buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Poradenství

Vážení chovatelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil s možností využívání poradenské činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi. Poradenská činnost našeho ústavu je vedena ve dvou rovinách, a to prostřednictvím:

  • pasivního poradenství - emailové a telefonické zodpovězení dotazů, internetová poradna, ve které můžete zadávat své dotazy on-line, a tento bude zodpovězen příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete),
  • aktivního poradenství - řešení konkrétních problémů přímo ve Vašich chovech.

Našim cílem je pomáhat tuzemským chovatelům v řešení jejich aktuálních problémů v chovech dojeného skotu, masného skotu, chovu koz a ovcí, prasat a drůbeže. Aktivní spolupráce s Vámi chovateli je pro nás velmi cenná, protože:

  • pouze na základě znalostí aktuálních problémů Vás chovatelů, je možné cíleně navrhovat výzkumné úkoly a danou problematiku tak komplexně řešit,
  • je možné vybrat oblasti, ve kterých je v současně době dostatek jak tuzemských, tak i zahraničních informací, avšak jejich přenos do chovatelské praxe je nedostačující.

Cílem poradenské činnosti VÚŽV, v.v.i. je přiblížení se skutečným problémům chovatelů, navázání aktivní spolupráce s chovateli a firmami působícími v oblasti zemědělství a veterinářství.

Vážení chovatelé, věřím, že využijete námi nabízené možnosti poradenství a aktivní spolupráce, které budou přispívat k dobrým chovatelským a ekonomickými výsledkům Vašich podniků.

S poděkováním Stanislav Staněk

On-Line webová poradna

odborné poradenské týmy

kontakty na poradce

možnost školení a dalšího vzdělávání

 

V rozhovoru s Ing. Stanislavem Staňkem, Ph.D. pro Zemědělec č. 39/2015 se můžete dočíst o nově zřízeném servisu VÚŽV -  on-line poradně pro chovatele.

PORADÍ I PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

(zdroj: http://zemedelec.cz/prave-vychazi/)