Menu
Skupina 'Mikrobiologie'

LABORATOŘ MIKROBIOLOGIE – FYZIOLOGIE VÝŽIVY, VÝŽIVA A JAKOST PRODUKCE

Výzkum realizovaný v laboratoři mikrobiologie zahrnuje především studium antibakteriálních účinků alternativ ke krmným antibiotikům. Tato prioritní tématika laboratoře byla řešena v rámci grantových projektů 523/07/P340 (GAČR) a 525/08/H060 (GAČR) a nyní pokračuje jako součást plnění projektu Rozvoj organizace. Skupina rovněž řeší studium vlivu různých hladin fosforu a fytáz na mikrobiální osídlení trávicího traktu nosnic. Tato problematika je řešena v rámci projektu NAZV QJ1310002. V experimentech využíváme jak metody klasické mikrobiologie, tak rovněž molekulárně-biologických technik (zejména PCR, real- time PCR, DGGE, RFLP). V případě potřeby ověřujeme účinek náhrad antibiotik v podmínkách experimentální infekce.

 

VEDOUCÍ SKUPINY

 • Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

ČLENOVÉ SKUPINY

 • Mgr. Ladislav Čermák, Ph.D.

 • Ing. Tomáš Taubner, Ph.D.

 • Ing. Jana Vlčková, Ph.D.

 • Ing. Petra Hovorková - doktorandka

 • Ing. Klára Laloučková

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Projekt NAZV QJ1310002: Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

 • Především problematika fosforu a  karotenoidů ve výživě slepic a bezpečnost produkce konzumních vajec

Projekt: Rozvoj organizace: Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství

 • Fyziologie výživy a zdraví zvířat

 

SOUČASNÁ SPOLUPRÁCE PŘI VÝZKUMU

 • s univerzitami:
  • Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium
  • Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium
  • Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, UK
  • Faculty of Veterinary Medicine, University of Milan, Italy
  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • s výzkumnými organizacemi:
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky
  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
 • s podniky
  • Vitamex, Belgium
  • Key Industry Engineering Group, s.r.o. (www.key-group.cz)

 

VYBAVENÍ  PRACOVIŠTĚ

 • Speciální vybavení pracoviště
  • Dvě akreditované stáje pro pokusy s drůbeží (link stáje - stránky drůbež)
  • Fotografie
 • Přístrojové vybavení
  • Plynová a kapalinová chromatografie
  • Kvantitativní real-time PCR
  • Biohazard box
  • Fotografie

 

DALŠÍ AKTIVITY TÝMU

 • Vedení studentů
 • Spolupráce s oddělením Agrochemie a výživy rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze 6 Ruzyni.
  • Výzkumná činnost oddělení je orientována zejména na regulaci přeměn a pohybu živin v půdě za účelem lepšího využití živin z půdy a hnojiv rostlinami a omezení nepříznivých vlivů na okolní prostředí, jež vede k vypracování nových technologických postupů ve výživě rostlin s cílem zvýšit efektivnost hnojení a omezit ztráty živin při různých systémech hospodaření na půdě. Dalším ze směrů výzkumné činnosti oddělení je diagnostika výživného stavu půd a rostlin a její uplatnění v integrované výživě rostlin. K tomuto účelu jsou vyvíjeny a ověřovány nové metody a postupy pro diagnostiku výživného stavu půd a rostlin, pro zjištění kontaminace půd a rostlin a pro fytoremediační technologie asanace půd.
  • V rámci spolupráce je zjišťována diverzita půdních mikroorganizmů coby významného biologického faktoru ovlivňujícího procesy v půdě, např. rozklad půdní organické hmoty. Diverzita je stanovována na molekulárně-biologické úrovni. Ke studiu mikrobiálních společenstev jsou užívány metody polymorfizmus délek terminálních restrikčních fragmentů (T-RFLP) a kvantitativní PCR (qPCR).

