Menu
Komerční nabídky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ o nejvhodnější nabídku ke koupi garáže a pozemku

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

vyhlašuje dnem zveřejnění

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

o nejvhodnější nabídku ke koupi garáže a pozemku

 

Jedná se o řadovou garáž, postavenou na pozemku č. 36/18 a pozemek č. 36/18, o výměře
28 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Uhříněves, městské části Prahy 10.

 

Nemovitosti se nacházejí ve východní okrajové části Uhříněvsi, příjezd ke garáži je po místní asfaltové komunikaci. V daném místě je celkem jedenáct řadových garáží. Garáž určená k prodeji je první na levé straně.

Termín uzavření : 4. prosince 2017 9:00

Vyhlášení VŘ

  více...

Služba chovatelům - určení 'genotypu'

SLUŽBA CHOVATELŮM, stanovení genetických variant

  • genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy
  • booroola genu pro ovce
  • genů pro zbarvení koní
  více...

Prodej selat a vepřových půlek

Nabízíme prodej vepřových půlek a selat z porážky na vlastních jatkách v Uhříněvsi...

  více...

Stravování