buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Skupina 'Mikrobiologie'

LABORATOŘ MIKROBIOLOGIE – FYZIOLOGIE VÝŽIVY, VÝŽIVA A JAKOST PRODUKCE

Výzkum realizovaný v laboratoři mikrobiologie zahrnuje především studium antibakteriálních účinků alternativ ke krmným antibiotikům. Tato prioritní tématika laboratoře byla řešena v rámci grantových projektů 523/07/P340 (GAČR) a 525/08/H060 (GAČR) a nyní pokračuje jako součást plnění projektu Rozvoj organizace. Skupina rovněž řeší studium vlivu různých hladin fosforu a fytáz na mikrobiální osídlení trávicího traktu nosnic. Tato problematika je řešena v rámci projektu NAZV QJ1310002. V experimentech využíváme jak metody klasické mikrobiologie, tak rovněž molekulárně-biologických technik (zejména PCR, real- time PCR, DGGE, RFLP). V případě potřeby ověřujeme účinek náhrad antibiotik v podmínkách experimentální infekce.

 

VEDOUCÍ SKUPINY

 • Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

ČLENOVÉ SKUPINY

 • Mgr. Ladislav Čermák, Ph.D.

 • Ing. Tomáš Taubner, Ph.D.

 • Ing. Jana Vlčková, Ph.D.

 • Ing. Petra Hovorková - doktorandka

 • Ing. Klára Laloučková

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Projekt NAZV QJ1310002: Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

 • Především problematika fosforu a  karotenoidů ve výživě slepic a bezpečnost produkce konzumních vajec

Projekt: Rozvoj organizace: Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství

 • Fyziologie výživy a zdraví zvířat

 

SOUČASNÁ SPOLUPRÁCE PŘI VÝZKUMU

 • s univerzitami:
  • Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium
  • Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium
  • Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, UK
  • Faculty of Veterinary Medicine, University of Milan, Italy
  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • s výzkumnými organizacemi:
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky
  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
 • s podniky
  • Vitamex, Belgium
  • Key Industry Engineering Group, s.r.o. (www.key-group.cz)

 

VYBAVENÍ  PRACOVIŠTĚ

 • Speciální vybavení pracoviště
  • Dvě akreditované stáje pro pokusy s drůbeží (link stáje - stránky drůbež)
  • Fotografie
 • Přístrojové vybavení
  • Plynová a kapalinová chromatografie
  • Kvantitativní real-time PCR
  • Biohazard box
  • Fotografie

 

DALŠÍ AKTIVITY TÝMU

 • Vedení studentů
 • Spolupráce s oddělením Agrochemie a výživy rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze 6 Ruzyni.
  • Výzkumná činnost oddělení je orientována zejména na regulaci přeměn a pohybu živin v půdě za účelem lepšího využití živin z půdy a hnojiv rostlinami a omezení nepříznivých vlivů na okolní prostředí, jež vede k vypracování nových technologických postupů ve výživě rostlin s cílem zvýšit efektivnost hnojení a omezit ztráty živin při různých systémech hospodaření na půdě. Dalším ze směrů výzkumné činnosti oddělení je diagnostika výživného stavu půd a rostlin a její uplatnění v integrované výživě rostlin. K tomuto účelu jsou vyvíjeny a ověřovány nové metody a postupy pro diagnostiku výživného stavu půd a rostlin, pro zjištění kontaminace půd a rostlin a pro fytoremediační technologie asanace půd.
  • V rámci spolupráce je zjišťována diverzita půdních mikroorganizmů coby významného biologického faktoru ovlivňujícího procesy v půdě, např. rozklad půdní organické hmoty. Diverzita je stanovována na molekulárně-biologické úrovni. Ke studiu mikrobiálních společenstev jsou užívány metody polymorfizmus délek terminálních restrikčních fragmentů (T-RFLP) a kvantitativní PCR (qPCR).