   


VYBRANÉ PUBLIKACE

 • MAROUNEK, M., MRÁZEK, J., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E. & KILLER, J. Pregastric and caecal fermentation pattern in Syrian hamsters. Mammalia, 2016, roč. 80, s. 83-89.
 • SKŘIVAN, M., MAROUNEK, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Effect of increasing doses of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, colour and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, s. 58-64.
 • ČERMÁK, L., PRAŽÁKOVÁ, Š., MAROUNEK, M., SKŘIVAN, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Effect of green alga Planktochlorella nurekis on selected bacteria revealed antibacterial activity in vitro . Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 427-435.
 • KILLER, J., SKŘIVANOVÁ, E., HOCHEL, I. & MAROUNEK, M. Multilocus sequence typing of cronobacter strains isolated from retail foods and environmental samples  . Foodborne Pathogens and Disease , 2015, roč. 12, s. 514-521.
 • HOVORKOVÁ, P. & SKŘIVANOVÁ, E. Use of Caprylic Acid in Broiler Chickens: Effect on Campylobacter jejuni  . Foodborne Pathogens and Disease , 2015, roč. 12, s. 712-718.
 • HOVORKOVÁ, P., SKŘIVANOVÁ, E., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. Effect of Dietary Medium-Chain Fatty Acids on Campylobacter Jejuni in Broiler Chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, s. 154-158.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M. & TŮMOVÁ Effect of Feed Restriction and Different Crude Protein Sources on the Performance, Health Status and Carcass Traits of Growing Rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, s. 263-272.
 • SKŘIVANOVÁ, E., PRAŽÁKOVÁ, Š., BENADA, O., HOVORKOVÁ, P. & MAROUNEK, M. Susceptibility of Escherichia coli and Clostridium perfringens to sucrose monoesters of capric and lauric acid. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 374-380.
 • SKŘIVAN, M., MAROUNEK, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the composition and oxidative stability of meat of broilers. Food Chemistry, 2012, roč. 130, s. 660-664.
 • MAROUNEK, M., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E. & CZAUDERNA, M. Gender-based differences in the effect of dietary cholesterol in rats. Central European Journal of Biology , 2012, roč. 7, s. 980-986.
 • MICHIELS, J., SKŘIVANOVÁ, E., MISSOTTEN, J., OVYN, A., MRÁZEK, J., DE SMET, S. & DIERICK, N. Intact brown seaweed (Ascophyllum nodosum) in diets of weaned piglets: effects on performance, gut bacteria and morphology and plasma oxidative status. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2012, roč. 96, s. 1101-1111.
 • SKŘIVANOVÁ, E., MOLATOVÁ, Z., MATĚNOVÁ, M., HOUF, K. & MAROUNEK, M. Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin. International Journal of Food Microbiology, 2011, roč. 144, s. 367-371.
 • MOLATOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, E., BARE, J., HOUF, K., BRUGGEMAN, G. & MAROUNEK, M. Effect of coated and non-coated fatty acid supplementation on broiler chickens experimentally infected with Campylobacter jejuni. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2011, roč. 95, s. 701-706.

OSTATNÍ

 • ČERMÁK, L., KUDRNOVÁ, E., SKŘIVANOVÁ, V. & SKŘIVANOVÁ, E. Vliv pastevního výkrmu na složení bakteriální mikrobioty ve slepých střevech kuřat. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2015, s. 58-62.
 • ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Karotenoidy ve výživě slepic . In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2014, s. 176-178.
 • HOVORKOVÁ, P., SKŘIVANOVÁ, E. & KUDRNOVÁ, E. Antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2014, s. 221-225.
 • SKŘIVANOVÁ, E., DLOUHÁ, G. & MAROUNEK, M. The effect of dietary caprylic acid on bacterial shedding in chickens experimentally infected with Salmonella Enteritidis. In X. Kábrtovy dietetické dny . Brno: VFU, 2013, s. 25-28.
 • REBUCCI, R., PINOTTI, L., FUSI, E., SACCONE, F., GIROMINI, C., SKŘIVANOVÁ, E., OTTOBONI, M. & BALDI, A. Role of Choline and Methionine in Bovine Mammary Epithelial Cell Line Exposed to Hydrogen Peroxide. Journal of Nutritional Ecology and Food Research, 2013, roč. 1, s. 189-193.
 • MAROUNEK, M.VOLEK, Z.SKŘIVANOVÁ, E. & SAVKA, O. Effect of Chitosan and Deae-Cellulose on Cholesterol Metabolism in Rats. In 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Prague, Czech Republic: Czech Chemical Society, Novotného Lávka 5, 2011, s. 146-148.