buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Molekulární genetika

Molekulární genetikamolekulární genetika


Vědečtí pracovníci:

RNDr. Vladimíra Czerneková, Ph.D.
Dr. Ing. Jitka Kysel'ová (Futerová)
prom. biol. Karel Novák, CSc.
Ing. Jana Rychtářová, Ph. D.

Ing. Zuzana Sztankóová, Ph.D.

 

Odborní pracovníci:

Ing. Kateřina Ječmínková

Ing. Martina Svatoňová

 

Technik:

Mgr. Katarzyna Daria Šolcová

 

 

Činnost oddělení:

     Oddělení molekulární genetiky se zabývá zejména genetickým polymorfismem na úrovni DNA a genovou expresí na úrovni RNA u hospodářských druhů zvířat.

 

Polymorfismus DNA je sledován u dvou skupin genů:

- u genů s potenciálním vztahem k vybraným užitkovým vlastnostem či zdravotním znakům,

- u nekódujících vysoce variabilních oblastí, takzvaných mikrosatelitů. Ty jsou využívány zejména k popisu genetické struktury populací chovaných zvířat.

      

Studium genové exprese je zaměřeno na:

a) charakterizaci procesů probíhajících v tkáňových kulturách,

b) popis regulace genové exprese,

c) analýzu vztahu mezi expresí vytipovaných „kandidátních“ genů a užitkovými vlastnostmi.

 

 

molekulární genetika

 

 

Metody používané na pracovišti zahrnují metody na principu PCR - polymerázové řetězové reakce včetně PCR v reálném čase (RT-PCR).Rutinně je využívána fragmentová analýza DNA a sekvenace.

 Molekulární genetika

 

Správa genobanky:

     Oddělení zajišťuje sbírku vzorků krve, tkání a DNA od zvířat zařazených do Národního programu ochrany a využití genových rezerv. Archivovány jsou rovněž tisíce vzorků pocházejících ze zvířat, která byla sledována v průběhu výzkumných projektů nebo šlechtitelských programů.

 

 

Aktuálně řešené projekty:

a) koordinované na oddělení

  • Výzkumný záměr MZE 0002701404 Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství (tematický okruh 1: Rozvoj genetiky a šlechtění hospodářských zvířat s přístupy populační a molekulární genetiky, věcná etapa 01: Genetický polymorfizmus kandidátních genů a exprese genů ve vztahu k produkčním a funkčním vlastnostem hospodářských zvířat). 2009 – 2013
     
  • NAZV  QJ1510137 Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR (2015 - 2018) 
     
  • NAZV QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce). 2012 – 2016

 

 

 

b) s účastí oddělení

•          NAZV QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat (2010 - 2014)

•          NAZV Q1101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu (2009 – 2013)

 

Ukončené projekty s účastí oddělení:

•          NAZV QH81228 Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězím mase (2008 – 2012)

•          GAČR P502/10/0794 Zisk meiotické kompetence prasečích ovocytů – role protein fosfatázy kalcineurinu (2010 – 2012)

•          NAZV QH91270 Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR (2009 -2011)

•          NAZV QH91271 Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen (2009 – 2011)

•          NAZV QH71280 Tvorba plodné linie ovcí plemene Merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky (2007 – 2011)

 

 

Publikační výstupy

Publikace v časopisech s IF:

•         

BOLEČKOVÁ, J., MATĚJÍČKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KYSELOVÁ, J. & BARTOŇ, L. (2012) The association of five polymorphisms with milk production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science 57:45-53.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., SZTANKÓOVÁ, Z. & CZERNEKOVÁ, V. (2012) Simultaneous identification of CSN3 and LGB genotypes in cattle by high-resolution melting curve analysis. Livestock Science 145:275-279.

•          CHRONOWSKA, E. & KOTT, T. (2012) Quantitative analysis of oestrogen receptor alpha and beta gene expression during prolonged culture of pig granulosa cells. Journal of  Animal Feed Sciences 21:313-323, 2012.

•          PŘIBYL, J., HAMAN, J., KOTT, T., PŘIBYLOVÁ, J., ŠIMEČKOVÁ, M., VOSTRÝ, L., ZAVADILOVÁ, L., ČERMÁK, V., RŮŽIČKA, Z., ŠPLÍCHAL, J., VERNER, M., MOTYČKA, J. & VONDRÁŠEK, L. (2012) Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech Journal of  Animal Science 57:151-159.

•          SZTANKÓOVÁ, Z., KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., & CZERNEKOVÁ, V. (2011) Technical note: A novel method for routine genotyping of the G allele of β-casein (CSN2) and T allele of κ-casein (CSN3) in a sheep population using LightCycler. Journal of Animal Science 89:3843-3845.

•          VOSTRÝ, L., KRACÍKOVÁ, O., HOFMANOVÁ, B., CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T. & PŘIBYL, J. (2011) Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science 56:163-175.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D, KOTT, T. & ŘEHÁK D. (2011) Effect of sex and age on bovine muscle and adipose fatty acid composition and stearoyl-CoA desaturase mRNA expression. Meat Science 89:444-450.

