zdrojů, ing.  Věra Mátlová, zastupuje ČR při jednáních Komise genetických zdrojů FAO OSN , při jednáních Úmluvy o biologické rozmanitosti -  a v Evropském středisku pro genetické zdroje (ERFP).

Nejvýznamnější mezinárodní projekty:

  • FP7-KBBE-2010-4 No. 265686 "AWARE" (Animal WelfAre Research in an enlarged Europe 2011-2014), where the Institute is the project co-ordinator (www.aware-welfare.eu)
  • FP7-KBBE-2010-4 No. 266213 "Welfare Indicators" (Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators in commercially important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae and turkeys, 2011-2014)
  • SANCO 2012/10293  - Coordinated European Animal Welfare Network (EUWelNet)
  • 7AMB13PLO28 - Expression of candidate genes involved in the development of bovine muscle and adipose tissue
  • 7AMB12SK178 - The effect of fermentative processes and aerobic stability of maize silage on the content and digestibility of neutral detergent fibre and starch

Řada mezinárodních aktivit se realizuje na základě smluv o spolupráci se zahraničními organizacemi, které jsou zaměřeny na podporu mobility vědeckých pracovníků, organizaci recipročních stáží a pobytů, a přípravu mezinárodních výzkumných programů a společných publikací.