buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
odborné poradenské týmy

Chov přežvýkavců (skot, kozy, ovce):

Poradenskou činnost pro chovatele jak dojeného, tak i masného skotu, včetně chovu koz a ovcí nabízíme v  oblastech:

 • legislativy chovu hospodářských zvířat,
 • ustájení a technologií pro chov zvířat, s ohledem na welfare a kvalitu chovného prostředí,
 • výživy a krmení,
 • managementu chovu přežvýkavců (zootechnické činnosti, např. analýza struktury stáda, obrat stáda, zpětné hodnocení mléčné a masné užitkovosti, včetně reprodukce stáda a stanovení ztrát),
 • ekonomiky dojeného skotu -  Ing. Jindřich Kvapilík a Ing. Jan Syrůček (více ZDE)
 • ekonomiky chovu ovcí a koz - Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. a Ing. Emil Krupa, Ph.D.
 • zavádění progresivních prvků pro řízení stád přežvýkavců (identifikace zvířat apod.).

Poradenský tým: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Ing. Michal Milerski, Ph.D.

 

 

Chov prasat:

Poradenská činnost pro chovatele prasat je našimi pracovníky zajišťována na detašovaném pracovišti VÚŽV, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí, a to v oblastech:

 • výživy a krmení prasat,
 • odchovu selat,
 • reprodukce prasat (včetně inseminace),
 • ustájení a stájových technologií,
 • managementu chovu prasat  - struktura chovu, ekonomika chovu aj.

Poradenský tým: Ing. Eva Václavková, Ph.D., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

 

 

Konzervace píce (silážování)

Poradenství v oblasti konzervace píce - silážování, včetně posouzení kvality výsledných krmiv.

Poradenský tým: Ing. Radko Loučka, CSc.

 

 

Chov králíků

Poradenství v oblasti chovu králíků nabízíme v oblastech:

 • techniky krmení jednotlivých kategorií brojlerových králíků,
 • skladby receptur kompletních granulovaných krmných směsí pro králíky, významu jednotlivých komponent, kvality granulí,
 • významu a funkce jednotlivých živin z pohledu produkce mateřského mléka, složení mléka, konverze krmiva a snižování trávicích problémů králíků během výkrmu,
 • reprodukce: přípravy samic na reprodukční kariéru, biostimulace, inseminace, praktických zkušeností v období před porodem, po porodu a během laktace,
 • ustájení, zoohygieny, mikroklima.

Poradenský tým: Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.

 

Chov drůbeže

Poradenství v chovu drůbeže nabízíme v oblastech:

 • výživy slepic a kuřat – minerální látky, vitaminy, antioxidanty, enzymy,
 • kvality vajec a masa – zvyšování kvality skořápky, přírodní zdroje pigmentů, zvyšování oxidační stability masa a žloutků,
 • systémů ustájení slepic,
 • výběhového chovu slepic a pastvy kuřat,
 • chovu japonských křepelek,
 • zájmového chovu drůbeže.

Poradenský tým:

chov slepic a kuřat - prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.,

chov japonských křepelek a zájový chov drůbeže - Oldřich Mach