Menu
Ovce a kozy

Genetika a šlechtění Ovcí a Koz ve VÚŽV, v.v.i.

VÝSLEDKY UPLATNĚNÉ V PRAXI

Byla vyvinuta a zavedena do praxe metodika ultrazvukového měření zmasilosti a protučnělosti na živých jehňatech a kůzlatech

 • Byl navržen způsob genetického hodnocení dostatečně početných plemen v ČR pomocí metody BLUP Animal Model pro následující užitkové vlastnosti
  • růst jehňat
  • hloubku hřbetního svalstva a tuku měřenou na živých zvířatech ultrazvukem
  • plodnost
 • Byly navrženy selekční indexy pro jednotlivá plemena či skupiny

VÝSLEDKY PŘIPRAVENÉ PRO ZAVEDENÍ DO PRAXE

 • Byl vyvinut postup předpovědi plemenné hodnoty mléčné užitkovosti ovcí test-day modelem
 • Byla vyvinuta metodika hodnocení vemen dojných ovcí
 • Využívá se genotypování pro tvorbu plodné linie ovcí plemene merinolandschaf
 • Rozvijí se využití ultrazvukových metod pro morfologické hodnocení vemen u ovcí


 

ŘEŠENÉ ÚKOLY

 • Aktualizace genetických parametrů pro jednotlivá plemena a vývoj metod stanovování spolehlivosti odhadů plemenných hodnot zohledňující specifika chovu ovcí.
 • Je ověřována možnost šlechtění na snížení ztrát jehňat v období porodu a odchovu.
   

Kontaktní osoby:

Ing. Michal Milerski, Ph. D.

Ing. Jitka Schmidová

Ing. Alena Svitáková