buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Odkazy

Instituce Česká republika
- Bezpečnost potravin (Informační centrum ÚZPI)
- Český ekologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- Česká plemenářská inspekce
- Český statistický úřad
- Česká zemědělská a potravinářská inspekce
- Kontrola ekologického zemědělství
- Ministerstvo zemědělství
- Státní veterinární správa České republiky
- Státní správa
- Portál veřejné správy
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Chovatelské svazy
- Asociace chovatelů koní ČR
- Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS)
- Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH)
- Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
- Svaz chovatelů českého strakatého skotu
- Svaz chovatelů ovcí a koz v České republice
- Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Různé zdroje
- Biotech Industry Supplier Registry
Časopisy
- Czech Journal of Animal Science (Živočišná výroba)
- Journal of Animal Science
- Livestock Science (Livestock Production Science)
Výzkum, výzkumná centra ČR
- Terminologický slovník
- AVO - Asociace výzkumných organizací
- CZELO projekt technologického centra AV ČR (zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji)
- Česká hlava
- Informace o vědě a výzkumu
- Inženýrská akademie České republiky
- Návrh národního programu výzkumu
- Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj - neplatný
- RIV - Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje - neplatný
- Stránka státní správy výzkumu a vývoje ČR
- Akademie věd České republiky
- Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)
- Česká zemědělská univerzita, Praha
- Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta, České Budějovice
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno
- Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Liběchov
- Výzkumný ústav potravinářský Praha
- Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
- Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
- Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
- Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
Zahraniční výzkumná centra
- APS Home Page (Department of Animal and Poultry Science - University of Guelph)
- Instytut Zootechniky, Krakow, PL
- Purdue University
- Roslin Institute, Edinburgh
- Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (SCPV), Nitra
- Wageningen Research Center, Department of Animal Sciences
- Wageningen, University for life sciences