buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Nákladové šetření výroby mléka

Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním
rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a
zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik
a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě. Zpráva za rok 2015, kde se účastnilo celkem 88 podniků s chovem dojených krav v ČR, je k dispozici ke stažení zde.

Vývoj nákladovosti a rentability výroby mléka v ČR (na základě dotazníkového šetření).

Rok/ukazatel jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 počet podniků n 19 39 48 49 55 49 62 72 78 86
 tržní produkce l/krávu/rok 6 596 6 877 7 167 7 105 7 284 7 423 7 595 7 598 7 836 8 072
 náklady celkem Kč/litr 9,38 8,51 8,9 8,54 8,68 8,95 9,14 9,22 9,23 8,99
 náklady po   odpočtu* Kč/litr 8,63 7,81 8,49 8,12 8,26 8,52 8,73 8,74 8,75 8,52
 tržby za mléko Kč/litr 7,86 8,44 8,5 6,25 7,53 8,37 7,77 8,63 9,51 7,79
 zisk bez dotace Kč/litr -0,77 0,63 0,01 -1,86 -0,73 -0,15 -0,97 -0,1 0,76 -0,74

* odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj)

 

Struktura nákladů výroby mléka v roce 2015 (n=86)

V případě vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Syrůček

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves,
tel.: +420 267 009 529
e-mail:

zpráva za rok 2015

dotazník 2016

návod na vyplnění dotazníku