Menu
Odkazy

Instituce Česká republika
- Bezpečnost potravin (Informační centrum ÚZPI)
- Český ekologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- Česká plemenářská inspekce
- Český statistický úřad
- Česká zemědělská a potravinářská inspekce
- Kontrola ekologického zemědělství
- Ministerstvo zemědělství
- Státní veterinární správa České republiky
- Státní správa
- Portál veřejné správy
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Chovatelské svazy
- Asociace chovatelů koní ČR
- Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS)
- Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH)
- Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
- Svaz chovatelů českého strakatého skotu
- Svaz chovatelů ovcí a koz v České republice
- Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Různé zdroje
- Biotech Industry Supplier Registry
Časopisy
- Czech Journal of Animal Science (Živočišná výroba)
- Journal of Animal Science
- Livestock Science (Livestock Production Science)
Výzkum, výzkumná centra ČR
- Terminologický slovník
- AVO - Asociace výzkumných organizací
- CZELO projekt technologického centra AV ČR (zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji)
- Česká hlava
- Informace o vědě a výzkumu
- Inženýrská akademie České republiky
- Návrh národního programu výzkumu
- Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj - neplatný
- RIV - Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje - neplatný
- Stránka státní správy výzkumu a vývoje ČR
- Akademie věd České republiky
- Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)
- Česká zemědělská univerzita, Praha
- Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta, České Budějovice
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno
- Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Liběchov
- Výzkumný ústav potravinářský Praha
- Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
- Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
- Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
- Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
Zahraniční výzkumná centra
- APS Home Page (Department of Animal and Poultry Science - University of Guelph)
- Instytut Zootechniky, Krakow, PL
- Purdue University
- Roslin Institute, Edinburgh
- Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (SCPV), Nitra
- Wageningen Research Center, Department of Animal Sciences
- Wageningen, University for life sciences