•          FULKOVÁ, H., HIROSE, M., INOUE, K., OGONUKI, N., WAKISAKA, N., MATOBA, S., OGURA, A., MOŠKO, T., KOTT, T. & FULKA, J., Jr. (2011) Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells 29:517-527.

•          KILLER, J., KOPEČNÝ, J., MRÁZEK, J., KOPPOVÁ, I., HAVLÍK, J., BENADA, O. & KOTT, T. (2011) Bifidobacterium actinocoloniiforme sp. nov. and Bifidobacterium bohemicum sp. nov., from the bumblebee digestive tract. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 61:1315-1321.

•          FULKA, H., HIROSE, M., INOUE, K., OGONUKI, N., WAKISAKA, N., MATOBA, S., OGURA, A., MOŠKO, T., KOTT, T. & FULKA J. (2011) Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells 29:517-527.

 

 

 

Publikace v dalším odborném tisku:

•          MATĚJÍČKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., SAHANA, G., KOTT, T., KYSELOVÁ, J., KOTTOVÁ, B., ŠEFROVÁ, J., KREJČOVÁ, M. & MELČOVÁ, S. (2012) Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům. Náš chov 72:23-24.

•          SZTANKÓOVÁ, Z., MÁTLOVÁ, V. & RYCHTÁŘOVÁ, J. (2012) Genetic polymorphism at the milk protein genes (CSN1S1, CSN2, and CSN3) in the Czech Sumava and Walachian sheep breeds. GRANT Journal 1:63-66.

•          CZERNEKOVÁ, V., VOSTRÝ, L. MAJZLÍK, I. (2012) Genetická analýza starokladrubských koní pomocí mikrosatelitních markerů. GRANT Journal 1:106-109.

•          MILERSKI, M., CZERNEKOVÁ, V. & KOTT, T. (2011) Plodná linie merinolandschaf. Náš chov 71:35-37.

•         

 

Konferenční příspěvky:

•          CZERNEKOVÁ, V. MILERSKI, M., & KOTT, T. (2012) The use of reverse real-time PCR for the FecB gene detection in Merinolandshaf sheep. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Bratislava 27. – 31.8. 2012. Wageningen Academic Publishers, Wageningen., s. 368.

•          NOVÁK, K. (2012) Screening of indigenous Czech cattle breeds for polymorphism in innate immunity genes. In Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Bratislava  27. – 31.8. 2012. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, s. 9.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T. (2012) Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu. In: Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Mendelova univerzita, Brno, s. 112-115.

•          BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T., & ŘEHÁK, D. (2012) Adipose tissue-specific expression of lipogenic genes in different cattle breeds: relationship to fatty acid composition. In: 58th International Congress of Meat Science and Technology. Canadian Meat Science Association, Montréal, Canada, paper 64.

•          CHRONOWSAKA, E., KOTT, T. (2012) Telomerase expression during prolonged culture of pig granulosa cells. Reproduction in Domestic Animals 47, Supplement 5, s. 65. 16th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction, Dublin, 29.8. – 1.9. 2012.

 

Knihy:

•          NOVÁK, K. (2012) Recent developments in the internal regulation of symbiotic nodule number by legume plants. In: Symbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects. Nova Science Publishers, New York, s. 35-66.

 

 

Patenty, užitné vzory a certifikované metodiky:

•          PETR, J., ŽALMANOVÁ, T., KOTT, T., CZERNEKOVÁ, V. & MELČOVÁ, S. (2013) Kombinace hybridizační sondy a primerů pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A-gama. Užitný vzor CZ 24966 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita.

•          PETR, J., KOTT, T., CZERNEKOVÁ, V., MELČOVÁ, S. & ŽALMANOVÁ, T. Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-1. 2013. Užitný vzor CZ 25461 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2013) Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Patentový spis CZ 303721 B6.  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2012) Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Užitný vzor CZ 23351 U1.

•          KYSELOVÁ, J., RYCHTÁŘOVÁ, J., & CZERNEKOVÁ, V. (2012) Způsob stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Patentový spis 303083. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B., MELČOVÁ, S. & PETR, J. (2012) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy. Užitný vzor CZ 23221 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B., MELČOVÁ, S. & PETR, J. (2012) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí cystathionin-gama-lyázy. Užitný vzor CZ 23223 U. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T., MILERSKI, M. & SZTANKÓOVÁ, Z. (2011). Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu. Patentový spis CZ 302898 B6. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          CZERNEKOVÁ, V., KOTT, T. KOTT, & KYSELOVÁ, J. (2011) Způsob selektivní amplifikace fragmentu mitochondriální DNA u koní. Patentový spis CZ302372 B6. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•          KOTT, T., KOTTOVÁ, B. PETR, J. & CZERNEKOVÁ, V. (2011) Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A. Užitný vzor CZ 22718 U1. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

•