Menu
Nákladové šetření výroby mléka

Nákladové šetření výroby mléka v ČR

Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním
rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a
zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik
a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě. Zpráva za rok 2016, kde se účastnilo celkem 103 podniků s chovem dojených krav v ČR, je k dispozici ke stažení zde.

Vývoj nákladovosti a rentability výroby mléka v ČR (na základě dotazníkového šetření).

Rok/ukazatel jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 počet podniků n 19 39 48 49 55 49 62 72 78 86 100
 tržní produkce l/krávu/rok 6 596 6 877 7 167 7 105 7 284 7 423 7 595 7 598 7 836 8 072 8 283
 náklady celkem Kč/litr 9,38 8,51 8,9 8,54 8,68 8,95 9,14 9,22 9,23 8,99 8,88
 náklady po   odpočtu* Kč/litr 8,63 7,81 8,49 8,12 8,26 8,52 8,73 8,74 8,75 8,52 8,41
 tržby za mléko Kč/litr 7,86 8,44 8,5 6,25 7,53 8,37 7,77 8,63 9,51 7,79 6,80
 zisk bez dotace Kč/litr -0,77 0,63 0,01 -1,86 -0,73 -0,15 -0,97 -0,1 0,76 -0,74 -1,61

* odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj)

 

Struktura nákladů výroby mléka v roce 2016 (n=100)

 

V případě vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Syrůček

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves,
tel.: +420 267 009 529
e-mail:

zpráva za rok 2016

dotazník 2016

návod na vyplnění dotazníku