buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Mezinárodní spolupráce
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Mezinárodní spolupráce


Ústav z pověření MZe ČR zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a aktivně se podílí na činnosti této organizace.  ČR je v těchto komisích zastoupena třemi pracovníky VÚŽV, v.v.i.. Prof. ing. Věra Skřivanová, CSc.; je v období 2010-2013 členkou jeho nejvyššího orgánu – Vědecké radě, Dr.ing. Michal Milerski je tajemníkem komise chovu ovcí a koz.

Ústav rovněž vyřizuje žádosti o stipendia která EAAP poskytuje mladým vědeckým pracovníkům k návštěvě výroční konference a prezentaci vybraných kvalitních příspěvků.

Národní koordinátor programu konzervace a využívání genetických zdrojů, ing.  Věra Mátlová, zastupuje ČR při jednáních Komise genetických zdrojů FAO OSN , při jednáních Úmluvy o biologické rozmanitosti -  a v Evropském středisku pro genetické zdroje (ERFP).

Nejvýznamnější mezinárodní projekty:

  • FP7-KBBE-2010-4 No. 265686 "AWARE" (Animal WelfAre Research in an enlarged Europe 2011-2014), where the Institute is the project co-ordinator (www.aware-welfare.eu)
  • FP7-KBBE-2010-4 No. 266213 "Welfare Indicators" (Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators in commercially important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae and turkeys, 2011-2014)
  • SANCO 2012/10293  - Coordinated European Animal Welfare Network (EUWelNet)
  • 7AMB13PLO28 - Expression of candidate genes involved in the development of bovine muscle and adipose tissue
  • 7AMB12SK178 - The effect of fermentative processes and aerobic stability of maize silage on the content and digestibility of neutral detergent fibre and starch

Řada mezinárodních aktivit se realizuje na základě smluv o spolupráci se zahraničními organizacemi, které jsou zaměřeny na podporu mobility vědeckých pracovníků, organizaci recipročních stáží a pobytů, a přípravu mezinárodních výzkumných programů a společných publikací.