Menu
O ústavu

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV,v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe). Od svého založení v roce 1951 působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechno-logických základů živočišné výroby.

Hlavní náplní činnosti VÚŽV, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby.

Z pověření MZe ústav zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a spolupracuje s OSN-FAO v programu využití a ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se ústav věnuje expertním, poradenským, pedagogickým a informačním aktivitám. V oblasti výchovy a osvěty se zaměřuje na odborné vzdělávání pro předškolní zařízení, základní, odborné a vysoké školy až po univerzitu třetího věku.

 

Prezentace VÚŽV, v.v.i.Prezentace ústavu 2014 (PowerPoint)

www.vuzv.cz

 

  Ústav je členem:

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělstvíČeská technologická platforma pro potravinyAsociace farmových chovů jelenovitých ČR

European Food Safety Authority         EEAP - European Federation of Animal Science       European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP)
Welfare Quality Network