   


VYBRANÉ PUBLIKACE

 • MAROUNEK, M., MRÁZEK, J., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E. & KILLER, J. Pregastric and caecal fermentation pattern in Syrian hamsters. Mammalia, 2016, roč. 80, s. 83-89.
 • SKŘIVAN, M., MAROUNEK, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Effect of increasing doses of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, colour and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, s. 58-64.
 • ČERMÁK, L., PRAŽÁKOVÁ, Š., MAROUNEK, M., SKŘIVAN, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Effect of green alga Planktochlorella nurekis on selected bacteria revealed antibacterial activity in vitro . Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 427-435.
 • KILLER, J., SKŘIVANOVÁ, E., HOCHEL, I. & MAROUNEK, M. Multilocus sequence typing of cronobacter strains isolated from retail foods and environmental samples  . Foodborne Pathogens and Disease , 2015, roč. 12, s. 514-521.
 • HOVORKOVÁ, P. & SKŘIVANOVÁ, E. Use of Caprylic Acid in Broiler Chickens: Effect on Campylobacter jejuni  . Foodborne Pathogens and Disease , 2015, roč. 12, s. 712-718.
 • HOVORKOVÁ, P., SKŘIVANOVÁ, E., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. Effect of Dietary Medium-Chain Fatty Acids on Campylobacter Jejuni in Broiler Chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, s. 154-158.
 • UHLÍŘOVÁ, L., VOLEK, Z., MAROUNEK, M. & TŮMOVÁ Effect of Feed Restriction and Different Crude Protein Sources on the Performance, Health Status and Carcass Traits of Growing Rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, s. 263-272.
 • SKŘIVANOVÁ, E., PRAŽÁKOVÁ, Š., BENADA, O., HOVORKOVÁ, P. & MAROUNEK, M. Susceptibility of Escherichia coli and Clostridium perfringens to sucrose monoesters of capric and lauric acid. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 374-380.
 • SKŘIVAN, M., MAROUNEK, M., ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the composition and oxidative stability of meat of broilers. Food Chemistry, 2012, roč. 130, s. 660-664.
 • MAROUNEK, M., VOLEK, Z., SKŘIVANOVÁ, E. & CZAUDERNA, M. Gender-based differences in the effect of dietary cholesterol in rats. Central European Journal of Biology , 2012, roč. 7, s. 980-986.
 • MICHIELS, J., SKŘIVANOVÁ, E., MISSOTTEN, J., OVYN, A., MRÁZEK, J., DE SMET, S. & DIERICK, N. Intact brown seaweed (Ascophyllum nodosum) in diets of weaned piglets: effects on performance, gut bacteria and morphology and plasma oxidative status. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2012, roč. 96, s. 1101-1111.
 • SKŘIVANOVÁ, E., MOLATOVÁ, Z., MATĚNOVÁ, M., HOUF, K. & MAROUNEK, M. Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin. International Journal of Food Microbiology, 2011, roč. 144, s. 367-371.
 • MOLATOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, E., BARE, J., HOUF, K., BRUGGEMAN, G. & MAROUNEK, M. Effect of coated and non-coated fatty acid supplementation on broiler chickens experimentally infected with Campylobacter jejuni. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2011, roč. 95, s. 701-706.

OSTATNÍ

 • ČERMÁK, L., KUDRNOVÁ, E., SKŘIVANOVÁ, V. & SKŘIVANOVÁ, E. Vliv pastevního výkrmu na složení bakteriální mikrobioty ve slepých střevech kuřat. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2015, s. 58-62.
 • ENGLMAIEROVÁ, M. & SKŘIVANOVÁ, E. Karotenoidy ve výživě slepic . In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2014, s. 176-178.
 • HOVORKOVÁ, P., SKŘIVANOVÁ, E. & KUDRNOVÁ, E. Antibakteriální účinky přípravku s obsahem mastných kyselin. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2014, s. 221-225.
 • SKŘIVANOVÁ, E., DLOUHÁ, G. & MAROUNEK, M. The effect of dietary caprylic acid on bacterial shedding in chickens experimentally infected with Salmonella Enteritidis. In X. Kábrtovy dietetické dny . Brno: VFU, 2013, s. 25-28.
 • REBUCCI, R., PINOTTI, L., FUSI, E., SACCONE, F., GIROMINI, C., SKŘIVANOVÁ, E., OTTOBONI, M. & BALDI, A. Role of Choline and Methionine in Bovine Mammary Epithelial Cell Line Exposed to Hydrogen Peroxide. Journal of Nutritional Ecology and Food Research, 2013, roč. 1, s. 189-193.
 • MAROUNEK, M.VOLEK, Z.SKŘIVANOVÁ, E. & SAVKA, O. Effect of Chitosan and Deae-Cellulose on Cholesterol Metabolism in Rats. In 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Prague, Czech Republic: Czech Chemical Society, Novotného Lávka 5, 2011, s. 146-148.