buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
O ústavu

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV,v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe). Od svého založení v roce 1951 působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechno-logických základů živočišné výroby.

Hlavní náplní činnosti VÚŽV, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby.

Z pověření MZe ústav zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a spolupracuje s OSN-FAO v programu využití a ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se ústav věnuje expertním, poradenským, pedagogickým a informačním aktivitám. V oblasti výchovy a osvěty se zaměřuje na odborné vzdělávání pro předškolní zařízení, základní, odborné a vysoké školy až po univerzitu třetího věku.

 

Prezentace VÚŽV, v.v.i.Prezentace ústavu 2014 (PowerPoint)

www.vuzv.cz

 

  Ústav je členem:

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělstvíČeská technologická platforma pro potravinyAsociace farmových chovů jelenovitých ČR

European Food Safety Authority         EEAP - European Federation of Animal Science       European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP)
Welfare Quality Network